IT Girls Revolution Academy, czyli jak pomagać kobietom wejść w świat IT - Na przykładzie Capgemini

Strategia i wdrażanie

IT Girls Revolution Academy (w skrócie ITGrA) to projekt edukacyjny skierowany do uczennic szkół średnich. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na nierówności, jakie obserwujemy na kierunkach informatycznych uczelni wyższych. Obecnie niespełna 20% studentów kierunków informatycznych stanowią kobiety.

Dzięki popularyzacji rozwoju w dziedzinie Information Technology (IT) wśród młodych dziewczyn wskaźnik ten z roku na rok rośnie. Chcemy odczarować wciąż żywe mity o pracy w IT i pokazać, dlaczego tak wielu z nas pracując w tym sektorze, osiąga w krótkim czasie satysfakcję zawodową płynącą z możliwości ciągłego rozwoju, współpracy, a także odpowiedniej przestrzeni, którą jesteśmy sobie w stanie zapewnić po pracy na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. ITGrA odczarowuje jeszcze jeden ważny mit, wciąż niestety bardzo żywy w naszym społeczeństwie: pokazujemy naszym uczestniczkom, że praca w IT jest dla wszystkich – bez względu na płeć.

REKLAMA

Rokrocznie, od 2019 roku, nasz projekt, który powstał w ramach działania networku Women@Capgemini, uzyskuje dofinansowanie na działania społeczne w ramach programu grantowego Capgemini Polska „Inwestujemy w dobre pomysły”.

Postanowiliśmy stworzyć projekt, w którym wolontariuszki i wolontariusze z Capgemini będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
Źródło: opracowanie własne.

Zatrudniamy specjalistów niezależnie od płci

Specyfiką branży IT jest ciągła zmiana warunkowana wciąż rozwijającą się technologią i narzędziami oraz zmieniającymi się potrzebami klientów. W sektorze IT jest szereg zawodów, ścieżek rozwoju, które dzisiaj mają swoją nazwę i wiele tych jeszcze nienazwanych, którym nazwę nadamy wraz z kolejnymi zmianami, jakie są przed nami. Dlatego mówimy, że to branża z największą liczbą zawodów przyszłości, co czyni ją bardzo atrakcyjną. I to powinna być zachęta zarówno dla wszystkich, również kobiet, aby z tą branżą związać swoją przyszłość zawodową. Zauważamy jednak, że kobiet aplikujących na stanowiska techniczne w branży IT jest zdecydowanie mniej i to się bezpośrednio przekłada na brak równowagi pod względem płci w zespołach technicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że kobiet w branży IT jest 14%, w całym Capgemini Polska mamy kobiet ogółem zdecydowanie więcej, bo jest to 52%. Warto dodać, że w naszej organizacji dbamy o różnorodność, która jest oparta przede wszystkim na kompetencjach. Nie rekrutujemy kobiet, ponieważ nimi są – znajdują u nas zatr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI