Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

5 kwietnia 2022

NR 27 (Marzec 2022)

MOCny START w przyszłość z PKP Energetyka. Jak zbudować program stażowy o strategicznym znaczeniu dla organizacji?

0 355

PKP Energetyka zbudowała Program Stażowy MOCny START na podstawie swoich wartości, które nadały jasny kierunek na etapie planowania oraz realizacji programu. Program stażowy ma istotne znaczenie w organizacji, gdyż jest działaniem wypracowanym w trakcie operacjonalizacji strategii przyjętej na lata 2021–2030. Istotą powodzenia ww. programu okazało się zaangażowanie opiekunów oraz oparcie jego realizacji na projekcie stażowym.

Program stażowy jako działanie wynikające z inicjatywy strategicznej

Strategia Grupy Kapitałowej PKP Energetyka określona na lata 2021–2030 składa się z IV filarów strategicznych: Rozwój Infrastruktury Dystrybucyjnej, Doskonałość Operacyjna, Polska Zielona Kolej i Odpowiedzialna Firma. W ramach IV filaru – Odpowiedzialna Firma – została wypracowana inicjatywa przeciwdziałania luce pokoleniowej, w której jednym z działań jest realizacja Programu Stażowego MOCny START.
Strategia 2030 wynika i realizowana jest na podstawie wartości  Grupy Kapitałowej PKP Energetyka, dlatego program stażowy został zaprojektowany tak, by ściśle korelować z wartościami: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność.
Program stażowy realizuje dwa główne cele: 

POLECAMY

  • budowanie wizerunku PKP Energetyka jako atrakcyjnego pracodawcy,
  • pozyskanie potencjalnych kandydatów pod kątem przyszłych potrzeb kadrowych.

Oprócz dwóch głównych celów realizowanych z punktu widzenia całej organizacji program stażowy ma za zadanie wygenerować wartość dodaną dla każdej komórki organizacyjnej przyjmującej stażystę. Jest to możliwe dzięki projektowi stażowemu, który jest ściśle związany z zadaniami realizowanymi w danej komórce i stanowi główne zadanie stażysty realizowane w trakcie programu.
 

Ryc. 1. Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Strategia 2030, IV filary strategiczne
Źródło: Opracowanie własne.


Dobre przygotowanie programu jest warunkiem sukcesu 

Planując program stażowy, w pierwszej kolejn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy