Wartości firmowe, które wzmacniają kulturę i budują zaangażowanie pracowników - Case study Bank Pekao SA

Strategia i wdrażanie

W Pekao jesteśmy w trakcie transformacji kulturowej. Jej fundamentem są wartości, które zostały określone przez naszych pracowników, a następnie skonsultowane i zatwierdzone przez zarząd banku. Są one dla nas jak drogowskaz, który określa nasz sposób pracy i działania. Naszą kulturę budujemy wspólnie z pracownikami, w oparciu na współpracy, szacunku i wzajemnym zaufaniu.

JAK CHCEMY PRACOWAĆ?

Transformacja kultury organizacyjnej to długi i złożony proces. Wiedzieliśmy, że wymaga on wiele pracy i cierpliwości, bo efekty mogą być widoczne w dłuższej perspektywie. Tym bardziej chcieliśmy zrobić to dobrze. Wiedzieliśmy, że to jest krok, który musimy zrobić, by w przyszłości lepiej się nam wszystkim pracowało. Postawiliśmy sobie cel – określenie nowego sposobu pracy w Pekao. Takiego, który będzie bliski nam wszystkim i z którym będziemy się utożsamiać. Taką gwarancję dawały nam wspólnie określone wartości, które stanowiły dla nas stabilny fundament i spoiwo naszego nowego sposobu działania.

REKLAMA

 Dbaliśmy, aby zdefiniowana kultura nie pozostawała na poziomie abstrakcyjnej narracji
Źródło: opracowanie własne.

DLA LUDZI I Z LUDŹMI

Nasz bank ma długą historię. Kilka lat temu byliśmy częścią Grupy UniCredit. Wtedy funkcjonowały u nas wartości, które „przyszły z Grupy”. Jest to dość znany model – organizacje w różnych krajach adaptują rozwiązania czy przyjęte zasady w jednostce centralnej. HR pełni wówczas rolę „pomocnika” w tłumaczeniu zasad na język ojczysty oraz promuje te zasady w lokalnym środowisku. 

Obecnie funkcjonujemy jako samodzielna organizacja. Dlatego od samego początku procesu transformacji kultury organizacyjnej wiedzieliśmy, że chcemy to zrobić inaczej, oddolnie, wsłuchując się w głos i potrzeby naszych pracowników. Czuliśmy, że to jest jedyna droga, by wartości miały realne przełożenie na działania ludzi na co dzień. 

Zaczęliśmy prace. Poprzez ankiety, wywiady indywidualne, a także dziesiątki warsztatów zaangażowaliśmy łącznie około 5 tys. pracowników. Pytaliśmy ich, jak się pracuje u nas w firmie, co cenią, a co by zmienili. Wszystko po to, by przejść do kluczowego pytania: Jak chcielibyście, by pracowało się w Banku Pekao SA?

Nasi pracownicy odpowiedzieli: prosto, razem, odważnie i odpowiedzialnie. Wyniki naszych prac przedstawiliśmy zarządowi banku, który przyjął ten kierunek. 

Ciekawostka

Początkowo przyjęliśmy założenie, że określimy trzy wartości. Trzy wyrazy łatwiej wypowiedzieć i zapamiętać, a na tej zapamiętywalności zależało nam w szczególności na pierwszym etapie zmiany. W czasie prac okazało się, że trzy wartości nie będą opisywały całości, którą pracownicy chcieli wyrazić w nowym sposobie prac...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI