Zarządzanie poprzez dobro

Strategia i wdrażanie

Potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu, to często sytuacje, wobec których pracownicy DANONE (Danone, Żywiec Zdrój oraz spółki NUTRICIA) nie pozostają obojętni. Dzięki możliwościom tworzonym przez te firmy pracownicy mogą prowadzić autorskie działania wolontariackie, by nieść pomoc w swoim otoczeniu. Służy temu program „Wolontariusze HOPE”, którego nazwa nawiązuje do wartości, jakimi kieruje się DANONE (humanizm, otwartość, entuzjazm i bliskość).

Wolontariat pracowniczy to aktywność polegająca na podejmowaniu przez pracowników działań na rzecz potrzebujących, realizowana przy jednoczesnym wsparciu firmy. Pracownicy-wolontariusze realizują różnego rodzaju zadania, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, firma natomiast umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie1. W DANONE wolontariat to jeden ze sposobów angażowania ludzi oraz integrowania ich wokół istotnych dla firmy wartości. Kluczowe aspekty, wynikające z wizji One Planet. One Health, czyli troska o zdrowie ludzi oraz kondycję planety towarzyszą spółkom DANONE niemal od zawsze. Już w 1972 r. nasz ówczesny dyrektor generalny powiedział, że odpowiedzialność firmy nie kończy się na bramie fabryki czy drzwiach biura. Ponieważ takie podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego jest w naszym DNA, potrzeba wolontariatu pracowniczego wypłynęła od samych pracowników. 

Program „Wolontariusze HOPE” w spółkach DANONE pozwala realnie odpowiadać na potrzeby społeczne, jakie nasi pracownicy obserwują w najbliższym otoczeniu. Działania wolontariackie w formie pojedynczych akcji w firmach Danone, Żywiec Zdrój oraz NUTRICIA prowadzone są od bardzo dawna. Społeczna odpowiedzialność jest dla nas sposobem działania spójnym ze strategią i znacznie wykracza ponad pojedyncze projekty. Wiemy, że aby efektywnie odpowiadać na potrzeby społeczne, niezbędne jest połączenie sił z partnerami i interesariuszami zewnętrznymi. W DANONE takie podejście do CSR ma swoje odzwierciedlenie w celach firmy, które sięgają aż 2030 r. Wyz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI