Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

23 maja 2019

NR 10 (Maj 2019)

Zarządzanie poprzez dobro

0 841

Potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu, to często sytuacje, wobec których pracownicy DANONE (Danone, Żywiec Zdrój oraz spółki NUTRICIA) nie pozostają obojętni. Dzięki możliwościom tworzonym przez te firmy pracownicy mogą prowadzić autorskie działania wolontariackie, by nieść pomoc w swoim otoczeniu. Służy temu program „Wolontariusze HOPE”, którego nazwa nawiązuje do wartości, jakimi kieruje się DANONE (humanizm, otwartość, entuzjazm i bliskość).

Wolontariat pracowniczy to aktywność polegająca na podejmowaniu przez pracowników działań na rzecz potrzebujących, realizowana przy jednoczesnym wsparciu firmy. Pracownicy-wolontariusze realizują różnego rodzaju zadania, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, firma natomiast umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie1. W DANONE wolontariat to jeden ze sposobów angażowania ludzi oraz integrowania ich wokół istotnych dla firmy wartości. Kluczowe aspekty, wynikające z wizji One Planet. One Health, czyli troska o zdrowie ludzi oraz kondycję planety towarzyszą spółkom DANONE niemal od zawsze. Już w 1972 r. nasz ówczesny dyrektor generalny powiedział, że odpowiedzialność firmy nie kończy się na bramie fabryki czy drzwiach biura. Ponieważ takie podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego jest w naszym DNA, potrzeba wolontariatu pracowniczego wypłynęła od samych pracowników. 

Program „Wolontariusze HOPE” w spółkach DANONE pozwala realnie odpowiadać na potrzeby społeczne, jakie nasi pracownicy obserwują w najbliższym otoczeniu. Działania wolontariackie w formie pojedynczych akcji w firmach Danone, Żywiec Zdrój oraz NUTRICIA prowadzone są od bardzo dawna. Społeczna odpowiedzialność jest dla nas sposobem działania spójnym ze strategią i znacznie wykracza ponad pojedyncze projekty. Wiemy, że aby efektywnie odpowiadać na potrzeby społeczne, niezbędne jest połączenie sił z partnerami i interesariuszami zewnętrznymi. W DANONE takie podejście do CSR ma swoje odzwierciedlenie w celach firmy, które sięgają aż 2030 r. Wyznaczyliśmy dziewięć celów, które z jednej strony są spójne z biznesowymi działaniami spółek DANONE, a z drugiej – wpisują się w agendę Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ i są bezpośrednim wkładem w ich realizację. 

Kluczową rolę w realizacji tych założeń odgrywają nasi pracownicy. To oni są siłą napędową i stoją za sukcesami spółek DANONE, a ich zaangażowanie jest gwarantem sukcesu licznych inicjatyw, które prowadzimy. „Wolontariusze HOPE” – jeden, jasny i spójny dla wszystkich program wolontariatu pracowniczego przewiduje oddanie w ręce pracowników inicjatyw wpływających na realizację części naszych celów. W NUTRICIA niedawno z sukcesem podsumowaliśmy dziewiątą już edycję wolontariatu, w pozostałych spółkach właśnie kończymy pilotażowe edycje.
 

POLECAMY

Ryc. 1. Wyniki działań wolontariuszy NUTRICIA za 2017 rok
Źródło: Raport: Podsumowanie ósmej edycji Programu Wolontariusze HOPE (2017)


 Mechanizm programu wolontariackiego jest prosty, ale wniosek, na bazie którego wyłania się zwycięskie projekty, jest bardzo precyzyjny i szczegółowy. W ramach wolontariatu pracowniczego NUTRICIA od 2010 r. finansuje projekty pomocowe dla lokalnych społeczności, które inicjują sami pracownicy. Mechanizm, dzięki któremu pracownicy mogą dzielić się swoim czasem, by zrobić coś dobrego, jest bardzo prosty. Każdego roku, wiosną i jesienią, w firmie ogłaszany jest wewnętrzny konkurs grantowy, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty wolontariackie. Planują oni różnego rodzaju działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, domami dziecka, przedszkolami, szpitalami czy ośrodkami pomocy społecznej. Docierają wszędzie tam, gdzie potrzebne są pomoc i praca zgranej grupy pracowników-wolontariuszy w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, zdrowie oraz ochrona środowiska. Kapituła programu wybiera najlepsze projekty, które otrzymują dofinansowanie. W wiosennej odsłonie programu „Wolontariusze HOPE” wprowadzono dwa rodzaje dofinansowań: na projekty akcyjne i na projekty cykliczne. Zespół, który miał w planach przeprowadzenie jednorazowej akcji w minimum dwuosobowym składzie, mógł liczyć na dofinansowanie w kwocie do 1,5 tys. zł. Pracownicy natomiast, którzy chcieli zaangażować się w szersze działania, mogli zebrać większy zespół (minimum czterech wolontariuszy) i przeprowadzić w ramach projektu dwa bądź trzy działania odpowiednio rozłożone w czasie. Projekt cykliczny mógł liczyć na dofinansowanie do 2,5 tys. zł.
 

Ryc. 2. Podsumowanie 8. edycji Programu Wolontariusze HOPE w NUTRICIA
Źródło: Raport: Podsumowanie ósmej edycji Programu Wolontariusze HOPE (2017)


 
Wolontariat pracowniczy krok po kroku

1. Wybór partnera
Znalezienie partnera z doświadczeniem w obszarze realizowania projektów społecznych, który będzie wsparciem na wstępnym etapie działań, czyli: podczas tworzenia formuły oraz regulaminu wolontariatu pracowniczego, jest kluczowe. Jest to szczególnie cenne w przypadku firm, które nie mają jeszcze doświadczeń z programami wolontariackimi. Partner jest bardzo pomocny, również na etapie weryfikacji wniosków, podpisywania umów z liderami projektów oraz rozliczania wniosków. W NUTRICIA współpracujemy z fundacją i ich doświadczenie jest wręcz nieocenione – dzięki temu cały proces pracy z wnioskami jest spójny i kompleksowy.

2. Zdefiniowanie formuły wolontariatu pracowniczego
Mechanizm powinien być prosty i zawierać konkretne zasady w odniesieniu np. do wniosków, pracy kapituły konkursowej oraz czasu na realizację i zaraportowanie wykonania pomysłu. Z doświadczenia wiemy jednak, że sam wniosek powinien być bardzo szczegółowy. Wręcz niezbędne jest, by został stworzony jasny regulamin, z którym taki wniosek powinien być zgodny. Warto też, by do wniosku dołączony został krótki dokument z podstawowymi pytaniami i odpowiedziami dla pracowników, którzy rozważają zgłoszenie swojego projektu. Wniosek wymagający przemyślenia pomysłu i rzetelnego zaplanowania działań daje znacznie większe szanse na sukces realizacji. 

Naszą praktyką jest również połączenie wolontariatu pracowniczego z celami strategicznymi firmy, jej misją oraz wizją. Działania powinny nawiązywać do kontekstu, w jakim dana firma funkcjonuje. W spółkach DANONE wszystkim działaniom przyświeca troska o zdrowie ludzi i kondycję planety. Dodatkowo w DANONE bardzo ważne jest również bezpieczeństwo i najwyższa jakość produkcji naszych lubianych oraz cenionych przez konsumentów produktów, a także bezpieczeństwo pracowników. Wizja One Planet. One Health oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kierują naszymi działaniami na co dzień, dlatego są to obszary, wokół których tworzone są nasze projekty wolontariackie. 

Sama nazwa jest symboliczna – „Wolontariusze HOPE”. Jest to skrót od nazw czterech wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy w firmie oraz w kontaktach z klientami czy partnerami biznesowymi: Humanizm, Otwartość, bliskość (Proximity) oraz Entuzjazm. 
 

Dobra praktyka

Harmonogram realizacji programu wolontariatu pracowniczego powinien być dostosowany do specyfiki biznesu, tak by umożliwić pracownikom zaangażowanie się w działania. To właśnie zaangażowanie jest niezbędne, by program odniósł sukces – pracownicy potrzebują odpowiedniego czasu, by wykreować pomysł na działania, stworzyć wniosek oraz móc te plany zrealizować. 


3. Ogłoszenie konkursu grantowego
Ważne jest szerokie dotarcie do możliwie jak największej liczby pracowników. Obok intranetu czy e-mailingów warto poruszyć temat wolontariatu pracowniczego na spotkaniach zespołowych bądź spotkaniach zarządu z pracownikami. W spółkach DANONE postawienie na zróżnicowane narzędzia komunikacji wewnętrznej doskonale się sprawdza. Komunikowanie o możliwościach włączenia się w wolontariat, obok przekazywania najnowszych wyników i planów na przyszłość, plasuje inicjatywę bardzo wysoko w hierarchii ważności dla firmy. 

Istotne jest również wyjaśnienie, czym jest taki program, pokazanie korzyści, ale i odpowiedzialności płynących z udziału w takiej inicjatywie. Oczywiście niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym, dzielenie się dobrem jest niepodważalną wartością samą w sobie. W NUTRICIA, a od niedawna w pozostałych spółkach, obserwujemy, że pracownicy rozwijają umiejętności liderskie oraz zarządzania projektami. Często słyszymy, że pracownicy wychodzą ze swojej strefy komfortu, by pozyskać wiedzę z zupełnie nowych dla nich dziedzin.
 

Dobra praktyka

Odświeżaj komunikację, by inspirować pracowników do działania oraz wychodzenia poza standardowe rozwiązania. Pewnego roku zauważyliśmy, że projekty zgłaszane przez pracowników skupiają się wyłącznie wokół aktywizacji dzieci. Przy ogłoszeniu kolejnej edycji, akurat wtedy świątecznej, wymyśliliśmy motyw przewodni tradycje świąteczne (nadal przyjmując wnioski w obszarze bezpieczeństwa, zdrowia oraz troski o środowisko naturalne). Dostaliśmy wtedy kilka wniosków, które aktywizowały osoby starsze, np. z domów seniora.


4. Czas na składanie wniosków
Ponieważ wniosek jest szczegółowy oraz wymaga gruntownej analizy – znalezienia instytucji czy organizacji, która wspiera lokalną społeczność i potrzebuje pomocy (i nawiązania z nią kontaktu), stworzenia zespołu, z którym realizować będzie się projekt, oraz przemyślenia konkretnych akcji i zaplanowania budżetu – zazwyczaj przewidujemy minimum miesiąc na składanie wniosków. 
 

Dobra praktyka

Czasem zgłaszany pomysł jest na tyle dużym projektem, że jego realizacja wymaga zaangażowania wielu wolontariuszy. Rolą pracownika jest wówczas zebranie odpowiedniej grupy współprac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy