Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierunek rozwój

13 czerwca 2022

NR 28 (Maj 2022)

Szkolenia wewnętrzne w terminalu kontenerowym – czy to możliwe? Case study DCT Gdańsk

0 419

Obecnie DCT zatrudnia 1130 pracowników, z czego około 800 to osoby, które obsługują sprzęt terminalowy. Rotacja w skali roku (liczona dla odejść inicjowanych przez pracowników) jest na poziomie 3%. Wszyscy staramy się, aby o odejściach myśleć już pierwszego dnia pracy, dlatego zoptymalizowaliśmy proces wdrożenia, którego główną częścią jest szkolenie wewnętrzne/stanowiskowe przygotowujące do pracy.

DCT Gdańsk jest jedynym głębokowodnym terminalem kontenerowym zlokalizowanym w samym sercu Morza Bałtyckiego – Porcie Gdańskim, do którego zawijają największe statki kontenerowe z Dalekiego Wschodu. Terminal obsługuje polski import, eksport oraz tranzyt. Dzięki korzystnemu dostępowi ze strony morza zapewnionemu przez kanał podejściowy o głębokości ponad 16 m, brakowi zalodzenia oraz doskonałym możliwościom operacyjnym DCT jest naturalną bramą dla obrotu skonteneryzowanego w Europie Środkowo-Wschodniej.

POLECAMY

SPECYFIKA PRACY W DCT

Istotnym czynnikiem w każdym biznesie jest jego specyfika, a w DCT jest ona złożona. Pierwszym czynnikiem, który wyróżnia naszą firmę, jest praca w systemie dwuzmianowym. Z racji tego, że terminal prowadzi operacje przeładunkowe całodobowo przez 365 dni roku, nasi pracownicy pracują w 12-godzinnym systemie czasu pracy zarówno w nocy, jak i w dni świąteczne. Drugim czynnikiem jest obsługa i konserwacja sprzętu przeładunkowego, do którego wymagane są uprawnienia państwowe. Kolejnym czynnikiem jest praca na wysokości. 
Opisana powyżej specyfika pracy pozwoliła nam stworzyć profil kompetencyjny kandydata. Podstawą, której oczekujemy od każdej osoby, która chce rozpocząć pracę w DCT Gdańsk, jest wysoka świadomość bezpiecznej pracy. W takim miejscu jak terminal kontenerowy nie można pozwolić na lekceważenie norm bezpieczeństwa, a co gorsza, na myślenie „a może się uda”. Sprzęt w terminalu porusza się z ładunkami o wadze kilkudziesięciu ton, ponadto dziennie na terminal wjeżdżają setki ciężarówek z zewnątrz, co powoduje, że trzeba mieć podzielność uwagi i pełną koncentrację na wykonywanych czynnościach. Kolejnym aspektem są zdolności manualne – to coś, co się ma lub nie. Obsługi sprzętu można nauczyć każdego, jednak nie każdy będzie prezentował ten sam poziom efektywności pracy. Wyliczając dalej – dotykamy umiejętności adaptowania się do elastycznego planowania pracy i jej różnorodności oraz chęci ciągłego doskonalenia. Do powyższego zestawienia dokładamy niezwykle istotny aspekt, jakim jest praca zespołowa, bo mimo tego, że pozornie praca wykonywana jest indywidualnie, zawsze wygrywa zespół. Finalnie wszyscy jesteśmy na tym samym pokładzie. 

POTRZEBY BIZNESOWE A RYNEK PRACY

Gdybyśmy policzyli wszystkie terminale kontenerowe w Polsce, ich liczba byłaby równa 5. Spowodowało to, że od początku działalności DCT wyzwaniem było pozyskanie kandydatów z doświadczeniem w obsłudze, naprawie czy konserwacji różnego rodzaju suwnic terminalowych czy innego mniej lub bardziej typowego sprzętu ciężkiego. 
Cel biznesowy był jeden – jak największa liczba przeładowanych kontenerów, a co za tym idzie, wzrost zatrudnienia. Początkowo korzystaliśmy z wiedzy pracowników, którzy swoją karierę portową rozpoczynali w innych terminalach Portu Gdańsk. Szybko okazało się jednak, że to za mało. Rynek pracy był bogaty w kandydatów gotowych do podjęcia współpracy z DCT, jednakże bez jakiegokolwiek przygotowania teoretycznego czy praktycznego do pracy w porcie. 
Terminal dość szybko zyskiwał większą liczbę przeładunków, czas nas gonił, a my po intensywnych i bezskutecznych poszukiwaniach doświadczonych kandydatów czy firm szkoleniowych postanowiliśmy ostatecznie postawić na samodzielne przygotowanie zasobów. Uznaliśmy, że nikt inny, niż nasi pracownicy posiadający uprawnienia i praktykę, nie przygotuje lepiej nowych pracowników do obsługi sprzętu. Wiedzieliśmy także, że tym samym otwieramy nowe ścieżki rozwoju dla zatrudnionych już osób.
Zaczęliśmy od przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej na stanowisko instruktora, w ramach której awansowaliśmy na to stanowisko kilku pracowników. Proces rekrutacji składał się z testów osobowościowych, sesji Assesment Center, czyli obserwacji i oceny zachowań oraz postaw, a także ze scenek symulacyjnych. Wraz z ciągłym rozwojem firmy rośnie także zespół instruktorów w DCT – w tej chwili zespół szkoleniowy liczy już 12 osób.
Osoby, których praca do tej pory polegała na obsłudze ciężkiego sprzętu, wcieliły się w rolę trenera. Początki były trudne, ponieważ nasi wewnętrzni trenerzy musieli pozyskać nowe umiejętności – pracy z ludźmi w trochę innym wymiarze: z roli kolegi, współpracownika do roli nauczyciela, który wymaga i ocenia.
Dział personalny wspólnie z instruktorami opracował plan szkoleniowy, który w ciągu mijających lat ulegał i ulega modyfikacjom, związanym z rozwojem naszej organizacji i zmieniającymi się wymogami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 
W 2018 r. w ramach ciągłego usprawniania procesu postanowiliśmy zweryfikować wiedzę i umiejętności praktyczne naszych operatorów. Zespół HR wspólnie z komórką instruktorską zainicjowali projekt tzw. re-certyfikacji. Koncepcja powstała po przeglądzie zdarzeń potencjalnie wypadkowych z udziałem pracowników. Wnioski, które się nasunęły, nie były odkrywcze, ale pomogły w dalszych krokach. Na każdym stanowisku, szczególnie przy pracach niebezpiecznych, największe ryzyko to rutyna. 
 

Instruktorzy w DCT pracują dwutorowo:
  1. Szkolą nowych pracowników, co jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem ze względu na specyficzne warunki pracy w naszej firmie i fakt, że DCT z reguły zatrudnia osoby bez jakiegokolwiek doświadczenia w pracy na terminalu. Przyjmując nową osobę, mamy świadomość, że już od jej pierwszego dnia pracy inwestujemy w nią:
  • Czas – pierwsze szkolenia, podczas których pracownik zdobywa uprawnienia do obsługi sprzętu i poruszania się po terminalu, trwają od 2 do 4 tygodni, w zależności od stanowiska. Są to szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które kończą się egzaminem wewnętrznym.
  • Pieniądze – w związku ze specyfiką szkoleń nowi pracownicy są szkoleni na zasadzie: 1 instruktor – 1 lub 2 nowych pracowników (w zależności od stanowiska). Są to określone koszty, które świadomie ponosimy, ponieważ z doświadczenia wiemy, że zwrot z inwestycji ma postać bezpieczeństwa na terminalu. 
  • Know-how – mimo że wymienione na końcu, ma ogromną wagę – wiemy, że 2–4 tygodnie zazwyczaj wystarczają do przygotowania samodzielnego pracownika. Je...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy