Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

3 sierpnia 2021

NR 23 (Lipiec 2021)

Dbanie o dobrostan – wellbeing pracowników. Must have każdej organizacji odpowiedzialnej społecznie

0 484

Nie ma wątpliwości, że dbanie o dobrostan pracowników jest po prostu konieczne i jest miarą odpowiedzialnych społecznie firm.

W firmach toczą się różne sytuacje. Wyobraźmy sobie taką: 
 

POLECAMY

Przykład

Magda, HR Biznes Partner, rozmawia z Sebastianem, menedżerem ds. sprzedaży. Okazuje się, że Sebastian martwi się o Adama, osobę ze swojego zespołu. Adam od jakiegoś czasu stracił energię, co przekłada się na jego efekty w pracy. Sebastian w rozmowie z Magdą dzieli się swoimi obawami i hipotezami, że pewnie coś się stało prywatnie u Adama, ale nie ma gotowości, aby wprost o to zapytać. Ma przekonanie, że praca to praca i nie jest dobrze mieszać pracy z życiem prywatnym. Magda z kolei zna sytuację Adama, ponieważ kilka dni temu poprosił o wsparcie. Powiedział, że zupełnie zatracił balans między pracą a życiem prywatnym, co odbiło się na jego relacjach w rodzinie. Czuje, że świat mu się wali i nie wie, jak wyjść z tej sytuacji. Magda zdaje sobie sprawę, że kolejne podsumowanie efektów pracy i wyznaczenie celów zupełnie tu nie pomoże. Temat wymaga głębszego wsparcia niż płytkiego omówienia i wyznaczenia celów. Magda chciałaby, aby w kulturze organizacyjnej liczyło się zdrowie psychicznie i dobrostan pracowników i aby przekonać zarząd, że to konieczne, by dbać o psychikę pracowników. 


Wrócimy jeszcze do losów Magdy, Sebastiana i Adama. Tymczasem przyjrzyjmy się temu, czym jest dobrostan i dlaczego tak ważne jest, aby o niego dbać. 

Czym jest dobrostan?

Dobrostan to po prostu dobre samopoczucie. Jest to stan, w którym człowiek spełnia się prywatnie i zawodowo. Zna swoje mocne strony i wykorzystuje swój potencjał, buduje swoją odporność psychiczną, odczuwa radość życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie.

Co składa się na dobrostan?

Za modelem PERMA Seligmana na dobrostan składają się następujące elementy:
P:     Positive emotions (pozytywne emocje)
E:     Engagement (zaangażowanie)
R:     Relationships (relacje) 
M:     Meaning (poczucie sensu/znaczenia)
A:     Achievement/Accomplishment (osiągnięcia i docenienie tego, co się robi)

Każdy element z powyżej wymienionych składowych dobrostanu jest ważny, aby móc czuć się po prostu dobrze.
Pozytywne emocje są paliwem do tego, aby być zaangażowanym. Tworzyć pozytywne relacje, z których czerpią pozytywną energię wszystkie strony będące w relacji. Kluczowe jest też dla poczucia dobrostanu poczucie sensu oraz sprawczości i idące za tym zadowolenie z siebie. 

Po co firmom wellbeing?

Z raportu „Praca, moc, energia” dowiadujemy się, że aż 30% Polaków rozpoczyna pracę z negatywną energią – irytacją, złością, niechęcią, a ponad 50% pracowników myśli o pracy po pracy, co negatywnie wpływa na relacje z bliskimi. Ponad 40% zwykle odczuwa w ciągu pracy irytację, frustrację, zniecierpliwienie.
Dodatkowo sytuacja pandemiczna wpłynęła na zdrowie psychiczne pracowników tak, że ogólna miara zdrowia psychicznego była o 8% niższa, liczba zgłoszonych problemów ze zdrowiem psychicznym była 46% wyższa niż przewidywania tych miar przy braku pandemii. Pracownicy samotni byli 43% mniej zadowoleni z życia niż pracownicy posiadający wsparcie społeczne. 

Dane mówią same za siebie

Pracownicy szczęśliwi i zadowoleni korzystają mniej ze zwolnień lekarskich, co daje firmie o 36% mniej absencji. Jedną z kluczowych kompetencji potrzebnych firmom m.in. do szybkiej transformacji w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest kreatywność. W firmach dbających o dobrostan pracowników można uzyskać aż o 86% wyższą kreatywność. Wzrasta również produktywność. Pracownicy szczęśliwi i zadowoleni są o 43% bardziej produktywni.
 

Ważne

Korzyści z wdrożenia strategii wellbeing to również:

 • Obniżenie kosztów rekrutacji. Według Sedlak&Sedlak koszty zapełnienia wakatu mogą wynosić  30–200% rocznej pensji pracownika. 
 • Obniżenie kosztów onbordingu. Średni czas wdrożenia pracownika to od 3 do 6 miesięcy.
 • Wzmocnienie wizji i misji firmy. Raport Deloitte wskazuje, że 43% organizacji wprowadzających strategię wellbeing wierzy, że wzmacnia on ich misję i wizję.
 • Wzrost lojalności pracowników. Aż o 81% jest mniejsza chęć poszukiwania nowej pracy. 
 • Polepszenie wizerunku firmy. Zwiększenie atrakcyjności pracodawcy i postrzeganie danej firmy jako odpowiedzialnej społecznie.
 • Wzmocnienie relacji, więzi pracowniczych. Korzystne środowisko pracy sprzyja budowaniu dobrych więzi społecznych.
 • Wzrost zaangażowania. Dobre zarządzanie, dobre wyniki to zasługa zaangażowanych i szczęśliwych pracowników.


Jakie kluczowe obszary powinna zawierać strategia wellbeing?

Ważne jest, aby strategia wellbeing holistycznie ujmowała kluczowe obszary budowania dobrostanu pracowników. Powinna zatem zawierać takie elementy, jak:

 • Zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 
 • Miejsce pracy rozumiane jako przestrzeń, która jest dostosowana do potrzeb, która ujmuje funkcjonalność miejsca pracy. Uwzględnia elastyczność czasu pracy i miejsca pracy. Dobrze, jeśli uwzględnia miejsca regeneracji dla pracowników, tj. miejsce, gdzie pracownicy mogą się zrelaksować.
 • Samoświadomość rozumiana jako świadomość swoich talentów, potrzeb, oczekiwań, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie zadań, celów do indywidualnych predyspozycji pracowników. Dzięki czemu można osiągać stan flow, czyli moc satysfakcji z pełnionych zadań. 
 • Procesy, czyli jasność co do struktury i sposobów działania w poszczególnych kluczowych procesach, jakie toczą się w firmie. To również jasny system motywacyjny dla pracowników oraz jasne ścieżki kariery i rozwoju. 
 • Relacje rozumiane jako budowanie zaufania będącego fundamentem zdrowych relacji. To również dbanie o dobrą komunikację w firmie, gdzie ludzie komunikują się z szacunkiem do siebie nawzajem, gdzie kompetencje zarządzania konfliktem również są dostarczane pracownikom, aby mogli wszelkie trudności rozwiązywać w sposób konstruktywny. 
 • Kultura organizacyjna rozumiana jako jasne wartości, które firma realizuje w codziennych działaniach. To również dbanie o styl przywództwa, który zakłada dbanie o ludzką twarz w relacjach, gdzie liczą się autentyczność i transparentność, które są niezbędne do budowania zaufania. Ważne są również takie elementy, jak autonomiczność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, czyli znajomość swoich ról i odpowiedzialności w firmie i dzięki temu możliwość rozwijania autonomii pracowników. 

Zdrowie psychiczne jako jeden z kluczowych elementów strategii wellbeing jest mi szczególnie bliskie. Każdy bowiem ma zdrowie psychiczne i niezwykle ważne jest, aby o nie dbać. Pracując w roli osoby odpowiedzialnej za rozwiązania HR w organizacjach, stawiałam na rozwiązania systemowe, które służyły budowaniu dobrostanu psychicznego. Obecnie pracując jako psychoterapeuta, jeszcze bardziej doświadczam tego, jak ważne jest dbanie o swoją psychikę. Niestety, nie jest to w dalszym ciągu tak jeszcze oczywiste. A przecież gdy boli nas ząb, idziemy do dentysty, gdy bolą nas oczy, idziemy do okulisty, a gdy bolą nas emocje, często niestety nie szukamy pomocy u specjalisty, tylko zaczynamy regulować emocje w szkodliwy dla nas sposób, np. poprzez wpadanie w uzależnienia.
To, co firmy mogą zrobić w zakresie dbania o zdrowie psychiczne pracowników, to chociażby:

 • delegowanie do pracy pracowników zgodnie z ich oczekiwaniami, potrzebami i predyspozycjami,
 • pokazywanie szerszego kontekstu, sensu wykonywanej pracy,
 • tworzenie i dbanie o życzliwą, dobrą atmosferę pracy, w której jest komunikacja oparta na wzajemnym szacunku,
 • wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne dla pracowników poprzez nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą, która świadczy tego typu usługi, która zrzesza zespoły wykwalifikowanych psychoterapeutów,
 • tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy mają realny wpływ na rozwój firmy i wykonywaną pracę,
 • dostarczenie pracownikom psychoedukacji,
 • możliwości korzystania z sesji mentorskich, coachingowych, szczególnie dla kadry menedżerskiej, oraz superwizji menedżerskich.

Od czego zacząć wdrożenie strategii wellbeing?

Jak każdy projekt, dobrze rozpocząć od analizy potrzeb. Ważne, aby strategia wellbeing wspierała strategię firmy i odpowiadała na jej potrzeby. Ważne, aby włączać ludzi do budowania strategii już na pierwszych etapach jej powstawania.
Poniżej kilka niezbędnych kroków, jakie należy wykonać, aby przygotować szytą na miarę danej organizacji strategię budowania dobrostanu w firmie:

 1. Analiza potr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy