Dołącz do czytelników
Brak wyników

Employer branding

13 czerwca 2022

NR 28 (Maj 2022)

Jak zbudowano dobrostan w LUX MED?

0 287

Grupie LUX MED troskę o zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu. Dbamy o społeczeństwo i środowisko, bo jesteśmy przekonani, że tylko razem tworzą one dogodne warunki do zdrowego życia. Od 30 lat nieustannie się rozwijamy – obecnie tworzymy największą w Polsce sieć prywatnych centrów medycznych i szpitali. W 2019 r. otworzyliśmy Poradnie Zdrowia Psychicznego Harmonia, których rola w okresie pandemii i wojny w Ukrainie okazała się kluczowa. Odpowiedzialność i odważne podążanie za zmianami pomagają nam zdobywać zaufanie pacjentów oraz największych ambasadorów marki – naszych pracowników.

o tego, jak ważne jest zdrowie, nikogo nie trzeba przekonywać. Kondycja i samopoczucie zespołów wpływają na efektywność pracy i wprost przekładają się na osiągnięcia firm. Podwyższone wskaźniki absencji utrudniają planowanie pracy, obciążają pozostałą część pracowników, powodując zmęczenie i spadek motywacji. Ostatnie lata były pełne wyzwań, dlatego jako wiodąca firma medyczna i jeden z największych pracodawców w Polsce szukaliśmy trafnych rozwiązań, które realnie poprawią dobrostan ludzi i będą stanowiły inspirację do dalszego podnoszenia skuteczności działań wellbeingowych.

POLECAMY

Kluczem jest zdrowe podejście 

W projektowaniu nowej strategii wellbeingowej Grupy LUX MED najważniejszym punktem było dostosowanie oferty prozdrowotnej do zmieniających się potrzeb. Skupiliśmy się na tym, by zapewnić pracownikom poczucie bezpieczeństwa, maksymalne wsparcie i dobre samopoczucie. Począwszy od 2020 r., na pierwszy plan wyłoniły się kwestie zdrowia psychicznego oraz programy szczepień, które zaczęły być kluczowymi elementami o randze strategicznej.

Nasza recepta na dobrostan

Program wellbeingowy Smile istnieje w firmie od 2013 r. i obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w Grupie LUX MED, czyli obecnie ponad 19 tys. pracowników, w tym około 8 tys. lekarzy i 5 tys. wspierającego personelu medycznego. Ważnym elementem było uwzględnienie różnorodności grupy docelowej – zbadaliśmy potrzeby kadry medycznej (która stanowi niemal ¾ pracowników), menedżerów, pracowników biurowych oraz przedstawicieli innych zawodów. Wyniki programu są na bieżąco monitorowane w raportach zawierających zanonimizowane dane medyczne oraz regularnie oceniane w badaniach opinii pracowników.

Co weszło nam w krew?

Jednym z najważniejszych dla nas obszarów jest zdrowie psychiczne. Temat ten stał się szczególnie istotny w momencie wybuchu pandemii COVID-19, jednak dla nas jest on ważny każdego dnia i stanowi jeden z głównych elementów naszej strategii wellbeingowej. 
Niepodważalne jest, że pandemia znacząco wpłynęła na kondycję psychiczną pracowników. W zeszłym roku w Grupie LUX MED przeprowadziliśmy badania wśród naszych menedżerów, by jeszcze lepiej poznać ten temat i zrozumieć obecne potrzeby. Okazało się, że liderzy doświadczają innego typu problemów niż przed pandemią, związanych m.in. z nowym modelem pracy i zmianą sposobów komunikacji. 73% naszych menedżerów było zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie kondycji psychicznej ze strony pracodawcy, w tym 20% oczekiwało działań związanych z tematyką szeroko rozumianego stresu.
 

Ważne

W 2021 r. zdobyliśmy m.in. nagrodę główną w konkursie Siła Przyciągania za strategiczne podejście do działań wellbeing oraz zostaliśmy najbardziej atrakcyjnym pracodawcą spośród prywatnych podmiotów medycznych w rankingu Universum. 


Harmonia w życiu i w pracy

Na co dzień współpracujemy z Poradniami Zdrowia Psychicznego Harmonia, dzięki czemu nasi pracownicy mają stały dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Każdej osobie zapewniamy także pakiet darmowych wizyt. Codziennie działa u nas również bezpłatna infolinia pomocy psychologicznej, dzięki której można skontaktować się z dyżurującym psychologiem i zapytać o ważne kwestie czy rozwiać wątpliwości. 
Przez cały rok organizujemy tematyczne szkolenia oraz webinary z psychologami i psychiatrami. Przykładem tego typu działań może być coroczny Tydzień Zdrowia Psychicznego, który odbywa się w październiku przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W zeszłym roku przygotowaliśmy wyjątkowe działania na każdy dzień tygodnia. Z ekspertami rozmawialiśmy m.in. o radzeniu sobie w przypadku problemów onkologicznych czy stresie w pracy menedżera – przygotowaliśmy także specjalny poradnik dotyczący stresu. 
Pracownicy mogą także sami zgłaszać potrzebę poruszenia wybranego tematu. Na tej podstawie organizujemy specjalne warsztaty dopasowane do danego zespołu. Przykładami tego typu działań są spotkanie z psychologiem dla zespołu pogrążonego w żałobie po stracie koleżanki z pracy, szkolenia z radzenia sobie ze stresem oraz zachowania work-life balance dla zespołów czy cykliczne warsztaty dla pracowników CALL CENTER związane z radzeniem sobie z trudnymi emocjami. 

Odpowiadając na potrzeby

Troska o wellbeing pracowników nie kończy się jednak na powyższych działaniach. Stale monitorujemy potrzeby wynikające sezonowo lub związane z aktualną sytuacją na świecie. 
W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy nowe działania. Zorganizowaliśmy aukcję charytatywną, podczas której każdy pracownik mógł zgłosić własne rękodzieło, a inni mogli licytować wybrane przedmioty. Dochód z akcji podwajaliśmy i przeznaczaliśmy na różnorodne fundacje – ostatnio beneficjentem działań była Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz. Fundacja ta powstała w 2016 r., obecnie działa jako organizacja pożytku publicznego. Udziela pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – zapewnia wsparcie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne. Nosi imię dr Joanny Perkowicz – wieloletniego dyrektora medycznego LUX MED, lekarki o wielkim sercu, która zawsze szukała najlepszych rozwiązań i sposobów, aby pomóc innym.
Z działalnością Fundacji LUX MED wiążą się także ostatnie działania, jakie podjęliśmy w związku z sytuacją w Ukrainie. Jako firma postanowiliśmy wspomóc potrzebujących uchodźców jak tylko potrafimy – zainaugurowaliśmy specjalny Program Wsparcia Medycznego i Zawodowego, który oparty jest na trzech filarach: pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym. Do Ukrainy trafiły też zaopatrzone przez nas karetki. 
Ważnym elementem była także pomoc naszym pracownikom, która objęła dwa główne obszary: 

  • Pierwszym z nich było wsparcie naszych ukraińskich pracowników oraz ich rodzin, których objęliśmy opieką Fundacji. Pomagamy im m.in. w transporcie i zakwaterowaniu, oferujemy również wsparcie finansowe. Wzmocniliśmy także pomoc psychologiczną w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych i webinarów.
  • Drugim jest wsparcie wszystkich pracowników w tak trudnym czasie. By pomóc poradzić sobie ze stresem, lękiem i emocjami, zorganizowaliśmy spotkania online z psychologiem. Ekspert pokazał nam techniki uspokajające oraz wskazał sposoby na zwalczanie strachu i niepokojących objawów psychicznych. 

Zmierz się z ciśnieniem

LUX MED i zdrowie wiążą się ze sobą bezsprzecznie. Od początku oczywisty był dla nas fakt, że w każdym pracowniku powinniśmy zaszczepić potrzebę dbania o zdrowie i pamięć o regularnych badaniach profilaktycznych. 
Przykładem może być międzynarodowa akcja „Mój miesiąc mierzenia ciśnienia tętniczego”, w którą włączyliśmy się pod hasłem „Zmierz się z ciśnieniem”. Celem naszych działań było wykrycie nadciśnienia i podniesienie świadomości problemu nadciśnienia tętniczego. W całej Polsce zachęcaliśmy pracowników naszych placówek do mierzenia ciśnienia zarówno sobie, jak i pacjentom. Z kolei pracownicy centrali mogli wykonać pomiar w biurze – w specjalnie przygotowanych salach czekali na nich nasi lekarze zaopatrzeni w niezbędny sprzęt.
W pierwszej połowie tego roku postawiliśmy z kolei na ergonomię, która jest niezwykle ważna w pracy medyków oraz podczas home office. W centrali oraz placówkach w całej Polsce pojawili się fizjoterapeuci, którzy podczas konsultacji wskazywali, jak utrzymać prawidłową postawę. 
Dodatkowo w tym roku udostępniliśmy wyjątkowy i jedyny tego typu benefit w Polsce – prywatną opiekę szpitalną. Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED – Pełna Opieka zapewnia m.in. leczenie pilne i planowe w szpitalach Grupy LUX MED i współpracujących, pomoc doraźną w razie nagłych wypadków, prywatny poród oraz stałą opiekę Koordynatora Opieki Szpitalnej, który zapewnia pełne wsparcie i doradztwo na każdym etapie leczenia. 

Zdrowie na medal

Innym niezwykle ważnym dla nas obszarem jest zdrowie fizyczne. Grupa LUX MED jest partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, co wręcz zobowiązuje nas do tego, by nasi pracownicy zdobywali własne sportowe szczyty.
W naszej firmie temat Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich wzbudza ogromny entuzjazm. By wykorzystać ten potencjał, zorganiz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy