Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat Numeru , Otwarty dostęp

22 lipca 2020

NR 17 (Lipiec 2020)

„Inżynierki 4.0”. Jak Siemens inspiruje kobiety do rozwoju w branży technologicznej?

0 769

Opierając się na własnym doświadczeniu zawodowym, mogę stanowczo potwierdzić, że z punktu widzenia efektywności działania, kultury organizacji i rezultatów biznesowych różnorodność jest bardzo istotna – mówi Dominika Bettman, prezeska firmy Siemens Polska. – To dzięki różnicom w podejściu, ocenie priorytetów i doświadczeniu uzyskujemy najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły, wyniki działań oraz najsprawniejszą realizację projektów. Im więcej kobiet zwiąże swoją drogę zawodową z obszarami STEM, tym większa będzie ich rola na każdym szczeblu zarządzania. To potencjał, którego nadal powszechnie nie doceniamy, a którego nie powinniśmy marnować.

Tylko zróżnicowane zespoły są w stanie tworzyć nowe rozwiązania, innowacyjne technologie i przyspieszać rozwój ekonomii, przemysłu, nauki i gospodarki. Z badań Europejskiej Agendy Cyfrowej wynika, że gdyby kobiety były reprezentowane w tym sektorze tak samo jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłby się rocznie o około 9 mld euro. W firmach, które sprzyjają kobietom na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35% wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34% wyższa niż w innych porównywalnych organizacjach. 
Siemens już kilka lat temu aktywnie przystąpił do dialogu, m.in. z liderami rynku technologicznego na temat tego, jakie scenariusze przyszłości niesie za sobą gospodarka cyfrowa. W dyskusji tej niezwykle ważny jest wątek roli, jaką odegrają w niej „digitalne” zawody przyszłości, w których świetnie sprawdzają się kobiety. Bynajmniej nie chodzi jedynie o różnorodność płci, ale o generalne podkreślenie znaczenia różnorodności w środowisku pracy w osiąganiu celów biznesowych.
Raport Komisji Europejskiej „Woman in digital age” z 2018 r. pokazał, jak dużą rolę w uwolnieniu potencjału kobiet na rynku pracy powinniśmy i chcemy odegrać jako odpowiedzialny pracodawca. Okazało się bowiem, że obecnie jedynie 24 na tysiąc kobiet zostaje absolwentami uczelni wyższych w dziedzinach takich jak informatyka czy telekomunikacja, a zaledwie sześć z nich podejmuje pracę w sektorze cyfrowym. Oznacza to, że nadal niewielka liczba kobiet jest zainteresowana rozwojem zawodowym w tej części rynku lub też rynek nie stwarza optymalnych warunków do uwolnienia potencjału, który kobiety mogą wnieść do „cyfryzującego się świata”.
Cytując Natalię Hatalską – CEO infuture.institute – i zgadzając się z tym, że „transformacja cyfrowa to dzisiaj słowo klucz i jako takie odmieniane jest przez wszystkie przypadki (…)”, podjęliśmy się próby odczarowania tezy, że świat nowych technologii to miejsce, w którym na rozwój zawodowy mogą liczyć jedynie mężczyźni. Nie tylko różnorodność czy włączanie wielości punktów widzenia, podejścia i kompetencji stoją za naszą decyzją, by inspirować do podejmowania działań stwarzających kobietom przestrzeń do aktywności w tej części rynku. Wiemy również, że większy udział kobiet w branży technologicznej wpłynie na nową jakość stylu przywództwa i sposobu zarządzania, komunikowania się, rozwiązywania złożonych problemów, budowania relacji biznesowych, poszukiwania synergii czy ko-kreacji.
Kolejnym elementem, który sprawia, że chcemy być aktywni i skuteczni w promowaniu kobiet na rynku nowych technologii, jest również świadomość wyzwań rynkowych, dodatkowo wzmocniona kryzysem wywołanym przez Covid-19. Wiemy, że digitalizacja czy automatyzacja nie są już wyborem, a koniecznością, przed którą stają wszyscy liczący się w naszej branży gracze. Sytuacja związana z epidemią pokazała jak w soczewce, że przyszłość stoi przed ekspertami z zakresu nowych technologii oraz że nadal odczuwalny jest niedobór wysoce wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i specjalistów z tego obszaru. Wspomniany wyżej raport Komisji Europejskiej potwierdza nasze przewidywania dotyczące rynku pracy, podkreślając, że większy udział kobiet w branży technologicznej wpłynąłby pozytywnie na rozwój gospodarczy i wzrost PKB krajów Unii Europejskiej. Obecność kobiet aktywnych zawodowo w tej części rynku daje szansę wzmocnienia obecnej kadry eksperckiej i inżynierskiej, jeśli chodzi o jej nie tylko liczebność, lecz także jakość, rozumianą jako wspomnianą wyżej różnorodność podejść, kompetencji i postaw niezbędnych do budowania przewag konkurencyjnych w cyfrowym świecie. 

POLECAMY

Jak to się zaczęło w Siemensie?

W Siemens Polska kandydatury kobiet w procesach rekrutacyjnych były zawsze mile widziane, choć w większości procesów na stanowiska specjalistyczne, techniczne, sprzedażowe aplikacji kobiet było zawsze znacząco mniej. Jeszcze 10 lat temu ten brak nie powodował większych emocji czy poczucia straty u menedżerów poszukujących rąk do pracy do swoich zespołów. Ten brak wpisywał się w powszechne zjawisko, takie, nad którym można westchnąć, że „tak to już po prostu jest”. Takie nastawienie nie brało się z ignorancji ani niechęci ku kandydatkom, ale z poczucia braku wpływu na to, że kobiety znacznie rzadziej decydowały się na studia na kierunkach technicznych, a co za tym idzie, rzadko pojawiały się pośród dostępnych kandydatów i już. Ową bezsilność zapewne potęgował fakt, że każdy z nas słyszał w dzieciństwie przynajmniej raz krzywdzące przekonania o tym, że dziewczynki są, przykładowo, mniej predysponowane do analitycznego i przestrzennego myślenia, podczas gdy chłopcy wręcz przeciwnie, i uznał te informacje mniej lub bardziej świadomie za fakt.
Rok 2014 przyniósł spółce pewien przełom na tym polu. Przy współpracy z Fundacją Perspektywy zaangażowaliśmy się w inicjatywę Lean In STEM. Niebagatelne znaczenie miało wsparcie inicjatywy ze strony zarządu firmy. Gdy Dominika Bettman, dzisiejsza prezeska, usłyszała o pomyśle wzięcia udziału w programie, przystała na niego z pełnym przekonaniem. W ten sposób dołączyliśmy do programu zachęcającego dziewczyny do tego, by myśląc o swojej karierze, śmiało spoglądały w kierunku nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM: Science, Technology, Engineering & Math). Była to dla nas świetna okazja do tego, aby poznać i zainspirować nasze przyszłe kandydatki i dać się pokazać jako przyjazna im firma. Rezultaty bardzo mile nas zaskoczyły. Studentki, z którymi się zapoznaliśmy, wywarły na nas ogromne wrażenie. Ich inteligencja, ciekawość, entuzjazm, z jakim rozwiązywały technologiczne case’y, pęd do wiedzy, a przede wszystkim szczera motywacja do tego, aby stać się częścią naszej firmy, spowodowały, że dostrzegliśmy na tym polu potencjał do dalszych działań i absolutną pewność, że warto, ponieważ właśnie takich pracowników chcielibyśmy zatrudniać. Pozytywny odzew ze strony zaproszonych studentek pokazał nam także, w wymiarze praktycznym, jak istotna może być rola pracodawców w kreowaniu środowiska, w którym docenia się potencjał zaangażowania kobiet w technologię. 

Raport badawczy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”

Od tego czasu jesteśmy stałym partnerem inicjatywy Lean In STEM, ale podjęliśmy kolejny krok. Rok później, przy współpracy merytorycznej z Fundacją Perspektywy, zainwestowaliśmy w badania, którego owocem był raport badawczy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”. Była to pionierska na polskim rynku i kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem technicznej i ścisłej ścieżki edukacyjnej przez kobiety, ich aspiracji i oczekiwań, a także realizacji tych aspiracji na rynku pracy. Celem projektu było w metodyczny i rzetelny sposób zdefiniować i określić bariery, które stoją przed kobietami chcącymi wybrać drogę rozwoju zawodowego w dziedzinach nauk ścisłych. Pytania zadano 2 tysiącom maturzystek z rocznika 2015 z piętnastu miast, 200 studentkom z 10 politechnik oraz przedstawicielom 15 firm technologicznych. Choć pewne tendencje i zjawiska były dla nas przewidywalne i spodziewane, to jednak w wielu punktach wyniki badania były zaskakujące i ciekawe (zainteresowanym polecamy lekturę: http://potencjalkobiet.pl/).
 

Same respondentki sformułowały ważne postulaty dotyczące tego, co zrobić, by dziewczęta nie rezygnowały ze ścieżki edukacyjnej związanej z naukami ścisłymi. Wśród rekomendacji znalazły się takie głosy: 

  • 88% uważa, że nauczanie przedmiotów ścisłych w szkole powinno być efektywniejsze,
  • 78% chce, by powstały programy zachęcające do nauki przedmiotów ścisłych,
  • 70% docenia wagę kampanii promujących studia techniczne wśród kobiet,
  • 68% docenia wagę promowania wzorców kobiet, które zrobiły karierę w branży technologicznej i w nauce,
  • 68% uznaje za istotne fundowanie stypendiów, grantów i staży dla kobiet,
  • 65% oceniło jako ważną lub bardzo ważną zmianę postrzegania studiów technicznych – jako trudnych i wymagających oraz przeznaczonych głównie dla mężczyzn. 


Badanie to ponownie uświadomiło nam, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy w inspirowaniu kobiet do podjęcia studiów technicznych i informatycznych. Projekt „Inżynierki 4.0” to z naszej perspektywy podjęcie odpowiedzialności za stworzenie warunków do tego, aby potencjał kobiet mógł rozgościć się na rynku technologii, a następnie… rozwinąć skrzydła. Program jest dla nas ważny także dlatego, że – jak wskazuje raport McKinsey – rynek pracy potrzebuje nowych dźwigni wzrostu. Populacja w wieku produkcyjnym do 2030 r. zmaleje o ponad 2 mln osób. Chcąc utrzymać optymalny poziom siły roboczej, należy zadbać o wzrost aktywności zawodowej. Inicjatywa, którą promujemy wśród studentek uczelni technicznych, jest jednym ze sposobów zapewnienia nam kadry eksperckiej z tą przewagą, że od samego początku mamy wpływ na to, jakie postawy promujemy i modelujemy poprzez program „Inżynierki 4.0” i jaką wiedzę przekazujemy uczestniczkom programu. 

„Inżynierki 4.0” – czyli z czym to się je?

Naszym założeniem jest również zainspirowanie młodych kobiet do wprowadzenia w życie siemensowskiego hasła „own your career”, oznaczającego wzięcie odpowiedzialności za siebie poprzez pokazanie mnogości możliwości zawodowych, które stwarza aktywna obecność w świecie cyfrowym. 
 

Ważne

Program „Inżynierki 4.0” ma na celu przede wszystkim umożliwienie młodym kobietom – studentkom uczelni technicznych, a w przyszłości młodym inżynierkom – zdobycie doświadczenia. Wszystko po to, by łatwiej mogły odnaleźć się na rynku pracy nowych technologii i uwolniły na nim własny potencjał w odpowiedzi na wyzwania przedsiębiorców. 


Udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów ds. cyfryzacji Siemensa czy możliwość pracy z mentorkami Siemensa jest, naszym zdaniem, doskonałym sposobem na aktywizację młodych kobiet w obszarze digitalizacji, a co za tym idzie, także na rynku Industry 4.0.
Świat, w którym młode inżynierki rozpoczynają dziś swoją karierę zawodową, jest światem potencjalnie nieograniczonych możliwości. Postęp technologiczny w ramach Industry 4.0 sprawia, że nieustannie powstają nowe zawody, o których jeszcze niedawno nie byliśmy w stanie nawet pomyśleć – mówi Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska. – W takiej rzeczywistości wybór, przed którym stają absolwenci, staje się niezwykle trudny, zwłaszcza że nie zawsze zdają sobie sprawę z mnogości możliwych ścieżek zawodowych. Dzięki programowi „Inżynierki 4.0” chcemy pomóc uzdolnionym studentkom nauczyć się zarządzać swoją karierą. Dajemy im bezpieczne środowisko do testowania różnych opcji w praktyce. Pod okiem doświadczonych mentorek i na bazie empirycznej mogą świadomie podjąć decyzję odnośnie do swojej przyszłości. 
Adresatkami programu są studentki polskich uczelni technicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, planujące swoją przyszłość w zawodzie inżyniera. Nabór do tegorocznej edycji Inżynierek 4.0 został już zakończony, a sam start programu planowany jest wczesną jesienią. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło niemal 200 studentek z 29 uczelni w Polsce. Do finalnego grona zakwalifikowało się 30 z nich. W puli nagród tegorocznej edycji Programu znalazły się: mentoring prowadzony przez mentorki z firmy Siemens (dla 3 osób), tydzień szkoleń i warsztatów w firmie KUKA (dla 
3 osób) oraz nagroda dla wszystkich uczestniczek, które zdecydują się ukończyć program: zwiedzanie fabryki Mercedes Benz w Jaworze wyposażonej w rozwiązania Siemensa z zakresu Industry 4.0. Patronat nad projektem edukacyjnym „Inżynierki 4.0” objęły: Ministerstwo Rozwoju, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Partnerami programu są firmy KUKA oraz Mercedes-Benz Manufacturing Poland. 

Ed

...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy