Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat Numeru , Otwarty dostęp

13 czerwca 2022

NR 28 (Maj 2022)

Zarząd ma zawsze otwarte drzwi. Case Study firmy Unum Życie TUiR SA

0 40

W Unum Życie TUiR SA zamieniliśmy oceny pracowników na kwartalne rozmowy rozwojowe, które służą omówieniu tego, co poszło dobrze, tego, co zrobilibyśmy inaczej, i tego, jakie mamy plany rozwojowe na przyszłość. Otwarty dialog obejmuje całą firmę, nie ma u nas „silosów”, każdy może przyjść do każdego, by podzielić się spostrzeżeniami, pomysłami. Zarząd ma zawsze otwarte drzwi, a w projektach interdyscyplinarnych biorą udział pracownicy, kierownicy, dyrektorzy. W miarę płaska struktura sprzyja tej otwartości.

Poczucie wspólnoty

Olbrzymia konkurencja na rynku pracy, zmieniające się standardy rynku, komunikat o potrzebie niezależności kontra bezpieczeństwo pracy na etacie – dziś takie hasła współtworzą naszą rzeczywistość jako pracowników i pracodawców. Konieczność wdrożenia pracy zdalnej była dla wielu firm potężną rewolucją na wielu płaszczyznach. Przejście w ciągu kilku dni z modelu stacjonarnego na w pełni zdalny również dla nas było wyzwaniem, głównie organizacyjnym i związanym z koniecznością przeprojektowania niektórych procesów. W dłuższej perspektywie wymagało również nauczenia się nowych nawyków dotyczących np. prowadzenia spotkań, uważności na dostrzeganie potrzeb członków zespołu czy współdzielenia biura w modelu hot-desk-owym po przejściu na hybrydowy model pracy w bieżącym roku.
W Unum Życie nasza adaptacja do „nowej normalności” i przejście na model pracy hybrydowej udały się bezkolizyjnie z uwagi na istniejące i świadomie budowane w naszej organizacji zaangażowanie pracowników. Pracowaliśmy na nie wspólnie latami – teraz zbieramy żniwo i każdy dzień udowadnia nam, że każda zainwestowana w bliskość minuta ma głęboki sens. 
 

POLECAMY

Ważne

Pracownik zaangażuje się w pracę pod kilkoma warunkami: gdy będzie utożsamiał się z wartościami głoszonymi przez firmę; będzie widział sens swojej pracy; zachęty do zaangażowania się w dodatkowe działania będą dla niego przekonujące, a przede wszystkim będzie stawiał na autentyczność komunikacji i naturalne zaangażowanie, które jest spójne dla całej organizacji, łącznie z kadrą zarządzającą. 


Wspólne wartości 

Jesteśmy znani z komunikacji naszych wartości, która odbywa się nie poprzez umieszczenie ich na ścianach czy gablotach, tylko poprzez nasze wzajemne, codzienne działania. Nasze deklaracje znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. W organizacjach, w których brak tej spójności, pracownicy szybko odczytują ten dysonans jako fałsz. To zawsze wzbudza niechęć i podkopuje wiarę w sens i cel podejmowanych działań. 
Zaangażowanie kształtuje się na poziomie wartości. Firmy, które mają w tym obszarze dobrze i spójnie ukształtowaną kulturę, automatycznie będą przyciągały osoby wyznające podobne zasady. Takie osoby dobrze się czują z nami, co pozwala im wyzwalać z siebie to, co najlepsze. Kluczowe są też transparentność i jednoznaczność tych wartości oraz konsekwentne podążanie za nimi. Na co dzień w Unum kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem. I w tym obszarze jesteśmy bardzo jednoznaczni, dlatego jeśli ktoś przychodzi do nas i nie utożsamia się z tymi wartościami, szybko sam przekonuje się, że to nie jest miejsce dla niego. 
Nasze wartości i podejście przejawiają się we wszystkich procesach: nie tylko w ofercie ubezpieczeń, sposobie budowania relacji z klientami, sprzedaży, obsłudze klienta, lecz także wewnętrznie w tym, jak tworzymy interdyscyplinarne zespoły, promujemy programy I&D (inclusion & diversity), mamy tygodnie zdrowia, tygodnie compliance, prowadzimy angażującą komunikację. 
Nasza codzienność to nie tylko praca, ale również szereg inicjatyw pro bono, które podejmujemy pod egidą...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy