Autor: Katarzyna Hałat-Zientała

Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju oraz relacji zewnętrznych, grupa spółek DANONE. Przygodę ze społecznym zaangażowaniem biznesu rozpoczęła od komunikacji działań Fundacji POLSAT. W ramach struktur DANONE odpowiada za działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, w tym za organizację wolontariatu pracowniczego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zarządzanie poprzez dobro

Potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu, to często sytuacje, wobec których pracownicy DANONE (Danone, Żywiec Zdrój oraz spółki NUTRICIA) nie pozostają obojętni. Dzięki możliwościom tworzonym przez te firmy pracownicy mogą prowadzić autorskie działania wolontariackie, by nieść pomoc w swoim otoczeniu. Służy temu program „Wolontariusze HOPE”, którego nazwa nawiązuje do wartości, jakimi kieruje się DANONE (humanizm, otwartość, entuzjazm i bliskość).

Czytaj więcej