Jak zbudowano dobrostan w LUX MED?

Employer branding

Grupie LUX MED troskę o zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu. Dbamy o społeczeństwo i środowisko, bo jesteśmy przekonani, że tylko razem tworzą one dogodne warunki do zdrowego życia. Od 30 lat nieustannie się rozwijamy – obecnie tworzymy największą w Polsce sieć prywatnych centrów medycznych i szpitali. W 2019 r. otworzyliśmy Poradnie Zdrowia Psychicznego Harmonia, których rola w okresie pandemii i wojny w Ukrainie okazała się kluczowa. Odpowiedzialność i odważne podążanie za zmianami pomagają nam zdobywać zaufanie pacjentów oraz największych ambasadorów marki – naszych pracowników.

o tego, jak ważne jest zdrowie, nikogo nie trzeba przekonywać. Kondycja i samopoczucie zespołów wpływają na efektywność pracy i wprost przekładają się na osiągnięcia firm. Podwyższone wskaźniki absencji utrudniają planowanie pracy, obciążają pozostałą część pracowników, powodując zmęczenie i spadek motywacji. Ostatnie lata były pełne wyzwań, dlatego jako wiodąca firma medyczna i jeden z największych pracodawców w Polsce szukaliśmy trafnych rozwiązań, które realnie poprawią dobrostan ludzi i będą stanowiły inspirację do dalszego podnoszenia skuteczności działań wellbeingowych.

Kluczem jest zdrowe podejście 

W projektowaniu nowej strategii wellbeingowej Grupy LUX MED najważniejszym punktem było dostosowanie oferty prozdrowotnej do zmieniających się potrzeb. Skupiliśmy się na tym, by zapewnić pracownikom poczucie bezpieczeństwa, maksymalne wsparcie i dobre samopoczucie. Począwszy od 2020 r., na pierwszy plan wyłoniły się kwestie zdrowia psychicznego oraz programy szczepień, które zaczęły być kluczowymi elementami o randze strategicznej.

Nasza recepta na dobrostan

Program wellbeingowy Smile istnieje w firmie od 2013 r. i obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w Grupie LUX MED, czyli obecnie ponad 19 tys. pracowników, w tym około 8 tys. lekarzy i 5 tys. wspierającego personelu medycznego. Ważnym elementem było uw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI