Autor: Marcin Olszewski

Agile Coach. Pierwsze kroki ku zwinności stawiał w zespołach technologicznych. Dzisiaj, jako członek HR, wspiera transformację w dużej organizacji, wykorzystując m.in. Management 3.0.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Management 3.0. Narzędzie dla HR do wsparcia zwinnej transformacji

Epoka, kiedy zwinność (ang. agile) była wdrażana wyłącznie w zespołach i działach IT, już pewnie bezpowrotnie minęła. Naturalne staje się to, że zwinne transformacje dotykają całych organizacji, nie tylko zespołów wytwórczych (IT), wynikiem czego jest poszukiwanie przez obszary HR sposobów na bycie zwinnym w swojej codziennej pracy oraz efektywne wspieranie organizacji w jej transformacji.

Czytaj więcej