Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

5 kwietnia 2022

NR 27 (Marzec 2022)

Kodowanie na miękko. Czy posiadanie kompetencji miękkich w branży IT to już konieczność? Case study Espeo Software

0 206

Czasy stereotypowego programisty-introwertyka, z kapturem na głowie, zamkniętego w ciemnym pomieszczeniu, bezpowrotnie minęły. Rynek IT jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych w Polsce i na świecie, w związku z czym od jego pracowników wymaga się nie tylko kluczowych kompetencji twardych. Efektywny rozwój oprogramowania to wysiłek grupowy, wymagający również inteligencji emocjonalnej i kompetencji interpersonalnych.

Coraz częściej to połączenie kompetencji miękkich z technicznymi wyróżnia najlepszych w branży. Wynika to m.in. z potrzeb firm, takich jak Espeo Software, gdzie eksperci nie są odpowiedzialni jedynie za programowanie. Odgrywają oni też rolę doradców technicznych dla klientów firmy. Biorą czynny udział w spotkaniach z przedstawicielami klientów i doradzają najlepsze rozwiązania mające na celu wesprzeć ich biznes. Dlatego w tym przypadku umiejętności miękkie są kluczowe dla jak najbardziej efektywnej współpracy i zapewnienia obustronnych korzyści. Wielu programistów potrafi napisać czysty kod w kilku językach programowania. Ale ilu potrafi zmotywować swoich współpracowników lub przekonać do konkretnych rozwiązań klientów za granicą?

POLECAMY

Jakie umiejętności wobec tego są kluczowe? W Espeo Software wśród kompetencji miękkich największy nacisk stawiamy na:

 • Samodzielność: pracownika cechuje duża samodzielność w wykonywanej pracy i realizowaniu powierzonych obowiązków. Nie wymaga nadzoru i kontroli. Pozwala to na pełną efektywność całego zespołu, w którym każda z osób jest w pełni odpowiedzialna za swoje zadania i ufa swoim umiejętnościom. Dodatkowo pracownik cechujący się dużą samodzielnością wprowadza nowe sposoby załatwiania spraw w firmie. Chętnie prowadzi też warsztaty oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne lub skutecznie wspiera ekspercką wiedzą inne zespoły.
 • Poszerzanie zasobów firmy: pracownik dzięki swoim unikalnym umiejętnościom jest wartością dodaną dla firmy i jej oferty. Często posiada umiejętności większe, niż wymagane do powierzonego projektu. W najlepszym wypadku pracownik taki chętnie zdobywa nową wiedzę i posiada umiejętność programowania w więcej niż jednym języku programowania, a swoją wiedzą przyczynia się do wprowadzania innowacyjnych projektów i rozwiązań w firmie. 
 • Doświadczenie jako lider zespołu: pracownik miał okazję kierować zespołem i wie, jak sprawnie nim zarządzać. Posiada też umiejętności niezbędne do wspierania jego członków. Jest to umiejętność niezwykle ważna w firmach, gdzie w strukturze nad każdym pracownikiem czuwa jego lider. Osoba ta mając pod opieką często kilku pracowników, ma za zadanie zapewnić im pomoc w codziennej pracy i rozwoju.
 • Współpraca/doświadczenie w pracy w zespole: pracownik mający w znacznym stopniu rozwiniętą tę umiejętność skutecznie prowadzi spotkania zespołowe i przedstawia zespołowi konstruktywną informację zwrotną. Potrafi zdiagnozować dysfunkcje zespołu i zaproponować rozwiązania.
 • Skuteczny kontakt z klientem: jest to jedna z kluczowych kompetencji miękkich w Espeo Software. Pracownik posiadający silnie rozwiniętą tę umiejętność ma doświadczenie w pracy z klientami przy licznych projektach. Jest też w stanie brać aktywny udział w spotkaniach przedsprzedażowych.

Wszystkie z wymienionych powyżej kompetencji sprawdzane są podczas rekrutacji i ewaluacji pracowników w Espeo Software. Cały proces opiera się na dwóch matrycach kompetencji: miękkiej i technicznej. Każda z nich stanowi 50% oceny pracownika. Oznacza to, że w Espeo aż połowa kompetencji świadczących o dopasowaniu kandydata do firmy to umiejętności miękkie.
Z czego wynika tak równa proporcja i dlaczego umiejętności techniczne, które, wydawać by się mogło, są najważniejsze, nie stanowią większości oceny?

 1. Wynika to w największej mierze z chęci dopasowania kulturowego kandydata do firmy. Umiejętności miękkie, które oceniamy, są też kluczowe z punktu widzenia klientów firmy, dla których, tak jak zostało to opisane wcześniej, programiści w Espeo Software są jednocześnie konsultantami technicznymi. Wiąże się to często z ich czynnym udziałem w spotkaniach biznesowych, na których mają oni okazję poznać cele biznesowe klienta. Dzięki temu wiedzą, w jaki sposób, swoimi umiejętnościami i znajomością rynku, mogą pomóc w ich realizacji. Często mają oni okazję sugerować najlepsze rozwiązania, mają też realny wpływ na narzędzia wykorzystywane podczas pracy nad projektem. Dzięki takiemu systemowi współpracy jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko obustronną korzyść i najlepsze efekty dla klienta, lecz także wszechstronny rozwój i poczucie sprawczości dla naszych pracowników. 
   
 2. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że kompetencje miękkie nie są w dzisiejszych czasach koniecznością jedynie w firmie o taki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy