Jak HR Business Partner powinien wspierać kadrę menedżerską w komunikacji z pracownikami?

Strefa Inspiracji

Rotacja pracowników jest obecnie wyższa niż kiedykolwiek, stąd tak ważne jest dziś budowanie otwartej, transparentnej i wspierającej komunikacji w firmie. Filarem skutecznej komunikacji są menedżerowie – to oni budują długofalowe zaufanie pracowników do firmy.

Z badania Global Generations, przeprowadzonego przez firmę doradczą EY, widać, jak w zależności od przynależności pokoleniowej zmienia się zaufanie w stosunku do pracodawców, menedżerów oraz współpracowników. O ile w pokoleniu generacji X (35–50 lat) grupą, której ufamy najbardziej, są współpracownicy (47%), to już millennialsi bardziej ufają swoim liderom (50%) niż współpracownikom. W każdej z badanych grup najniższym zaufaniem pracownicy obdarzyli firmę jako pracodawcę. 
Inne badanie, Edelman Trust Report 2019, od kilku lat pokazuje znaczny spadek zaufania w społeczeństwie wobec elit, tutaj określonych jako CEOs i głowy państw. Coraz silniejsza obecność portali społecznościowych w życiu społecznym przełożyła się na zmianę zaufania wobec komunikacji z relacji hierarchicznej (elita – ja) na relację kooperatywną (ja – znajomy, ja – ekspert). W dzisiejszym świecie dużo większym zaufaniem darzymy ludzi „takich jak my” oraz ekspertów w swoich dziedzinach, nie zaś osoby na wysokich stanowiskach.
Dla menedżerów ta zmiana oznacza bezwarunkową potrzebę dopasowania sposobu zarządzania, w tym sposobu komunikacji do nowych realiów. Nie otrzymują oni już dzisiaj kredytu zaufania wynikającego z funkcji, jaką zajmują, a muszą na to zaufanie aktywnie zapracować. Poniżej przedstawiamy siedem zadań dla HR Business Partnera, które pozwolą zbudować skuteczną komunikację liderską w firmie. 

Ważne

Tylko 27% firm zapewnia szkolenia budujące kompetencje komunikacyjne menedżerów (ROI Communication Benchmark TM Report).


Przygotuj liderów do swojej roli komunikacyjnej

Nowe oczekiwania pracowników wobec kadry liniowej oznaczają potrzebę redefinicji roli i odpowiedzialności menedże-
rów. Menedżer, który chce być prawdziwym liderem zespołu, musi mieć jasno zdefiniowane zadania w obszarze komunikacji. Kiedy już wiemy, jakie są nasze oczekiwania wobec menedżera, obowiązkiem firmy jest zapewnić jej/jemu pełne wsparcie w rozwoju w nowej roli w postaci szkoleń i treningów kompetencji komunikacyjnych. Dopiero takie działanie pozwoli menedżerowi kroczyć ścieżką dobrego przywództwa, którego pochodną będzie zaangażowany zespół.
Jak określić rolę komunikacyjną menedżera?

Wypracuj strategię komunikacji wewnętrznej 
Strategia powinna być efektem wspólnej pracy działu HR, komunikacji, menedżerów poszczególnych działów i kadry zarządzającej. Jej celem jest określenie najważniejszych celów komunikacji w perspektywie 12–24 miesięcy i...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI