Dołącz do czytelników
Brak wyników

Stare wyzwania, nowe podejście

26 marca 2020

NR 15 (Marzec 2020)

Jak skutecznie angażować pracowników w komunikację wewnętrzną oraz wzmacniać pozytywny wizerunek pracodawcy?
Case study Bridgestone Poznań

0 806

Zagadnienia takie jak: wzmacnianie poczucia zaangażowania i satysfakcji pracowników, dbanie o skuteczną komunikację wewnętrzną, budowanie marki dobrego pracodawcy mają niebagatelny wpływ na obecny rynek pracy, a jednocześnie spędzają sen z powiek wielu pracodawcom. Co i rusz pojawiają się na ich temat kolejne publikacje zawierające porady i opisy różnorakich narzędzi, których stosowanie ma zapewnić sukces rekrutacyjny i utrzymać aktualny poziom zatrudnienia.

Komunikacja z pracownikami powinna być prosta, efektywna i przyjemna. Aby łatwiej było zrozumieć skalę wyzwań, z jakimi borykają się na co dzień firmy produkcyjne, należy poznać realia, w których funkcjonują takie organizacje. Jedną z nich jest Bridgestone Poznań – producent opon premium, od 22 lat obecny w Poznaniu. 
Jak każda większa firma, również poznańska fabryka posiada unikatową specyfikę działania. Jest organizacją zatrudniającą niemal 2 tys. osób, z czego zdecydowaną większość stanowią pracownicy pracujący w działach produkcyjnych. Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni należący do różnych grup wiekowych i mogący się pochwalić innym okresem zatrudnienia. Są wśród nich pracownicy z ponad 10-, 15-, a nawet 20-letnim stażem pracy, ale i tacy, którzy są częścią zespołu zaledwie od kilku miesięcy – obie grupy stanowią stosunkowo duży procent załogi. 
Około 70% załogi pracuje w systemach zmianowych – czterobrygadowych. Większość z nich nie ma na co dzień dostępu ani do służbowego telefonu, ani e-maila, a cały zakład zajmuje powierzchnię 33 ha, czyli tyle, co ponad 46 boisk piłkarskich, co chociażby logistycznie utrudnia im komunikację. 

POLECAMY

Komunikacja na produkcji

Jak sprawić zatem, aby w tak złożonym systemie każdy pracownik czuł się dobrze poinformowany o przedsięwzięciach firmy, a jednocześnie był w nie zaangażowany? By chciał identyfikować się z działaniami przedsiębiorstwa, a także realizować inicjatywy oddolne? Przede wszystkim należy poprawić komunikację na produkcji. Podobnie jak wiele innych firm, poznańska fabryka Bridgestone poszukiwała sposobów, aby doskonalić efektywność swojego funkcjonowania, skupiając się w dużej mierze na procesach produkcyjnych. W oparciu o założenia znanej na całym świecie metodologii IWS (Integrated Work System) w Bridgestone Poznań wdrożony został system B-ME (Bridgestone – Manufacturing Excellence), który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwinięcia aktualnego modelu komunikacji. 

 Ryc. 1. Struktura tradycyjnej komórki i komórki w systemie B-ME
Źródło: materiały wewnętrzne.


Podstawowym założeniem B-ME są zmiany w organizacji pracy, a co za tym idzie – wzrost poczucia zaangażowania pracowników.  System ten rezygnuje z tradycyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, w którym odpowiedzialność delegowana jest „z góry na dół” na korzyść zasady aktywnego wsparcia pracowników liniowych przez kadrę zarządzającą. Zmienia również strukturę organizacji pracy produkcji – rozstając się z podziałem zespołu na standardowe brygady i wprowadzając działanie w małych zespołach komórkowych. W ten sposób odciąża mistrza zmianowego (SSV) zarządzającego całą brygadą od obowiązku komunikowania wszystkiego w ramach działu. To zadanie jest teraz podzielone między lidera komórki (Cell Leader) a wspierających go lidera utrzymania ruchu (ML) i lidera procesu (PL), którzy wspólnie odpowiadają za komórkę. 

Po co te zmiany? 

Wdrożenie nowego systemu organizacji produkcji było olbrzymim wyzwaniem i wiązało się ze znacznym nakładem pracy. Nasuwa się więc pytanie: po co to wszystko? Co przyniosły te zmiany w aspekcie komunikacji i zaangażowania pracownika? 
Operator przestaje być trybikiem odpowiedzialnym jedynie za dany fragment produkcji, jego stanowisko w tym systemie nabiera wielowymiarowości. Operator staje się tzw. Equipment Ownerem, czyli właścicielem sprzętu. Oprócz wykonywania podstawowej pracy jest zachęcany do dokonywania usprawnień sprzętu oraz nabywania umiejętności naprawy maszyny. Operator zdobywa w ten sposób kolejne doświadczenia i zyskuje możliwość rozwoju, a także awansu na wyższe poziomy, przygotowane indywidualnie dla niego w ramach planu pracy i rozwoju. 
Dzięki tym zmianom motywacja operatorów jest zwiększana również poprzez wspólne celebrowanie małych i dużych sukcesów w obrębie komórki. Zespoły są odpowiednio nagradzane i doceniane. Mają też zagwarantowany szybki feedback. Systemowo liderzy mają zapewniony czas w ciągu dnia pracy na bezpośredni kontakt z pracownikiem. Wszystko to, oprócz wzmacniania poczucia zaangażowania, wspiera procesy komunikacyjne w zespołach mających ograniczony dostęp do podstawowych kanałów komunikacyjnych, takich jak telefon czy e-mail. 

Nie samą produkcją żyje pracownik

Zmiany organizacyjne to jedno. Aby jednak skutecznie komunikować się z pracownikami i budować ich poczucie integracji z firmą, potrzeba czegoś więcej. W Bridgestone Poznań duży nacisk położony jest na angażowanie i pobudzanie do działania samych pracowników – zarówno poprzez akcje organizowane odgórnie, jak i wspieranie inicjatyw oddolnych. Jak? Przede wszystkim poprzez poznawanie i odpowiadanie na ich potrzeby i reagowanie na nie na bieżąco.

Przykład I 

Doskonałym przykładem szybkiej reakcji poprzez okazanie wsparcia i angażowanie do działania pracowników była sytuacja związana z zeszłorocznym strajkiem nauczycieli. Tego, jak wpłynął on na organizację życia rodzinnego (oraz zawodowego), nie trzeba nikomu tłumaczyć. Znalezienie opiekunów dla dzieci na ostatnią chwilę było nie lada wyzwaniem, dlatego na terenie poznańskiego zakładu Bridgestone zorganizowano program wzajemnej opieki nad dziećmi pracowników. Przygotowany został kącik gier i zabaw, minisala kinowa oraz zajęcia plastyczne. Atrakcji było sporo, bo dzięki zaangażowaniu całej załogi maluchy mogły również wziąć udział w specjalnym pokazie autorskiej, flagowej akcji CSR-owej Bridgestone Poznań na temat bezpieczeństwa, czyli Think Before You Drive, zwiedzić pobliskie lotnisko i odwiedzić Szkołę Aspirantów Straży Pożarnej. 

Jedna decyzja pozwoliła na zabezpieczenie ciągłości pracy zakładu, zapewnienie pracownikom poczucia, że ich dzieci mają najlepszą możliwą opieką (przecież to sami rodzice według ustalonego harmonogramu zajmowali się nimi), jednocześnie dając dzieciom okazję do poznania miejsca pracy mamy czy taty. W ten oto sposób postawiony został kolejny krok w kierunku budowy przyjaznego miejsca pracy, a Bridgestone po raz kolejny udowodnił, że troszczy się o sprawy pracowników i ich wspiera, gdy pojawia się taka potrzeba.

Wspólny CSR 

Bridgestone Poznań angażuje się również w różne działania społeczne. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowany został szereg inicjatyw proekologicznych oraz promujących zdrowy styl życia i bezpieczeństwo. Fabryka tym samym może być postrzegana nie tylko jako odpowiedzialny inwestor, lecz także jako partner i dobry sąsiad dla lokalnych społeczności. CSR traktowana jest tu jako wewnętrzne spoiwo, a nie sposób inwestowania środków finansowych i budowania określonego wizerunku. Zachęcając pracowników nie tylko do uczestniczenia w przygotowywanych akcjach, ale również do ich inicjowania i współtworzenia przy wsparciu firmy, zakład daje im realne poczucie możliwości odpowiadania na potrzeby najbliższego otoczenia. 

Przykład II 

Warta przytoczenia jest flagowa inicjatywa Bridgestone Poznań prowadzona już od 12 lat dla dzieci w całej Wielkopolsce – Think Before You Drive. Pracownicy fabryki wraz z policjantami jeżdżą do szkół i przedszkoli i rozmawiają z najmłodszymi o bezpieczeństwie na drodze w trakcie interaktywnych warsztatów.  

Dlaczego ta akcja jest tak ważna dla pracowników? Odwiedzane placówki są wskazywane właśnie przez nich – dlatego z zajęć edukacyjnych mogą skorzystać również ich dzieci. Co więcej, dla chętnych istnieje możliwość poprowadzenia zajęć – w roli animatora prowadzącego dialog z najmłodszymi lub w przebraniu manekina testowego – Jana, który jest brand hero tej kampanii. Nie chodzi tutaj jedynie o uatrakcyjnienie zajęć szkolnych. Pracownicy Bridgestone Poznań od lat żywo angażują się w warsztaty, są do nich przywiązani i chcą być ich częścią – wzmacniając w ten sposób swoje poczucie przynależności do firmy.

 Zdj. 1. Opieka nad dziećmi w trakcie strajku nauczycieli
Źródło: materiały wewnętrzne.
 Zdj. 2. „Think Before You Drive" – warsztaty nt. bezpieczeństwa z najmłodszymi 
Źródło: materiały wewnętrzne.

Inicjatywy oddolne 

W Bridgestone Poznań duży nacisk kładziony jest na rozwijanie obszarów związanych z poczuciem wpływu i dumy pracowników poprzez zachęcanie ich do inicjowania i prowadzenia własnych działań. Nie jest oczywiście możliwe, żeby zrealizować wszystkie koncepcje i zostawić ich organizację całkowicie w rękach pomysłodawców. Każdy zaproponowany projekt jest rozpatrywany osobno i sprawdzany np. pod kątem tego, czy jest zgodny z polityką CSR firmy lub czy daje możliwość integracji pracowników. Jeśli jego cel jest zbieżny z wartościami firmy, pracownicy otrzymują zielone światło i możliwie jak największe wsparcie. Jeśli projekt tego wymaga, otrzymuje on także odpowiednie finansowanie oraz know how i wsparcie w procesie komunikacyjnym. 

Przykład III

Cała firma w ramach inicjatywy oddolnej Pozytywnie Zakręceni zbiera plastikowe nakrętki. Można oczywiście pomyśleć, że to nic nowego, zero innowacji i że właściwie na każdym kroku ktoś je zbiera. Cóż więc wielkiego w takiej prostej inicjatywie? A to właśnie, że jest to projekt od pracowników dla pracowników, a właściwie dla ich dzieci, które wymagają specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Zaletą programu jest niewątpliwie jego prostota, ale prawdziwa siła z niego płynąca to fakt, że wszyscy pracownicy Bridgestone Poznań stają się nagle jedną wielką rodziną, która pilnuje każdej jednej malutkiej nakrętki. Przekaz jest prosty – to dla NASZYCH dzieci. Niby niewiele, a tak dużo, by zbudować jedność w zespole. 

Przykład IV 

Oddolnych inicjatyw jest w firmie wiele – np. Akcja Gwiazdor, którą dwie panie pracujące w fabryce wymyśliły, jeszcze zanim inicjatywy takie jak Szlachetna Paczka stały się modne. Od 14 lat pracownicy wybierają jeden z domów dziecka, w którym dzieci piszą listy do Gwiazdora. Następnie wspólnie mobilizują się, by te podarunki dla maluchów zorganizować i przekazać. 

Przykład V 

Akcja o tematyce ekologicznej – Zagraj z nami w Zielone, w ramach której podczas warsztatów pracownicy opowiadają dzieciom z różnych wielkopolskich szkół o tym, w jaki sposób dbać o środowisko. Wolontariusze z Bridgestone Poznań razem z dziećmi sadzą drzewa, budują karmniki, zarybiają Wartę oraz sprzątają jej brzegi. 

O takich działaniach można opowiadać bez końca. W portfolio akcji CSR firmy znajduje się wiele innych działań – nakierowanych na promocję zdrowia kobiet, zwiększanie bezpieczeństwa na drodze czy popularyzację przekazywania 1% podatku na rzecz osób...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy