IT Girls Revolution Academy, czyli jak pomagać kobietom wejść w świat IT - Na przykładzie Capgemini

Strategia i wdrażanie

IT Girls Revolution Academy (w skrócie ITGrA) to projekt edukacyjny skierowany do uczennic szkół średnich. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na nierówności, jakie obserwujemy na kierunkach informatycznych uczelni wyższych. Obecnie niespełna 20% studentów kierunków informatycznych stanowią kobiety.

Dzięki popularyzacji rozwoju w dziedzinie Information Technology (IT) wśród młodych dziewczyn wskaźnik ten z roku na rok rośnie. Chcemy odczarować wciąż żywe mity o pracy w IT i pokazać, dlaczego tak wielu z nas pracując w tym sektorze, osiąga w krótkim czasie satysfakcję zawodową płynącą z możliwości ciągłego rozwoju, współpracy, a także odpowiedniej przestrzeni, którą jesteśmy sobie w stanie zapewnić po pracy na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. ITGrA odczarowuje jeszcze jeden ważny mit, wciąż niestety bardzo żywy w naszym społeczeństwie: pokazujemy naszym uczestniczkom, że praca w IT jest dla wszystkich – bez względu na płeć.

Rokrocznie, od 2019 roku, nasz projekt, który powstał w ramach działania networku Women@Capgemini, uzyskuje dofinansowanie na działania społeczne w ramach programu grantowego Capgemini Polska „Inwestujemy w dobre pomysły”.

Postanowiliśmy stworzyć projekt, w którym wolontariuszki i wolontariusze z Capgemini będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
Źródło: opracowanie własne.

Zatrudniamy specjalistów niezależnie od płci

Specyfiką branży IT jest ciągła zmiana warunkowana wciąż rozwijającą się technologią i narzędziami oraz zmieniającymi się potrzebami klientów. W sektorze IT jest szereg zawodów, ścieżek rozwoju, które dzisiaj mają swoją nazwę i wiele tych jeszcze nienazwanych, którym nazwę nadamy wraz z kolejnymi zmianami, jakie są przed nami. Dlatego mówimy, że to branża z największą liczbą zawodów przyszłości, co czyni ją bardzo atrakcyjną. I to powinna być zachęta zarówno dla wszystkich, również kobiet, aby z tą branżą związać swoją przyszłość zawodową. Zauważamy jednak, że kobiet aplikujących na stanowiska techniczne w branży IT jest zdecydowanie mniej i to się bezpośrednio przekłada na brak równowagi pod względem płci w zespołach technicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że kobiet w branży IT jest 14%, w całym Capgemini Polska mamy kobiet ogółem zdecydowanie więcej, bo jest to 52%. Warto dodać, że w naszej organizacji dbamy o różnorodność, która jest oparta przede wszystkim na kompetencjach. Nie rekrutujemy kobiet, ponieważ nimi są – znajdują u nas zatrudnienie najlepsi specjaliści niezależnie od płci. ITGrA pokazuje ścieżki rozwoju w IT , zachęca młode dziewczyny do podnoszenia swoich kwalifikacji i zaplanowania ścieżki rozwojowej w taki sposób, aby móc ubiegać się o zatrudnienie w tym sektorze. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Pomysł powstał na początku 2019 r. w ramach projektu grantowego „Inwestujemy w dobre pomysły”. Od 2012 r. Capgemini Polska wspiera i rozwija wolontariat pracowniczy, finansując wybrane w drodze konkursu projekty. Za pośrednictwem tych oddolnych inicjatyw ma realny wpływ na pomaganie innym, również swoim pracownikom, którzy niosąc pomoc, rozwijają w sobie wiele kompetencji. W trakcie 11 lat istnienia programu przeprowadzono ponad 140 projektów, głównie mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, promocję i działanie na rzecz integracji i różnorodności oraz poprawę środowiska naturalnego. Cele zrealizowanych projektów grantowych wpisują się w większości w strategię firmy oraz działają na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Liderzy projektów grantowych przy ich budowaniu nie są zawsze skupieni na celach, kierują się realną, dostrzeganą potrzebą i chęcią stworzenia takiego działania, które by ją zabezpieczało. To, że większość z tych działań pokrywa się z celami czy to naszej organizacji, czy zrównoważonego rozwoju ONZ, dowodzi słuszności tych celów i ich spójności z sytuacją rzeczywistą.

Tak było właśnie z ITGrĄ – w 2018 r. związałam się z Community Women@Capgemini, której celem i statutowo zapisanym zadaniem jest wyrównywanie szans rozwoju zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szybko zauważyłam, że mniejsza liczba kobiet wybierających techniczną ścieżkę rozwoju przekłada się bezpośrednio na dysproporcje w zatrudnieniu. Postanowiłam stworzyć projekt, w którym wolontariuszki i wolontariusze z Capgemini będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, przez co zachęcą dziewczyny do wybrania IT jako ścieżki rozwoju zawodowego. Pokazanie naszych biur i sposobu pracy od środka było przeniesieniem na lokalną społeczność działań, które mogłam zaobserwować, mieszkając kilkanaście lat temu we Francji, gdzie praktyki w zakładach pracy odbywają się już na etapie gimnazjum, dając młodzieży możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji dotyczącej przyszłego rozwoju zawodowego. 

Początkowo projekt objął swoim zasięgiem województwo śląskie, chcieliśmy zrekrutować do niego osiem szkół średnich i muszę przyznać, że nie było to łatwe. Etap rekrutacji rozpoczęliśmy już w maju 2019 r., a listę ośmiu chętnych szkół zamknęliśmy pod koniec września, tuż przed rozpoczęciem całego projektu. W trakcie pierwszej edycji budowaliśmy całą Akademię od podstaw i choć koncepcja i ogólny zarys były już przez nas zaprezentowane we wniosku konkursowym, musieliśmy włożyć ogrom pracy w realizację zamierzonych celów. Dzięki zaangażowaniu ponad 50 osób – wolontariuszy z Capgemini Polska udało się zrealizować to, co zaplanowaliśmy i jeszcze dużo, dużo więcej. 

Projekt ITGrA od początku wymagał wielu rąk do pracy – różnorodnych pod kątem posiadanych kompetencji. Nie było problemu z angażowaniem się kolejnych osób: wystarczyło tylko, że komuś opowiedziałam o inicjatywie, a osoba ta od razu się angażowała, dokładając swoją własną cegiełkę do całej konstrukcji. W taki właśnie sposób nasza inicjatywa lokalna rozrosła się do dzisiejszych rozmiarów. Każda kolejna edycja projektu wnosiła do niego nową wartość. W 2020 r. przekonaliśmy się, że mimo pandemii jesteśmy w stanie nasze działania kontynuować, a nawet je powiększyć terytorialnie. Dzięki sesjom zdalnym udało nam się zaprosić do projektu szkoły zarówno ze Śląska, jak i z Małopolski. To pokazało nam nowe możliwości i perspektywy, tym tropem podążaliśmy dalej, zapraszając w 2021 r. do udziału kolejne dwa województwa: wielkopolskie i dolnośląskie. W tym roku ponownie rozszerzyliśmy zasięg o województwo lubelskie i opolskie i tym sposobem zbudowaliśmy projekt ogólnopolski.

Mimo dużego zaangażowania wielu osób, zarządzanie tak dużym zespołem i liczbą zadań nie jest łatwe. Tym bardziej, że lista zadań rosła wraz z każdym powstającym pomysłem. Były momenty trudne, często pracowaliśmy nad projektem do późnych godzin nocnych. Natomiast to, co osiągneliśmy już przy pierwszej edycji przerosło nasze oczekiwania i odpowiedziało na potrzeby naszych beneficjentek, co zostało wyrażone w postaci licznych i bardzo pozytywnych komentarzy. 

Składając wniosek, gdzieś tam w sferze marzeń widziałam finał projektu zorganizowany na dużej, pięknej auli z udziałem wielu osób: beneficjentów, wolontariuszy, zaproszonych gości – te marzenia się ziściły i myślę, że to był mój największy zawodowy sukces, jak do tamtej pory. 

Nie rekrutujemy kobiet, ponieważ nimi są – znajdują u nas zatrudnienie najlepsi specjaliści niezależnie od płci
Źródło: opracowanie własne.

 Pokazujemy naszym uczestniczkom, że praca w IT jest dla wszystkich bez względu na płeć
Źródło: opracowanie własne

Na jakie aktywności mogą liczyć uczestniczki?

Na realizację projektu każdorazowo mamy około sześciu miesięcy, a najważniejszym etapem poprzedzającym inaugurację akademii, jest dla nas przygotowanie zakresu i treści szkoleniowych. ITGrA jako projekt edukacyjny ma na celu przekazać wiedzę z różnych obszarów IT. Tegoroczne warsztaty przeprowadziły uczestniczki – poprzez wprowadzenie zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, Low Code Platforms, UX Design, zarządzania projektem, testowania i infrastruktury w IT. W ramach Akademii, która w tym roku odbyła się w cztery październikowe soboty, dostarczyliśmy w sumie ponad 180 godzin szkoleniowych w trybie hybrydowym. Dla naszych 102 uczestniczek zorganizowaliśmy jeden dzień warsztatów w biurach Capgemini w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i w Poznaniu. Był to bardzo ważny element tegorocznej edycji. W biurach Capgemini rozpoczynaliśmy projekt w 2019 r., następnie przez dwa kolejne lata musieliśmy z uwagi na pandemię przeprowadzić projekt w 100% zdalnie. W tym roku, nie wiedząc, jak będzie się rozwijać sytuacja pandemiczna, zaplanowaliśmy nieśmiało jeden dzień w biurach i się udało. To bardzo ważny element całego projektu, realizuje on bowiem nadrzędny cel Akademii – zaproszenie dziewczyn do świata IT poprzez pokazanie im go od środka, odczarowanie mitu programisty pracującego w ciemnym garażu, z czterema monitorami wokoło i pokazanie, że nasze biura są kolorowe, znajdują się w nich strefy do pracy grupowej, indywidualnej, również do odpoczynku, są wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, które podnoszą komfort pracy. Wizyta w biurze ma również na celu osobiste spotkanie wolontariuszy - pracowników Capgemini Polska, z uczestniczkami projektu. Zależy nam tutaj szczególnie na zbudowaniu relacji na linii mentor-uczestnicy. Mentorem grupy jest każdorazowo pracownik Capgemini, który nawiązuje i podtrzymuje stały kontakt ze szkołą i uczennicami w celu poznania i zabezpieczenia wszystkich pojawiających się potrzeb uczestniczek. W tym roku, jako że w projekcie uczestniczyło 13 szkół, zaangażowaliśmy w jego dostarczenie aż 13 mentorek i mentorów oraz ponad 50 trenerek i trenerów. 

W tegorocznej edycji również, dzięki wsparciu projektu przez firmę Microsoft Polska, przygotowaliśmy, a następnie udostępniliśmy uczestniczkom środowisko szkoleniowe, w którym mogły pod czujnym okiem trenerów budować i rozwijać aplikacje.

Czterodniowa Akademia to pierwszy etap naszego projektu, po nim następuje dwutygodniowa przerwa, w trakcie której uczestniczki przygotowują się do finałowego konkursu IT Diamonds. W tym roku, dzięki nawiązaniu współpracy z Politechniką Opolską, zorganizowaliśmy go właśnie w jej murach. W konkursie wzięło udział 13 szkół, 12 stacjonarnie oraz szkoła z Radzynia Podlaskiego zdalnie. Uczestniczki podzielone na 8-osobowe zespoły miały za zadanie wytworzyć zadane funkcjonalności we wcześniej już przez siebie przygotowanej aplikacji. 

Ocenie podlegały zarówno aspekty techniczne, jak i umiejętności prezentacyjne, co zostało ocenione przez dwa odrębne zespoły jurorskie. W wyniku konkursu wyłoniono trzy zwycięskie drużyny – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic, Liceum Ogólnokształcące nr 1 z Opola oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum z Siemianowic Śląskich. Szkoły otrzymały pamiątkowe puchary, a członkinie zwycięskich zespołów medale i nagrody ufundowane przez 

Capgemini Polska i partnerów: Exclusive Networks, Wydawnictwo Helion i Microsoft Polska. Docenione zostały wszystkie 102 uczestniczki Akademii i konkursu, którym rozdano dyplomy uczestnictwa w Akademii oraz pamiątkowe upominki. W trakcie finału rozdano również nagrody indywidualne za zdobyte osiągnięcia i wzorową obecność na warsztatach Akademii (takich nagród w tym roku przyznaliśmy aż 14).  

W tegorocznej edycji swoimi działaniami objęliśmy także wszystkich sympatyków naszego projektu, zapraszając ich poprzez media społecznościowe na warsztaty otwarte z dziedziny: cyberbezpieczeństwa, internetu rzeczy, a także sztuki przemawiania. Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy z Exclusive Networks i Toastmasters Poznań.

 Branża IT z największą liczbą zawodów przyszłości, co czyni ją bardzo atrakcyjną
Źródło: opracowanie własne

Po raz pierwszy poruszyliśmy natomiast kwestie środowiskowe i zwróciliśmy na nie uwagę naszych beneficjentek i wolontariuszy. Dzięki wsparciu i współpracy Capgemini Polska i Microsoft Polska w ramach projektu został nagrany i udostępniony podcast o śladzie węglowym w IT i sposobach, w jaki firmy z sektora IT, a także my sami możemy go mierzyć i zmniejszać.

W jaki sposób nawiązano współpracę ze szkołami i wybrano uczestniczki?

Tak jak przy pierwszej edycji, tak i w tym roku nabór odbywał się przez kontakt bezpośredni ze szkołami, do których dotarli nasi wolontariusze. Dodatkowo w tym roku ogłosiliśmy informację o naborze w mediach społecznościowych. W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji do projektu zgłosiło się ostatecznie 13 szkół i wszystkie z nich postanowiliśmy zakwalifikować.

Co dzieje się po zakończeniu każdej edycji oraz w jaki sposób mierzy się efekty inicjatywy?

Jak po każdym projekcie, również i po zakończeniu ITGrA przychodzi czas na podsumowania, zebranie informacji zwrotnej i wyciągnięcie wniosków, na podstawie których wprowadzimy działania usprawniające kolejną edycję. Tak stało się w ubiegłym roku po zakończonej Akademii – poprosiliśmy uczestniczki o wypełnienie ankiety. Z odpowiedzi jasno wynikało, że dziewczyny wolą szkolenie bardziej zaawansowane technicznie niż projektowanie w HTML, na tej podstawie wprowadziliśmy w tym roku technologię Microsoft Power Apps i Sharepoint.  

Już niedługo, po analizie ubiegłorocznej ankiety, będziemy się mogli przekonać, czy pomysł był dobry. 

Tegoroczne laureatki konkursu IT Diamonds w ramach przyznanych im nagród będą miały wkrótce możliwość odwiedzenia biura Microsoft Polska w Warszawie i spotkania się z liderką, która osiągnęła sukces w branży IT. Działania z zakresu role models są niezmiernie ważne, pokazują w sposób naoczny, że cały trud włożony w rozwój się opłaca i sukces w branży IT jest możliwy niezależnie od płci. Laureatki będą miały również możliwość zaprezentowania swojego zwycięskiego projektu na EduDays organizowanych przez Microsoft na początku 2023 r., a w lutym odwiedzą ponownie wrocławski oddział Capgemini Polska i wezmą udział w wydarzeniu „Dzień z projektem IT”. 

Mierzenie efektów naszej inicjatywy nie jest łatwe i oczywiste. W trakcie trzech poprzednich edycji w Akademii udział wzięło ponad 150 uczestniczek, z czego szacujemy, że około połowa rozpoczęła w tym roku i w poprzednich latach studia wyższe. Nie mamy na tę chwilę danych mówiących o tym, ile osób podjęło studia na kierunku informatyka i pokrewnych. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby przeprowadzenie takiego badania i niewykluczone, że się tego niedługo podejmiemy.

O tym, że nasza inicjatywa i jej podobne przynoszą efekty, świadczy 5-procentowy wzrost kobiet na kierunkach informatycznych i pokrewnych w przeciągu ostatnich czterech lat. Nie możemy powiedzieć, że jest to rewolucja – raczej ewolucja, i to bardzo wolna, ale wierzymy, że z każdym rokiem będzie kobiet w sektorze IT przybywać. Aby się do tego przyczynić, planujemy już dzisiaj kolejną, piątą edycję.

Dlaczego tak wielu wolontariuszy angażuje się każdego roku w projekt? 

Kiedy zaczynaliśmy projekt w 2019 r., na początku zaangażowanych było około 10 osób, dzisiaj lista wolontariuszy jest dziesięciokrotnie dłuższa. O powody, dla których blisko 100 osób zdecydowało się wesprzeć inicjatywę, zapytaliśmy w tym roku w ankiecie skierowanej do wolontariuszy Capgemini Polska. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest chęć działania na rzecz rozwoju kobiet w branży IT. Bardzo często wolontariuszki mówią o tym, że same nigdy nie dostały takiej szansy, że ich droga do świata IT nie była prosta, wiele z nich przeszło etap przebranżowienia, w efekcie którego często musiały robić krok do tyłu w dotychczasowej karierze zawodowej. 

Ponadto wolontariusze często wskazywali na swoją pasję do dzielenia się wiedzą, chęć sprawdzenia się w roli trenera, a także rozszerzenia sieci kontaktów i podnoszenia własnych kompetencji. ITGrA jest odpowiedzią na wszystkie wyżej wymienione potrzeby. Większość szkoleń prowadzona jest przez dwóch trenerów – seniora i juniora; w trakcie prac przygotowawczych i samego dostarczenia szkolenia juniorzy mają szansę się wiele nauczyć – czy to w kwestiach merytorycznych, czy w sposobie przekazywania wiedzy. W projekt zaangażowane są osoby z różnych działów i lokalizacji Capgemini Polska, przez co nawiązywane są nowe kontakty, i to jest niewątpliwie ogromna wartość dodana całego przedsięwzięcia. Projekt otwarty jest dla każdego, kto tylko chce się zaangażować.

Od czego warto zacząć, decydując się na powołanie takiej inicjatywy w firmie?

Sposobów na pomaganie jest wiele, najważniejsze to chęć i wpisanie tego typu działalności w strategię firmy, a następnie wspieranie tej działalności przez podmioty zarządzające.

Projekty charytatywne nie różnią się od innych przedsięwzięć i aktywności, których w biznesie podejmujemy wiele każdego dnia. Większość inicjatyw rozpoczyna się od zauważenia realnej potrzeby, co pomaga w zidentyfikowaniu problemu. Nasze działania powinny być odpowiedzią na ten problem i powinny go rozwiązywać, być może nie całościowo, bo zazwyczaj problemy są skomplikowane i wymagają działań długofalowych, ale na pewno w jakiejś części. W przypadku braku pomysłu można nawiązać współpracę z lokalnym NGO, który na pewno podpowie, co można dobrego zrobić. Kolejnym krokiem jest znalezienie lidera – osoby, która przygotuje plan działania i znajdzie osoby, z którymi go zrealizuje. Można te kroki oczywiście zamienić, tak jak to robimy w Capgemini Polska w programach grantowych – to lider projektu przychodzi z problemem i pomysłem na jego rozwiązanie i jeśli pomysł zostanie uznany za wartościowy – dostaje na realizację określone finansowanie. Szczerze zachęcam do tego typu działalności – dzięki naszemu zaangażowaniu pomagamy drugiemu człowiekowi i samym sobie, realizując ideę zgodną z naszymi wartościami i tym, co dla nas jest ważne.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI