Dołącz do czytelników
Brak wyników

Stare wyzwania, nowe podejście , Strategia

1 października 2019

Językowy „MUST-HAVE” w organizacji

199

 

Dowiedz się więcej i pobierz podręcznik kandydata TOEIC®

 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim to w dzisiejszych czasach prawdziwe must-have zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i tych prywatnych. Powszechnie uważa się język angielski za język biznesu, nauki, technologii i dyplomacji. Pracodawcy cenią sobie kandydatów płynnie posługujących się językiem angielskim i chętnie inwestują w ich dalszy rozwój. Co ciekawe, w Polskim środowisku korporacyjnym bardzo wiele osób uważa swój poziom języka angielskiego za dość dobry, mimo, że często brakuje obiektywizmu i jasności przy ocenie takiego stwierdzenia. Zgodnie z badaniem Antal International[1] więcej niż 85% kandydatów podaje nieprawdziwe informacje odnośnie poziomu znajomości języka angielskiego w swoim CV. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że kandydaci nieumiejętnie oceniają poziom swojej znajomości języka angielskiego i podczas rozmowy rekrutacyjnej czy też w swoim CV wpisują: „komunikatywna znajomość języka angielskiego”lub też świadomie go zawyżają poprzez podanie informacji: „język angielski: biegły w mowie i piśmie” wiedząc, że nie do końca tak jest. Jak zatem można obiektywnie ocenić co znaczy dla nas i dla naszej organizacji „dobry” poziom języka angielskiego? Jaki wpływ może mieć realnie wysoki poziom języka angielskiego u pracowników w organizacji, a jakie negatywne konsekwencje może nieść za sobą brak umiejętności językowych pośród pracowników i zespołów?

Język angielski jako potencjał dla organizacji i jej pracowników

Coraz więcej organizacji motywuje pracowników możliwością relokacji zagranicznej, która w dalszym ciągu uznawana jest za wyróżnienie i nobilitację. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest uelastycznienie i otwarcie się pracowników na nowe, odmienne formy i style pracy w zależności od kultury i miejsca, w którym się znajdują. Taka mobilność i możliwość pracy w międzynarodowych zespołach pozwala im się rozwijać i zbierać nowe doświadczenia, które później mogą wykorzystać dla osiągania lepszych efektów i rezultatów swojej pracy. Widać zatem korzyści dla obu stron; zarówno pracownicy jak i sama organizacja czerpią korzyści z relokacji zagranicznej. Trzeba jednak pamiętać, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy posługują się językiem angielskim. Jak pokazują badania, w 94% firm, w których pracownicy posługują się biegle językiem angielskim, zauważa się wyższy poziom zaangażowania pracowników, wzrost produktywności, rentowności, konkurencyjności i satysfakcji klientów przy jednoczesnym obniżeniu poziomu rotacji pracowników. Same korzyści!

Brak znajomości języka angielskiego – przestroga dla organizacji

Blisko 70% firm, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez ETS jednoznacznie przyznaje, że niski lub niewystarczający poziom języka angielskiego pośród pracowników wstrzymuje ich rozwój zawodowy. Co ważne, aż 81% korporacji i międzynarodowych organizacji dostrzega rosnącą potrzebę wzmacniania umiejętności językowych swoich pracowników. Organizacje są świadome, że wsparcie w nauce języka angielskiego u pracowników przekłada się na wzrost ich zaangażowania (74%), wzmocnienie współpracy  (65%), podniesienie poziomu produktywności (63%) i wzmocnienie poziomu relacji z klientami (60%).  Firmy, które nie inwestują w rozwój umiejętności językowych swoich pracowników, pozbawiają się tych możliwości rozwoju.
 


Komunikacja w środowisku korporacyjnym

Komunikacja z klientem i pełne zrozumienie jego potrzeb to priorytet dla wielu organizacji na całym świecie, zwłaszcza tych o międzynarodowym zasięgu. To od komunikacji bardzo często zależy poziom zaufania jaki zbudujemy z klientem, czy też relacja jaką z nim nawiążemy. Pracodawcy powinni przykładać wiele wagi i mieć świadomość tego, w jaki sposób ich pracownicy komunikują  się z klientami w języku angielskim – bo jest to kolejna determinanta sukcesu organizacji.

Kiedy organizacja decyduje się na wsparcie pracowników w kształceniu i wzmacnianiu ich umiejętności językowych, musi jednocześnie wyznaczyć cele i mierniki nauki, aby mierzyć poziom efektywności tych działań. Warto pomyśleć o projektowaniu ścieżek kariery, ocenach pracowniczych, ścieżkach awansu oraz o potencjalnym wyborze pracowników do projektów międzynarodowych. Firma czasami decyduje się na dofinansowanie szkoleń językowych dla pracowników, bądź też w całości pokrywa koszt i tym samym w pełni inwestuje w potencjał swoich pracowników.

Niewłaściwe decyzje dotyczące ścieżek rozwoju i szkoleń pracowniczych mogą wiązać się z wysokim poziomem kosztów dla organizacji, dlatego tym bardziej wskazane jest określenie mierników i poziomu językowego, który wszyscy szkoleni pracownicy powinni osiągnąć po ukończeniu szkolenia.  Jednocześnie, podczas rekrutacji powinno się stosować jednakowy system weryfikacji umiejętności językowych – a samodzielna ocena kompetencji kandydata jest subiektywna i nieustandaryzowana (najczęściej wskazuje się poziom B2 jako wystarczający).[2] Pomimo tego, że aż 75% organizacji, które wzięły w badaniu ETS wskazało, że korzysta z pomiaru oceny biegłości językowej podczas procesu rekrutacji, to ich skuteczność okazuje się często niewystarczająca, jeśli korzystają z niskiej jakości testów, niepopartych badaniami psychometrycznymi.

"Zdecydowanie polecam korzystanie z wiarygodnego testu opartego na badaniach,  co pozwala na prawidłową i rzetelną  ocenę kompetencji językowych pracowników."- stwierdza Piotr Banasiak , Key Account Manager, sektor korporacyjny ETS Global, oddział w Polsce. Test TOEIC® to narzędzie, które pozwala organizację na jednostajne wyselekcjonowanie kandydatów z odpowiednim poziomem biegłości znajomości języka angielskiego. Już od prawie 40 lat test TOEIC® wyznacza standardy najczęśniej uznawanego pomiaru kompetencji języka angielskiego w międzynarodowym środowisku pracy. Z dumą możemy powiedzieć, że test TOEIC® wspiera procesy decyzyjne w ponad 14 000 organizacjach w 160 krajach.

W dzisiejszych czasach, pełnych technologii i postępu język angielski to swoisty katalizator rozwoju. Dzięki umiejętnościom skutecznej komunikacji w języku angielskim organizacje mogą budować i wzmacniać swoją przewagę konkurencyjną i rozszerzać swój dostęp do możliwości oferowanych na globalnym rynku. Pracownicy mogą się ze sobą komunikować bez względu na lokalizację, a organizacje są w stanie podjąć właściwe decyzje z pomocą odpowiedniego narzędzia do oceny kompetencji językowych. Rolą ETS Global jest świadome wsparcie organizacji w podejmowaniu tych właściwych decyzji.

 

[1] M.Piątkowska Czterech na pięciu kandydatów 20111570kłamie w CV, 20.05.2016, w: //gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443, ,czterech-na-pieciu-kandydatow-klamie-w-cv.html

[2] Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w zakresie od A1 do C2 jest konwencjonalnie przyjętym kryterium dotyczącym kompetencji językowych w Europie.

Przypisy