Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

28 listopada 2018

NR 7 (Listopad 2018)

EmiAcademy - platforma rozwojowa dedykowana pracownikom różnych pokoleń
Case study firmy EmiTel

0 114

EmiTel to firma technologiczna, w której konieczność uczenia się nowych rzeczy, śledzenia trendów i bycia nowatorskim są niezbędne do realizacji celów biznesowych. Liczne spotkania i rozmowy  z pracownikami sprawiły, że narodziła się myśl zbudowania platformy rozwojowej, która będzie łączyła oba te obszary. Tak powstała EmiAcademy, która w całości jest stworzona i zarządzana przez zespół HR.

 

Z artykułu dowiesz się:

 • Na czym polega przeprowadzane w organizacji badanie opinii pracowników?
 • Jaka jest rola poszczególnych wydziałów EmiAcademy?
 • Jak funkcjonuje oferta warsztatów oferowanych przez EmiAcademy?

 

EmiTel S.A. jest głównym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce i niekwestionowanym liderem w zakresie cyfryzacji emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług opartych na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Znakiem rozpoznawczym naszych usług jest najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii. Naszą siłą jest pełen pasji i zaangażowania zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów technicznych: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również specjaliści z obszarów wspierających. EmiTel jest organizacją dojrzałą, w której średni staż pracy pracownika wynosi ponad 19 lat, a najstarszy stażem pracownik pracuje w EmiTelu od ponad 48 lat. Średni wiek pracowników to prawie 47 lat. Najmłodszy pracownik ma 22 lata, najstarszy 68 lat. 17% naszego zespołu stanowią kobiety. Pracownicy EmiTela to w głównej mierze pracownicy obszaru technicznego, co dobrze obrazuje wykres obok.

Zasadnicza część naszego zespołu to osoby z wykształceniem technicznym, w głównej mierze inżynierowie.

Od wielu lat przeprowadzamy w naszej organizacji badanie opinii pracowników, które w 2015 r. doczekało się nowej odsłony. Przed trzema laty stworzyliśmy wewnątrz organizacji nowy formularz badania, który był odpowiedzią na zmieniające się otoczenie biznesowe i dotykał obszarów szczególnie dla nas istotnych z punktu widzenia budowy zaangażowanego zespołu i atrakcyjnego środowiska pracy. EmiPuls, bo taką nazwę nosi nasze badanie, składa się z sześciu obszarów badawczych:

 • zaangażowanie,
 • zarządzanie,
 • komunikacja,
 • współpraca,
 • warunki pracy,
 • rozwój.

   

Wyk. 1. Podział pracowników spółki         Wyk. 2. Podział pracowników spółki 

według kryterium obszaru                  według kryterium rodzaju wykształcenia

 

 W tym ostatnim stawiamy pytania, które dotyczą poziomu zadowolenia z możliwości dobrego wykorzystania swoich talentów i umiejętności w miejscu pracy, rozwijania ich oraz możliwości uczenia się nowych rzeczy. Badanie przeprowadzone w 2015 r. pokazało nam, że ogólne zadowolenie pracowników w obszarze rozwoju plasuje się na poziomie 69%. 

Szczegółowe dane pokazuje poniższa tabela.

Tab. 1. Wyniki badania EmiPuls z 2015 r. – obszar rozwoju

Obszar  

Odsetek odpowiedzi
pozytywnych
Moja praca pozwala mi dobrze wykorzystywać moje talenty i umiejętności   72,9%
Moja praca umożliwia mi rozwijanie 
moich talentów i umiejętności 
61,1%
Moja praca daje mi możliwość uczenia się 
nowych rzeczy 
72,0%

 

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu z zarządem wyników badania przeprowadziliśmy wiele spotkań warsztatowych z wszystkimi zespołami, podczas których poruszaliśmy również kwestię oferowanych oraz dostrzeganych przez pracowników możliwości rozwojowych. Spotkania miały na celu omówienie wyników badania, wskazanie mocnych stron EmiTel oraz poszczególnych zespołów, a także obszarów, które wymagają większej atencji. Rozmawialiśmy o tym, jak wykorzystać nasze atuty do dalszej pracy związanej z budową atrakcyjnego miejsca pracy. 

Rys. 1. Wykaz wydziałów EmiAcademy w 2016 r.

 

Z uwagi na specyfikę zespołu EmiTel i fakt, że 3/4 pracowników naszego zespołu to osoby z co najmniej wyższym wykształceniem, w większości inżynieryjno-technicznym, chcieliśmy, aby proponowane przez HR działania wpisywały się w nasze wyobrażenie świata techników – uporządkowanego,  ustrukturyzowanego, zamkniętego w pewnie ramy organizacyjne. Wiosną 2016 r. powołaliśmy więc do życia platformę, akademię rozwojową EmiAcademy, która początkowo składała się z sześciu odrębnych wydziałów.

Tab. 2. Wyniki badania EmiPuls z 2017 r. – obszar rozwoju

Obszar     Odsetek odpowiedzi
pozytywnych
Moja praca pozwala mi dobrze wykorzystywać moje talenty i umiejętności 76,0%
Moja praca umożliwia mi rozwijanie moich 
talentów i umiejętności  
70,5%
Moja praca daje mi możliwość uczenia się 
nowych rzeczy
76,0%

 

Badanie prowadzone pod koniec 2017 r., a więc po 1,5 roku funkcjonowania platformy, pokazało, że obrany kierunek jest właściwy, a podjęte działania wprost przełożyły się na wzrost ogólnego poziomu zadowolenia pracowników do wartości ponad 74%, a więc o 5 punktów procentowych w odniesieniu do badania prowadzonego w 2015 r. Szczegółowe dane pokazuje powyższa tabela.

Zachęceni widocznym przełożeniem funkcjonowania platformy na poziom zadowolenia pracowników stale poszerzamy ofertę rozwojową proponowaną przez poszczególne wydziały. Dodatkowo, na wniosek menedżerów oraz pracowników obszaru sprzedaży, uruchomiliśmy kolejne dwa wydziały („Skuteczny manager 2.0” oraz „Klientomania”) dedykowane t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy