Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

22 lipca 2019

NR 11 (Lipiec 2019)

Jak skutecznie wdrożyć program wellbeingowy w firmie?
Case study Nest Banku

0 30

fitNest to program budujący zaangażowanie pracowników, ale również promujący zdrowy styl życia. Za jego pomocą – jak baterią – chcemy każdego dnia doładowywać naszych pracowników pozytywną energią. Chcemy, żeby więcej czasu poświęcali sobie oraz budowaniu relacji z innymi.

W 2016 r. marki Smart Bank oraz Biz Bank połączyły się i powstała nowa marka Nest Bank. Tym samym połączone działy HR stanęły przed trudnymi zadaniami. Pojawił się nowy większościowy właściciel, organizacja przeszła rebranding, zmienił się model biznesowy, powstały nowe linie biznesowe, a w ślad za nimi nowe kanały dystrybucji. Duża liczba zmian, nawet tych pozytywnych, wywołuje zawsze poczucie niepewności i obawy przed nieznanym.
 
Aby uchronić naszych pracowników przed zbędnym stresem, poza otwartą komunikacją, która jest kluczowa w procesie zmiany, podjęliśmy działania mające na celu zwiększenie zaangażowania pracowników, ich zaufania, identyfikacji z marką oraz satysfakcji z pracy. Tak powstał projekt fitNest. Wdrożenie programu potraktowaliśmy także jako okazję do budowania spójnej kultury organizacyjnej oraz podniesienia lojalności pracowników.

Wiedzieliśmy, że dobrostan psychiczny i fizyczny ma ogromny wpływ na samopoczucie oraz postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Aby w tym trudnym czasie dużych zmian zapewnić jak najlepszy komfort pracy, zdecydowaliśmy się na wdrożenie projektu, w którego centrum znalazł się nasz pracownik i jego potrzeby. Projektu, który będzie czymś więcej niż tylko możliwością zrobienia badań w firmie. Chcieliśmy spojrzeć na wellbeing szerzej.

Ustaliliśmy dla kogo

Przejście przez zmiany dotyczyło całej organizacji. Nie mogliśmy więc skupić się tylko na jakiejś wyselekcjonowanej grupie. Musieliśmy objąć programem wszystkich pracowników, co z uwagi na rozproszoną strukturę nie było proste. Ponad tysiąc pracowników, głównie przedstawicieli pokolenia Y i Z, dwie centrale (w Warszawie i w Gdańsku), a do tego sieć sprzedaży własnej, czyli oddziały rozsiane po całej Polsce. Przyznacie, że czekało nas nie lada wyzwanie.

Poznaliśmy potrzeby

Zanim stworzyliśmy pierwszy program, musieliśmy dowiedzieć się, jakie potrzeby związane z obszarem wellness mają nasi pracownicy. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie wśród nich audytu energetycznego. Audyt został zrealizowany przez dostawcę zewnętrznego w formie ankiety. Pytania dotyczyły takich obszarów, jak: odpoczywanie, ruch, odżywianie, komfort psychiczny. Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakich elementach powinniśmy się skupić, co i w jakim stopniu wpływa na samopoczucie i komfort pracowników oraz w jaki sposób możemy wpłynąć na jego poprawę. 

Wyniki anonimowego badania ankietowego, w którym wzięły udział 223 osoby, pozwoliły nam ocenić uśrednioną kondycję psychiczną i fizyczną naszych pracowników.  
Przykładowe wyniki audytu energetycznego, które wpłynęły na program projektu w 2016 r.:

 • 17% pracowników Banku wykonuje w ciągu dnia ćwiczenia, które rozluźniają ciało,
 • 33,63% zwraca uwagę na pozycję i postawę ciała podczas wykonywania obowiązków,
 • 35,87% pokonuje minimum 3–4 km codziennie, chodząc, spacerując,
 • 48,43% ankietowanych w każdym posiłku ma warzywa lub owoce,
 • 36,77% pracowników ma przerwy między posiłkami nie dłuższe niż 3 godziny,
 • 57,40% badanych pije mniej niż 6–8 szklanek wody dziennie,
 • 53,36% pracowników pracuje przez wiele godzin, nie robiąc sobie żadnych przerw,
 • 30,5% ankietowanych ma trudności z efektywną pracą po godzinie 14.00,
 • 30,49% osób śpi mniej niż 6 godzin na dobę,
 • 17,04% ankietowanych ma trudności w zasypianiu,
 • 23,77% badanych uważa, że ich obecny sposób działania wpływa negatywnie na efektywność w pracy.

Wnioski, które wyciągnęliśmy z badania, posłużyły do stworzenia programu projektu, w którym nacisk położyliśmy na najbardziej kluczowe i jednocześnie zaniedbane sfery wpływające na komfort pracowników zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Na początku skupiliśmy się na edukacji i budowaniu świadomości wpływu naszych wyborów i nawyków na jakość życia. Projekt rozpoczęliśmy od cyklicznych artykułów wysyłanych na skrzynki mailowe, plakatów oraz warsztatów i wykładów dotyczących zdrowego stylu życia. Działania te szybko uzupełniliśmy konkursami, jednorazowymi i cyklicznymi akcjami okolicznościowymi, które poza funkcją edukacyjną wpływały również na budowanie zaangażowania i przyjaznej atmosfery wśród pracowników. 

Wyznaczyliśmy mierniki

Ważnym krokiem w projekcie było także określenie sposobu, w jaki będziemy badać skuteczność podejmowanych działań. Musieliśmy zdecydować, jak będziemy monitorować prace oraz na jakiej podstawie ocenimy realizację założonych celów. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w tym celu trzech niezależnych od siebie mierników:

 • wyniki rocznego badania zadowolenia pracowników (wybrane aspekty dotyczące obszaru wellness),
 • wyniki ankiety oceniającej program projektu fitNest po jego zrealizowaniu,
 • poziom wskaźnika fluktuacji kadr.

Planujemy i angażujemy

Ze względu na zmieniające się warunki otoczenia oraz oczekiwania pracowników, program podejmowanych w ramach projektu działań rozpisywany jest na okres jednego roku kalendarzowego. Po tym czasie weryfikujemy, czy i w jakim stopniu pozwolił on na realizację założonych celów. Budując program fitNest na kolejny rok, uwzględniamy pomysły i uwagi naszych pracowników. Nie wybieramy utartych ścieżek. Testujemy i wdrażamy w życie nowe rozwiązania.

Pod koniec 2017 r. poprosiliśmy pracowników o ocenę projektu oraz propozycje nowych działań, jakie chcieliby, abyśmy podjęli w kolejnym roku. W badaniu wzięło udział 328 pracowników.

W 2018 r. do procesu planowania programu włączyliśmy pracowników Banku. Zaprosiliśmy wszystkie osoby, które chciały mieć wpływ na fitNest, do udziału w pracach nad nim. W efekcie powołana została grupa projektowa złożona z 16 osób – przedstawicieli różnych departamentów, osób na różnych poziomach stanowisk, pracujących w różnych lokalizacjach Banku. Dzięki dużej różnorodności zespołu w ramach wspólnych warsztatów stworzyliśmy program projektu na 2018 r. (oczywiście uwzględniając także pomysły, które zostały zgłoszone w ankiecie oceniającej poprzednią edycję projektu).

Działamy elastycznie i udoskonalamy

Przez trzy lata funkcjonowania projekt stale ewoluuje. Staramy się go doskonalić i ulepszać, tak by ciągle odpowiadał na potrzeby naszych pracowników. Nest Bank z roku na rok rośnie i się rozwija, a fitNest wraz z nim....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy