Kultura organizacyjna obecna na każdym etapie employee journey. Na przykładzie Fresenius Kabi Polska

Strategia i wdrażanie

Wysoko zaangażowane zespoły wykazują o 21% wyższy poziom efektywności (Instytut Gallupa). Elementów wpływających na budowanie zaangażowania jest wiele, a jednym z nich jest kultura organizacyjna. Natomiast samo jej budowanie jest procesem długotrwałym i niełatwym, mającym swoje odzwierciedlenie na każdym etapie relacji pracodawca – pracownik.

Jesteśmy firmą działającą w obszarze opieki zdrowotnej, specjalizującą się w obszarach żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. Nasze produkty i usługi służą pomocą w opiece nad krytycznie i przewlekle chorymi pacjentami.
 

We Fresenius Kabi mamy określone wartości, którymi się kierujemy:
 • Klient – koncentrujemy się na potrzebach klienta.
 • Jakość – dbamy o najwyższe standardy.
 • Etyka zawodowa – jesteśmy godni zaufania.
 • Współpraca – pracujemy w duchu partnerstwa.
 • Kreatywność – dostarczamy rozwiązania.
 • Pasja i zaangażowanie – jesteśmy oddani naszej pracy.

 

Ryc. 1. Wartości Fresenius Kabi Polska
Źródło: Opracowanie własne.

 


Najbardziej jednak żywe w organizacji zdaje się hasło przewodnie naszej firmy – w trosce o życie (caring for life).
Nasze wartości stanowią dla nas ważny punkt wyjścia do budowania kultury organizacyjnej, której celem jest wywołanie po stronie pracownika poczucia, że jest ważny, a jego zaangażowanie i wkład są zauważane i doceniane. W związku z tym staramy się tworzyć atmosferę pracy, w której kluczowe jest dla nas zaufanie, dawanie wsparcia, wzajemna współpraca, szacunek w relacjach oraz odwaga – do dzielenia się pomysłami, kwestionowania statusu quo, wdrażania zmian, ale także przyjęcia feedbacku czy rozmowy na trudne tematy. 

Skąd przekonanie, że to nam się udaje?

Pytamy naszych pracowników o to, jak widzą kulturę i jak oceniają atmosferę pracy oraz jak widzą działania swoich bezpośrednich przełożonych i swoje relacje z nimi – w myśl idei, że to bezpośredni przełożony odgrywa istotną rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej poprzez stosowane praktyki menedżerskie i przyjęty styl zarządzania.
Opinie te zbieramy przy różnych okazjach, w różnej formie – najczęściej jednak w formie ankietowego badania opinii. Wykorzystujemy do tego celu różne narzędzia. Część z nich przynosi informację zwrotną skierowaną do konkretnej osoby, część dotyczy firmowych praktyk.
Ważnym i wartościowym krokiem jest także zwrócenie się po opinię do niezależnych konsultantów, którzy potrafią dostarczyć ciekawe wnioski dzięki analizie naszej wewnętrznej sytuacji. To nieoceniona wartość „oka zewnętrznego”.
Oto kilka z narzędzi, jakie stosujemy w celu pozyskiwania opinii pracowników na temat klimatu organizacji i stosowanych praktyk:

 1. Feedback 180 (dla menedżera) 
  To narzędzie kierowane do zespołu bezpośrednio raportującego, np. do nowego szefa, które...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI