Dołącz do czytelników
Brak wyników

Stare wyzwania, nowe podejście

12 grudnia 2022

NR 31 (Listopad 2022)

Świadome zarządzanie obszarem candidate experience. W jaki sposób zadbać o kandydatów? Na przykładzie dobrych p raktyk firmy D emant

0 154

Demant to duńska firma z ponad 100-letnią historią w zakresie wspierania osób z niedosłuchem poprzez dostarczanie im wysokiej jakości aparatów słuchowych, aplikacji mobilnych i oprogramowania specjalistycznego dla protetyków słuchu. Pod koniec 2015 r. firma założyła w Warszawie oddział, który miał koncentrować się na wytwarzaniu oprogramowania dla produktów firmy. Do 2019 r. w warszawskim biurze było zatrudnionych ponad 200 osób, głównie specjalistów IT. Kiedy dołączyłam do firmy w połowie 2019 r., moim pierwszym zadaniem było przyjrzenie się procesowi rekrutacji, zrobienie audytu i zamodelowanie procesu tak, by spełniał nasze regulacje korporacyjne, a przy tym był sprawny, jakościowy i efektywny.

W procesie przeglądu procesu doszłam do wniosku, że nie znam perspektywy kandydata IT, bo nigdy z nim nie miałam wcześniej do czynienia. Zależało mi, aby tę perspektywę poznać i uwzględnić ją w usprawnieniu procesu – tak zrodził się pomysł na zbadanie doświadczeń kandydatów. Dodatkowo dochodziły do nas pojedyncze głosy, że niektórzy kandydaci niechętnie wypełniali kwestionariusze osobowościowe, bo nie rozumieli ich celu, lub informowali o niedociągnięciach w procesie rekrutacyjnym, w którym uczestniczyli. Do współpracy zaprosiłam więc konsultantki zewnętrzne z firmy Great Digital, które specjalizują się w badaniach candidate experience. Wsparły nas one w całym procesie przygotowania do badań, realizacji i podsumowania ich wyników. 

POLECAMY

Cele, założenia i etapy badania candidate experience

Na wstępnym spotkaniu z Martą Pawlak-Dobrzańską i Justyną Manikowską z Great Digital omówiliśmy potrzeby firmy, nasze oczekiwania i możliwe potrzeby kandydatów. Ustaliliśmy też przebieg badań, podział obowiązków między konsultantki a dział HR Demant oraz aspekty prawne badań. Poniższa grafika przedstawia uzgodnione etapy naszego badania. 
Główne cele badania candidate experience, jakie określiliśmy, to:

 • określenie skłonności kandydatów do polecania aplikowania do Demant,
 • identyfikacja elementów procesu rekrutacji, które warto utrzymać, i tych, które warto zmienić,
 • zebranie wiedzy na temat wyróżnialności i atrakcyjności procesu rekrutacji do Demant na tle innych pracodawców,
 • możliwość zaprojektowania procesu rekrutacji w oparciu na zebranych danych i wnioskach z badania,
 • zebranie danych dotyczących możliwych wyróżników Demant jako pracodawcy, będących podstawą do określenia strategii EB.

Przygotowując się do badania, wyszczególniliśmy kilka elementów procesu rekrutacji ważnych z perspektywy pracodawcy oraz kandydata. Zarówno w badaniach ankietowych, jak i spotkaniach z pracownikami na grupach fokusowych sprawdzaliśmy doświadczenia kandydatów na różnych etapach ich kontaktu z pracodawcą oraz zgodność tych doświadczeń z celami, jakie stawialiśmy sobie jako pracodawca. 
 

Ryc. 1. Etapy realizacji badania candidate experience
Źródło: opracowanie własne.


Przebieg badania 

Projektując badanie candidate experience, zdecydowaliśmy się na realizację:

 • krótkiej ankiety online skierowanej do kandydatów uczestniczących w procesach prowadzonych przez rekruterów Demant, a także współpracujących z nami agencji rekrutacyjnych,
 • pogłębionych wywiadów grupowych z nowo zatrudnionymi pracownikami. 
   
Tabela 1. Elementy procesu rekrutacji
Aspekt Co chcieliśmy wi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy