Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i rozwój

4 czerwca 2020

DODATEK NR (Maj 2020)

Trzy dobre praktyki Philip Morris wyróżnione

0 666

Działania Philip Morris International (PMI) w Polsce zostały przedstawione w najnowszej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Firma została doceniona za inicjatywy w obszarze stałego zwiększania liczby kobiet na stanowiskach zarządczych, elastycznego czasu pracy oraz rozwiązań kierowanych do rodziców w ramach programu „Happy Parent”.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym przeglądem działań polskich firm z zakresu ich społecznej odpowiedzialności (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji wyróżniono trzy inicjatywy PMI. W kategorii „Praktyki z zakresu pracy” ujęte zostały dwa działania. Pierwsze to „stałe zwiększanie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych”, które wpisuje się w cel firmy, aby w 2022 r. stanowiły one 40% wszystkich zatrudnionych na tych stanowiskach. Drugie to program „Happy Parent”, który między innymi umożliwia rodzicom, wracającym do pracy z urlopów rodzicielskich, pracę w wymiarze 50% godzin przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia przez pierwszy miesiąc po powrocie. Natomiast w kategorii „Ład organizacyjny” uwzględniono praktykę dotyczącą „elastycznego czasu pracy”, w ramach której jedną z możliwości jest skompresowanie roboczego tygodnia do czterech 9-godzinnych oraz jednego 4-godzinnego dnia pracy.
„Wyróżnienie dobrych praktyk PMI stanowi niezależne potwierdzenie wysokich standardów obowiązujących w firmie. Cieszy nas to tym bardziej, iż doceniono kompleksowe rozwiązania, wprowadzone z myślą o potrzebach naszych pracowników. Przykładowo, w ramach programu „Happy Parent”, z jednej strony zachęcamy zarówno panie, jak i panów, do korzystania z urlopów rodzicielskich, a z drugiej niwelujemy ryzyko wystąpienia luki płacowej, która mogłaby się wtedy pojawić. Tym samym, jeśli urlop rodzicielski obejmuje okres ocen pracowniczych i przyznawanych w związku z tym podwyżek, po powrocie do pracy przyznajemy podwyżkę wyrównującą. Wierzymy, że wyznaczając tego typu standardy, możemy również pozytywnie wpłynąć na cały rynek pracy.” – powiedziała Anita Rogalska, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.
PMI od wielu lat dąży do ciągłego doskonalenia praktyk i procesów HR w celu zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans rozwoju, planowania kariery i dostępu do programów szkoleniowych. PMI jest jedyną firmą w Polsce posiadającą prestiżowy Certyfikat Równych Płac, który potwierdza, że kobiety i mężczyźni wykonujący tę samą pracę, wynagradzani są jednakowo, a ich wkład i wysiłki w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci.
Rozwój kultury organizacyjnej oraz rozwiązań i inicjatyw HR, opartych na równości szans, wzajemnym szacunku i innowacyjności, jest tak samo ważny, jak strategia biznesowa. Stoi za nią największa transformacja, nie tylko w historii PMI, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego w Polsce i na świecie. Działania firmy w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom, którzy nie chcą zrezygnować z nikotyny, gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę w porównaniu do palenia papierosów. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który podgrzewa tytoń zamiast go spalać. W ofercie produktów bezdymnych PMI są również e-papierosy oraz inne technologie wytwarzające aerozol z nikotyną, w których nie dochodzi do procesu spalania.

POLECAMY

KONIEC KOMUNIKATU

Spółki PMI w Polsce:
Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju oraz jednym z największych pracodawców, dającym zatrudnienie ok. 7000 osobom na terenie całego kraju.
W skład grupy wchodzą spółki odpowiadające za sprzedaż i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Centrum zapewnia wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości naszych spółek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpr...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy