Zamiast korporacyjnego trybika – Człowiek

Case study Santander Leasing

Strategia i wdrażanie

„Okazało się, że za tym numerem telefonu i e-mailem siedzi prawdziwy człowiek, który ma nie tylko swoje wyzwania, lecz także pasje i zainteresowania – widzę teraz ludzi, a nie stanowiska w firmie”. Jak za pomocą metody design thinking zaprojektować rozwój?

Design thinking to metodyka (a więc zbiór metod, technik i narzędzi) projektowania doskonałych procesów, usług, produktów i marek skoncentrowanych na użytkowniku. Z tego też względu idealnie wpisuje się w obszar HR – zachęca do odkrywania prawdziwych problemów, bolączek, potrzeb ludzi i daje praktyczną ramę do ich adresowania w rozwiązania łączące perspektywę biznesu i człowieka. 
Santander Leasing trzy lata temu postanowił skorzystać z design thinking przy tworzeniu programów talentowych oraz strategii rozwoju pracownika. Z wykorzystaniem tej metodyki powstały dwie edycje programu inFLuencerzy Leasingu oraz program Digital Leaders. Agnieszce Basińskiej – dyrektorce biura Partnerstwa i Relacji zależało na tym, by rozwój w organizacji był przede wszystkim oparty na wartościach takich jak: szacunek, współpraca, wpływ i odpowiedzialność, zaangażowanie, zmiana, transparentność i harmonia. 
Postawienie człowieka na pierwszym miejscu i spojrzenie na niego nie jak na „zasób”, „firmowy aset” czy „korporacyjny trybik” pociągało za sobą szereg odważnych i niestandardowych decyzji w pierwszej edycji programu inFLuencerzy Leasingu, takich jak np.:

REKLAMA

 • dobór zestawu rozwijanych kompetencji – skoncentrowaliśmy się na uniwersalnych kompetencjach przyszłości, które każdy uczestnik może wykorzystywać zarówno w swojej obecnej roli, jak i w życiu prywatnym czy nawet innej pracy;
 • zasady uczestnictwa – określone jedynie wymagania na wejście, z opcją rezygnacji z programu, anonimowym śledzeniem i opomiarowaniem progresu;
 • szczera i otwarta komunikacja z uczestnikami i włączenie ich w proces współprojektowania programu z etapu na etap w oparciu na informacji zwrotnej i ich pomysłach;
 • brak formalnego zobowiązania absolwentów programu do pozostania w organizacji czy wykonywania na rzecz firmy dodatkowych obowiązków, dołączania do projektów itp. 

Zaufanie Agnieszki w to, że kiedy firma zainwestuje w stworzenie atrakcyjnego, angażującego środowiska pracy i umożliwi swoim ludziom rozwój nie tylko tych biznesowych kompetencji (twardych i miękkich), lecz także rozwój osobisty – budowanie samoświadomości, określenie swoich wartości, życiowej misji, zasad i pryncypiów, zaowocowało sukcesem pierwszej edycji programu w postaci:

 • 100% zadowolonych uczestników, wskazujących...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI