Inwestycja w pracownika opłaca się

Model budowania ścieżki karier w Enel-Med

Kierunek rozwój

Powiedzieć, że na rynku pracownika pozyskanie dobrych specjalistów jest bardzo trudne, to jak nie powiedzieć nic. W dobie dużej konkurencji zarządy i zespoły HR stają przed pytaniem, jak zapełniać luki kompetencyjne w organizacjach. Jedną z odpowiedzi może być inwestowanie we własnych pracowników i rozwijanie ich umiejętności. Dlatego zagadnienie planowania ścieżek karier staje się coraz ważniejsze.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy warto inwestować we własnych pracowników?
  • Na czym polegają rekrutacje wewnętrzne?
  • Czy wiarygodność jest opłacalną wartością organizacji?

 

Rozwój w złożonej strukturze

W Enel-Med działamy w złożonej strukturze organizacyjnej. Wśród ok. 4 tys. pracowników większość stanowi personel medyczny (w tym 1,8 tys. lekarzy) wspierany przez blisko 1 tys. pracowników administracyjnych. Administracja Enel-Med dzieli się na podgrupy. Pierwszą są osoby zarządzające pracą w oddziałach – specjaliści i koordynatorzy poszczególnych zespołów merytorycznych. Kolejną stanowią pracownicy szeroko pojętego frontline’u – recepcje i call center. Ostatnią podgrupą są osoby pracujące w centrali firmy. Zarządzanie potencjałem tak zróżnicowanej – także pod względem umów zatrudnienia – grupy to duże wyzwanie. Pracownicy medyczni, chociaż stanowią trzon działalności biznesowej Enel-Med, w większości nie są związani tylko z jednym pracodawcą. Dlatego nie konkurujemy jedynie o ich czas, ale o zaangażowanie oraz relację z firmą. W odpowiedzi na to wyzwanie stworzyliśmy prestiżowy Enel-Klub, oparty m.in. na ocenie pacjentów i systemie 
motywacyjnym z kafeterią nagród i dodatkowymi przywilejami.

Kiedy na etapie rekrutacji spotykamy się z kandydatami, słyszymy często, że powodem poszukiwania nowej pracy jest właśnie chęć rozwoju. Jest to jednak pojęcie bardzo szerokie, dla każdego więc może pod nim kryć się co innego. Warto już wtedy uściślić, co dla konkretnej osoby ono oznacza, by móc stwierdzić, czy nasza oferta na tę potrzebę odpowiada. W Enel-Med rozumiemy tę z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI