Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierunek rozwój

20 września 2019

NR 12 (Wrzesień 2019)

Less Waste jako kampania CSR na podstawie doświadczeń PwC Polska

0 830

Według Krajowej Izby Gospodarczej z roku na rok na polski rynek trafia coraz więcej plastikowych opakowań. Szacuje się, że w roku 2022 może być ich ok. 1,3 mln ton. Zużycie tworzyw sztucznych w naszym kraju również wzrasta i przewyższa średnią europejską. Polacy są w czołówce, jeśli chodzi o korzystanie np. z plastikowych torebek. Czy tak musi być?

W ramach naszej Strategii Odpowiedzialnego Biznesu w PwC wierzymy we wspólną odpowiedzialność przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa za budowanie zrównoważonej przyszłości. Podejmujemy więc działania i angażujemy naszych interesariuszy w inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu, by pozytywnie wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym i globalnym. Jednym z kluczowych obszarów, które bierzemy pod uwagę, jest dbałość o środowisko. 
W polityce środowiskowej PwC zobowiązujemy się do minimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko w trzech kluczowych obszarach. Są to emisja i offset dwutlenku węgla, zużycie zasobów oraz zarządzanie odpadami.
W kwestii zarządzania odpadami staramy się promować i działać według zasady 3R (Reduce-Reuse-Recycle), która polega na redukowaniu surowców, ponownym ich użyciu oraz odpowiednim recyklingowaniu odpadów. Ponadto regularnie organizujemy kampanie informacyjne i edukacyjne zachęcające naszych pracowników do bardziej świadomych i ekologicznych zachowań, m.in. dawania drugiego życia rzeczom, których już nie potrzebują. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, Bankiem Ubrań oraz portalem Ubrania do Oddania pracownicy mają możliwość regularnego oddawania elektrośmieci, ubrań, zabawek organizacjom pożytku publicznego. 
Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie sukcesu w każdym z obszarów, na których się skupiamy, wiąże się z zachowaniem i zaangażowaniem naszych pracowników. Poprzez projekty i inicjatywy proekologiczne angażujemy ich i zwiększamy ich świadomość na temat kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju w firmie, a także zachęcamy do podejmowania działań w celu minimalizowania własnego wpływu na środowisko naturalne. Wierzymy, że edukując naszych pracowników i zachęcając ich do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne, mamy pozytywny wpływ na środowisko. 

POLECAMY

Opis kampanii

W czerwcu 2019 r. podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zaprosiliśmy chętnych pracowników do wzięcia udziału w kampanii Less Waste. Miała ona na celu:

 • Edukację oraz zwiększenie świadomości pracowników w tematach środowiskowych, przede wszystkim jeśli chodzi o nadmierne używanie jednorazowego plastiku. 
 • Zmianę nawyków pracowników na bardziej ekologiczne i zero waste. 
 • Zmierzenie, jak zmiana nawyków pozwoli nam ograniczyć jednorazowy plastik w codziennym życiu.

   
Tab. 1. Ankieta Wstępna – formularz pomocniczy dla uczestników
LESS WASTE Campaign (ankieta wstępna)
  PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. ND.
Ile poniższych produktów użyłeś/-aś w ciągu dnia?              
NAPOJE
Plastikowa butelka 500 ml              
Plastikowa butelka 1 l              
Plastikowa butelka 2 l              
Kubek plastikowy 250 ml              
ZAKUPY
Jednorazowy woreczek plastikowy              
Duża plastikowa torba na zakupy              
Warzywa/owoce zapakowane w plastikowe opakowanie              

Źródło: materiały wewnętrzne PwC Polska.

Projekt był inspirowany dobrą praktyką z PwC UK „Tap Water Campaign”, która zachęcała pracowników do picia kranówki, korzystania z wielorazowych bidonów i ograniczania tym samym konsumpcji wody butelkowanej. W PwC Polska postanowiliśmy rozszerzyć kampanię na ograniczanie jednorazowego plastiku w życiu codziennym, przede wszystkim podczas robienia zakupów. Do uruchomienia kampanii zainspirowała nas również zyskująca na popularności filozofia zero waste, która zakłada zmianę stylu życia ludzi na bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku. Chodzi w niej o to, abyśmy generowali jak najmniej śmieci, kierując się w codziennym życiu sześcioma zasadami:

Refuse – odmawiaj
Reduce – redukuj
Reuse – użyj ponownie
Recycle – oddaj do recyklingu
Rot – kompostuj
Repaire – naprawiaj

Prócz redukowania odpadów, ponownego użycia rzeczy i surowców oraz recyklingu, do których zachęcamy w naszych biurach, według filozofii zero waste każdy z nas może wypracować w sobie nawyk odmawiania np. plastikowych opakowań w sklepach oraz wprowadzić kompostowanie i naprawianie przedmiotów w swoim gospodarstwie domowym. 
Kampania Less Waste składała się z następujących etapów: 

 • Komunikacja wewnętrzna i zapisy uczestników. 
 • E-mail do uczestników z ankietą wstępną.
 • Kick-off z warsztatem „Zero Waste dla Początkujących”.
 • Kampania Less Waste i cotygodniowy e-mail z ankietą do wypełnienia dla uczestników.
 • Zakończenie – wyniki i ewaluacja.

Komunikacja wewnętrzna i zapisy uczestników

Kampania Less Waste była edycją pilotażową, dlatego przewidzieliśmy ograniczoną liczbę 50 miejsc. Zapisy rozpoczęliśmy dwa tygodnie przed rozpoczęciem kampanii. Mogli się do niej zapisać chętni pracownicy z wszystkich biur PwC w Polsce. Już pierwszego dnia na 50 miejsc zgłosiło się ponad 130 osób! Tak duże zainteresowanie pokazało nam, jak ważny jest to temat. Uczestnikami byli pracownicy z biur PwC w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu oraz Krakowie. 

E-mail do uczestników z ankietą wstępną 

Tydzień przed rozpoczęciem kampanii Less Waste do uczestników został wysłany e-mail z ankietą wstępną w Google Forms. Pracownicy mieli za zadanie monitorować swoje obecne zużycie plastiku z całego tygodnia (Tab.1.). Prócz linku do ankiety otrzymali formatkę w Excelu, która miała ułatwić im codzienne monitorowanie nawyków.
Ankieta wstępna była kluczowa, aby móc porównać, jak wyglądało zużycie plastiku przed kampanią Less Waste i po niej. Dane miały nam pokazać, jak zmieniły się nawyki uczestników i jak bardzo udało im się ograniczyć plastik podczas kampanii. 
 

Tab. 2. Formularz pomocniczy dla uczestników do codziennego mierzenia zużycia plastiku oraz korzystania z Less Waste KIT
LESS WASTE Campaign (ankieta w trakcie akcji)
  PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. ND.
Ile poniższych produktów użyłeś/-aś w ciągu dnia?              
NAPOJE
Plastikowa butelka 500 ml              
Plastikowa butelka 1 l              
Plastikowa butelka 1,5 l              
Plastikowa butelka 2 l              
Kubek plastikowy 250 ml              
Ile razy dziennie napełniłeś/aś butelkę wielorazową?              
ZAKUPY
Jednorazowy woreczek plastikowy              
Duża plastikowa torba na zakupy              
Warzywa/owoce zapakowane w plastikowe opakowanie              
Ile razy dziennie użyłeś/aś wielorazowej torby?              
Ile razy dziennie użyłeś/aś wielorazowych toreb?              

Źródło: materiały wewnętrzne PwC Polska.


Kick-off z warsztatem „Zero Waste dla Początkujących”

Podczas kick-offu, czyli oficjalnego startu kampanii Less Waste, każdy z uczestników otrzymał tzw. Less Waste KIT, który zawierał: 

 • dużą materiałową torbę na zakupy, 
 • zestaw materiałowych woreczków na warzywa i owoce, 
 • wielorazową butelkę na wodę o pojemności 700 ml.

Less Waste KIT miał za zadanie ułatwić uczestnikom ograniczanie plastiku w życiu codziennym. Przede wszystkim miał jednak pokazać, jak niewielkie zmiany w naszych nawykach mogą przynieść wymierny efekt. 
W ramach naszych działań CSR nieustannie zachęcamy pracowników do bycia konsumentami odpowiedzialnymi społecznie, dlatego woreczki zostały zakupione od Fundacji „Kupuj Odpowiedzialnie”. Tym samym wsparliśmy cel fundacji, którym jest „działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie".
Podczas kick-offu uczestnicy wzięli udział w warsztacie „Zero Waste dla Początkujących” prowadzonym przez Sylwię Sikorską, współzałożycielkę Stowarzyszenia „Zero Waste Polska”. Warsztat miał na celu przygotowanie uczestników do kampanii i samej zmiany nawyków.
Podczas warsztatu uczestnicy:

 • dowiedzieli się o głównych zagrożeniach dla środowiska, jakie niesie ze sobą nadmierna produkcja i konsumpcja, 
 • poznali rodzaje plastiku i ich szkodliwość dla środowiska i zdrowia człowieka,
 • poznali filozofię zero waste,
 • poznali dobre praktyki oraz produkty, które pomogą skutecznie ograniczyć produkcję śmieci w gospodarstwie domowym. 

Spotkanie z ekspertem było też dobrą okazją dla uczestników, aby zadać nurtujące ich pytania oraz lepiej przygotować się do kampanii. Osobom spoza Warszawy warsztat był udostępniony online poprzez webex.

Kampania Less Waste i cotygodniowy e-mail z ankietą do wypełnienia dla uczestników

Kampania Less Waste trwała od 1 do 28 czerwca i była podzielona na cztery tygodnie. W każdy piątek, po zakończonym tygodniu, uczestnicy otrzymywali e-mailowo link do ankiety w Google Forms i wypełniali ją, odpowiadając na te same pytania co w ankiecie wstępnej plus trzy dodatkowe pytania odnoszące się do używania Less Waste KIT. Oficjalnie w trakcie trwania kampanii uczestnicy wypełnili cztery ankiety obejmujące poszczególne tygodnie: 1–7 czerwca, 8–14 czerwca, 15–21 czerwca, 22–28 czerwca.
 

Rys 1. Zużycie plastikowych opakowań po napojach
Źródło: materiały wewnętrzne PwC Polska.


Zakończenie – wyniki i ewaluacja

Po zakończeniu kampanii Less Waste do uczestników została wysłana ankieta ewaluacyjna z pytaniami o opinie i przemyślenia dotyczące organizacji samej akcji, a także ich udziału i zmian nawyków, które u siebie zaobserwowali. Ewaluacja miała za zadanie pomóc nam w ulepszeniu k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy