Wdrażanie nowego pracownika do zespołu

Stare wyzwania, nowe podejście

Proces rekrutacji do zespołu handlowego trwał długo i kosztował Cię mnóstwo energii. Ostatecznie udało się zatrudnić nowego pracownika o dużym potencjale. Kolejny sukces rekrutacyjny? Tak, ale tylko połowicznie. Zanim bowiem nowa osoba będzie mogła się wykazać, musi poznać firmę, swoje obowiązki i ludzi, z którymi będzie pracować. A jak pokazuje praktyka, najwięcej osób odchodzi z firmy w ciągu pierwszych tygodni pracy. Można temu zapobiec poprzez odpowiednie wdrożenie pracownika, które pomoże mu wejść w nową rolę oraz poczuć się częścią zespołu.
 

Z artykułu dowiesz się

 • Jak powinien przebiegać proces wdrażania nowego pracownika, aby jak najszybciej zaczął osiągać rezultaty?
 • Jaka jest rola bezpośredniego przełożonego, działu HR oraz współpracowników w integracji nowego pracownika z zespołem?
 • Jak zwiększyć efektywność procesu wdrażania poprzez wykorzystanie narzędzia integracyjnego?
   

 

REKLAMA

Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Antal, średni wskaźnik dobrowolnych odejść pracowników z organizacji wynosi 10,8, w tym najwyższy jest wśród sprzedawców, informatyków i inżynierów1. Część z tych odejść ma miejsce w pierwszych 90 dniach pracy. Organizacje, a w szczególności działy HR, mogą zrobić wiele, aby zmienić ten nieprzychylny trend. Potrzebne jest tylko (albo i aż) zaprojektowanie i wdrożenie odpowiedniego programu, który pozwoli nowym pracownikom w miarę szybko poznać swoje obowiązki i specyfikę pracy oraz ludzi, z którymi będą współpracować.

NOWY PRACOWNIK NA POKŁADZIE

Skuteczny proces wdrożeniowy obejmuje dwa typy działań: wdrożenie pracownika do organizacji (z ang. oboarding) oraz integrację z zespołem.

Według klasyfikacji Talyi Bauer2, profesor zarządzania z Uniwersytetu Stanowego w Portland w Stanach Zjednoczonych, adaptacja nowego pracownika rozgrywa się na czterech poziomach,zwanych 4C:

 • Compliance. Procedury są najniższym poziomem, a obejmują nauczenie podstawowych zasad i regulacji związanych z polityką organizacji. W skład procedur  wchodzą m.in. zasady obiegu dokumentów, zachowania poufności danych czy obchodzenia się z klientami i partnerami.
 • Clarification. Wyjaśnienie odnosi się do zapewnienia pracownikom zrozumienia nowego miejsca pracy i wszystkich związanych z nim oczekiwań. Ten obszar dotyczy takiego przedstawienia pracownikowi wyznaczonych mu zadań i oczekiwanych od niego rezultatów, aby miał co do nich jasność, rozumiał je.
 • Culture. Kultura jest szeroką kategorią, która zapewnia pracownikom poczucie normy organizacyjnej – zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Takimi normami nieformalnymi może być mówienie sobie po imieniu czy wspólne chodzenie na lunch, a formalnymi dzienne sesje debrifingów czy cotygodniowe spotkania zespołu w celu omówienia postępów w projekcie.
 • Connection. Więzi odnoszą się do istotnych relacji interpersonalnych i sieci informacyjnych, które muszą zostać ustanowione przez nowych pracowników. Chodzi o poznanie, kto jest kim w firmie, w jaki sposób zadania nowej osoby są powiązane z zadaniami wykonywanymi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI