Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa Inspiracji

23 maja 2019

NR 10 (Maj 2019)

DNA kobiecego sukcesu. Jak współczesne kobiety zarządzają własną energią?

0 909

Współczesne kobiety doskonale wiedzą, jak dbać o rozwój swoich profesjonalnych kompetencji zawodowych. Bardzo często nie uwzględniają jednego czynnika, który jest kluczowy, aby mogły osiągnąć oczekiwany sukces – poziomu swojej energii. To właśnie jakość i ilość energii do działania w obszarze fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym jest czynnikiem, który umożliwia nam w pełni wykorzystywać posiadany potencjał czy talenty.

Typologia kobiet pod względem ich dominującego stylu pracy, opracowana w tym roku na podstawie wyników badania Power Audit1, jest kolejnym dowodem na prawdziwość tezy, że zawodowy sukces i profesjonalizm determinowane są coraz częściej profesjonalnym podejściem do dbania o siebie zarówno w godzinach pracy, jak i po pracy. Jest to element, o który musimy zacząć dbać świadomie, ponieważ pierwszy raz w historii ludzkości zdarza się, że zapominamy o tak prostych kwestiach jak regularne posiłki, ruch czy regeneracja. Prowadzi do tego zawrotne tempo życia i pracy, determinowane postępem technologicznym i nieustannymi zmianami, do których nie jesteśmy się w stanie w tak krótkim czasie biologicznie, mentalnie czy emocjonalnie zaadaptować. Część z nas to zawrotne tempo w swoim życiu dodatkowo kreuje – chcemy spędzać w ciekawy sposób czas z naszymi rodzinami, rozwijać pasje, doświadczać nowych rzeczy. Granicą staje się nasza świadomość tego, co nas zasila, a co drenuje. Bez niej te dwie kwestie są coraz częściej ze sobą mylone. 

Nasze badania pokazują, że długofalowo najlepsze wyniki osiągać mogą tylko te osoby, które dbają o siebie – są świadome swoich potrzeb, ale też granic własnych możliwości. Nie ma mowy o systematycznej, wysokiej efektywności mentalnej czy wydolności emocjonalnej, jeśli zaniedbujemy tak podstawowe kwestie jak sen, regenerację w ciągu dnia, regularne odżywianie czy aktywność fizyczną. Nie może być mowy o prawdziwym przywództwie, jeśli lider czy liderka nie odczuwa radości i satysfakcji z wykonywanych zadań, nie utożsamia się w pełni z wartościami firmy czy nie dostrzega głębokiego sensu w wykonywanej przez siebie pracy. A jak wygląda z tymi założeniami styl działania kobiet?

Aby sprawdzić, jak funkcjonują współczesne, aktywne zawodowo kobiety, poddaliśmy analizie 1087 kwestionariuszy badania Power Audit i sprawdziliśmy, jak panie zarządzają swoją energią na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Analizy wyłoniły nam charakterystyki trzech typów kobiet, które w różny sposób dbają o swój poziom energii (w tym o własną efektywność) zarówno w pracy, jak i po pracy. 

POLECAMY

SuperWomen – w pracy i po pracy

Kobiety najbardziej efektywne w pracy, a jednocześnie spełnione, potrafiące odnaleźć równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, stanowią 22,3%2 żeńskiej części pracowników statystycznej korporacji. W naszej opinii zasługują na miano „Kobieta Superrakieta”, ponieważ mają najwyższą efektywność (80,01%) i jednocześnie najbardziej dbają o swój poziom energii. 

To, co wyróżnia je na tle innych kobiet, to odczuwane emocje. Najbardziej efektywne i pełne energii panie często w pracy odczuwają radość oraz entuzjazm i wykonują w pracy zadania, które sprawiają im ogromną satysfakcję. W pracy realizują swoje osobiste cele i plany zawodowe oraz niezmiernie rzadko odczuwają zniechęcenie do wykonywanych obowiązków zawodowych. Nie doświadczają też często silnych, nieprzyjemnych emocji, takich jak irytacja, frustracja, strach czy niepokój. 

Dzień pracy rozpoczynają ze spokojem i optymizmem. Znają sens przydzielanych im zadań, czują się doceniane przez współpracowników i chwalone przez swoich przełożonych. 

Są w pełni zaangażowane – mają poczucie, że w pracy robią rzeczy istotne dla innych i wykorzystują w pełni swój potencjał i umiejętności. 

To, co je wyróżnia, to niezwykle efektywny styl pracy: codziennie ustalają priorytety i się ich trzymają, mają czas w pracy, aby tworzyć nowe pomysły, rozwiązywać problemy, planują pracę w taki sposób, aby mieć czas na nieprzerywaną niczym pracę. Rzadziej od innych grup czują presję, aby wykonywać kilka rzeczy naraz. W pracy są jednozadaniowe – potrafią pracować bez ciągłego sprawdzania poczty mailowej i odbierania telefonów. Dbają też o regularne przerwy od pracy. 

Oprócz uporządkowanego, bardziej metodycznego niż u innych grup stylu pracy, wyróżnia je zdrowy styl życia. „Kobiety Superrakiety” śpią najwięcej ze wszystkich grup (7,2 godzin), prowadzą regularny tryb życia, dbają o codzienne odprężenie i wyciszenie. To w tej grupie znalazły się osoby, które przykładają najwięcej dbałości o regularną aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie. Jedzą dużo warzyw i owoców, unikają słodyczy czy dań typu fast food. 

Sekretem ich wysokiej energii jest oscylacja – mobilizują się, kiedy jest to konieczne, ale po pracy skupiają się na życiu osobistym. Pracują średnio 8,2 godziny, rzadko w czasie wolnym myślą o pracy, raczej nie pracują po godzinach i nie przynoszą pracy do domu. 

W nieustannym biegu – kobiety na oparach

Drugą co do wielkości grupą badanych kobiet (38%) są kobiety w ciągłym biegu, czyli „Kobiety Nieustanne Sztafety”. W tym wypadku ich kondycja i poziom energii są na alarmująco niskim poziomie w stosunku do oczekiwań, jakie zwykle stawia przed nimi  praca i życie prywatne. Są niczym nieprzygotowany do maratonu zawodnik, który nie dba o siebie, nie trenuje, a mimo wszystko startuje w długich i wyczerpujących maratonach. 

Ten typ kobiet ma najniższy poziom efektywności – zaledwie 62,88%. Na pierwszy rzut oka może to dziwić, ponieważ statystycznie pracuje najdłużej ze wszystkich typów kobiet – i najwięcej myśli o pracy, kiedy jest w domu! Nic więc dziwnego, że w większości przypadków czuje się przeciążony obowiązkami zawodowymi. 
Kobiety z tej grupy same siebie oceniają jako „często rozkojarzone”. Ich zadania są co chwilę przerywane przez maile, telefony, pytania od współpracowników. Częściej od innych grup starają się być wielozadaniowe. W pracy nie mają czasu, aby rozwiązywać problemy czy tworzyć nowe pomysły. Często wykonują zadania, nie znając ich celu. Działają często na adrenalinie, czując presję, aby wykonywać kilka rzeczy naraz. Najrzadziej ze wszystkich grup są chwalone przez swoich szefów, rzadko też dostają wyrazy uznania od swoich współpracowników. 

Między innymi z tych właśnie względów panie należące do tej grupy deklarują, że praca nie jest dla nich źródłem satysfakcji. Rzadko w pracy doświadczają emocji typu radość i entuzjazm, za to często odczuwają zniechęcenie do wykonywanych obowiązków – nie uważają, żeby w pracy wykorzystywały swój potencjał i umiejętności. W ich życiu zawodowym dużo jest irytacji, frustracji, zniecierpliwienia. Często odczuwają też strach i niepokój. Praca nie pozwala im na realizację osobistych celów czy planów zawodowych – ich głównym motywatorem są pieniądze. Częściej niż w innych grupach badane kategorycznie odpowiadały, że „rzeczy, których oczekuje firma, nie są zgodne z ich wartościami”. Są zdemotywowane – mają poczucie, że w swojej pracy tracą dużo czasu i energii na rzeczy zupełnie dla nich nieistotne. 

Ten typ kobiet, mimo że odczuwa zmęczenie, nie dba o swoją regenerację. To w tej grupie znalazło się najwięcej osób, które śpią krócej niż 6 godzin. Nie jedzą warzyw i owoców, mało się ruszają, nie ćwiczą regularnie. Starają się ograniczać cukier i nie jeść dań typu fast food, ale słabo wypadają z odpowiednim poziomem nawodnienia (piją głównie kawę, czarną herbatę czy napoje energetyczne).

Co istotne, „Kobiety Nieustanne Sztafety” dużo częściej niż pozostałe typy informowały, że czują się przeciążone obowiązkami domowymi i zawodowymi. Dodatkowo obserwują u siebie kłopoty z koncentracją przejawiające się wydłużeniem czasu wykonywania zadań zawodowych czy też unikaniem rozpoczęcia zadań, które wymagają skupienia, lub ociąganiem się z tym. Badane w tej grupie panie częściej informowały, że ich praca zawodowa negatywnie odbija się na ich relacjach z bliskimi i coraz częściej myślą o zmianie pracy. 
 

Tab. 1. Analiza typu „Kobieta Nieustanna Sztafeta”
Obszar „Kobieta Nieustanna Sztafeta" Rekomendacje
Główne dane Wielkość grupy: 38,0%
Efektywność: 62,9%
Liczba godzin snu: 6,9
Liczba godzin pracy: 8,6
Emocje Dużo częściej doświadcza silnych nieprzyjemnych emocji (irytacji, frustracji, zniecierpliwienia) w pracy niż tych pozytywnych. Rzadko w pracy odczuwa radość i entuzjazm. Nowy dzień pracy rozpoczyna z lękiem 
i pesymistycznym nastawianiem. Czuje zniechęcenie do wykonywanych obowiązków. Ocenia, że jej praca odbija się negatywnie na relacjach z bliskimi
Warto szczególną uwagę przykładać do takich kwestii, jak uważna praca z myślami (np. mindfulness), która zwiększa świadomość doświadczanych w danym momencie emocji i wspiera w podejmowaniu optymalnych decyzji co do naszych reakcji oraz zachowań. Warto dbać o przekierowywanie uwagi na te wydarzenia i elementy naszej codzienności, które wzbudzają w nas pozytywne emocje (np. praktykowanie wdzięczności)
Cele Często nie zna celu i sensu podejmowanych przez siebie zadań zawodowych. Myśli o zmianie pracy z powodu przeciążenia. Nie jest przekonana o tym, że robi rzeczy istotne dla innych Jasno zdefiniowane cele – zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym – wyznaczają kierunek naszych działań i uruchamiają ogromne pokłady energii. Dzięki nim jesteśmy bardziej skoncentrowani, zaangażowani, mamy więcej determinacji i wytrwałości w realizacji swoich postanowień. Dlatego warto poddawać ten obszar regularnej refleksji. Dzięki niej można zobaczyć, co jest dla nas ważne, i podjąć decyzje, jak chcemy dalej z tym obszarem pracować
Umysł Jest rozkojarzona i rozproszona. Jej zadania są co chwilę przerywane przez maile, telefony, pytania od współpracowników. Organizacja dnia nie sprzyja efektywności, bo m.in. nie planuje swojego dnia w taki sposób, aby mieć czas na nieprzerywaną niczym pracę, rzadziej ustala priorytety dziennie. Częściej od pozostałych typów stara się być wielozadaniowa Kluczowe jest, aby zmienić wielozadaniowość na wykonywanie jednego zadania w jednym czasie. Praca 
w skupieniu, jednozadaniowość, ustalanie priorytetów na dany dzień, rezerwowanie sobie czasu (np. 90 minut) na pracę w ciszy to rytuały, które bardzo widocznie wpłyną na efektywność i produktywność oraz wzrost energii na poziomie mentalnym
Aktywność fizyczna Nie ćwiczy regularnie, dużo siedzi, mało i spaceruje Warto wplatać małe dawki ruchu do codziennej rutyny – wysiąść przystanek wcześniej lub dalej zaparkować samochód i przejść się szybkim marszem do pracy, ustawiać sobie powiadomienia na telefonie, które będą przypominać o wstaniu od biurka co 60–90 minut. Dobrze jest również wdrażać regularne treningi siłowe, które zwiększą odporność na stres i wpłyną pozytywnie na poprawę samopoczucia
Sen, odpoczywanie Pracuje najwięcej, a w czasie wolnym często jest myślami w pracy. Czuje się przytłoczona obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi Warto zadbać o takie kwestie, jak odpowiednia liczba godzin snu (7–9), która zwiększy wydolność emocjonalną i poprawi efektywność mentalną. Dobrym rozwiązaniem jest wdrażanie mikroakcji do codziennej rutyny – w formie rytuałów, które dają szybką regenerację 
i pozwalają „złapać oddech”, nawet jeśli mamy tylko 2–3 minuty między jednym zadaniem a drugim (np. 
ćwiczenia oddechowe, uważna praca z oddechem itp.)  
Odżywianie Unika warzyw i owoców. Spadki energii niweluje kawą, słodyczami, energetykami. Popełnia najwięcej błędów żywieniowych ze wszystkich grup Niezwykle ważna jest regularność posiłków, które zapobiegają nagłym spadkom energii w ciągu dnia. Dokładnie odwrotnie działa wysokoprzetworzona żywność, dlatego zaleca się ograniczenie słodyczy, kawy i energetyków, a w zamian wprowadzenie do codziennej diety większej ilości surowych warzyw i owoców 
w formie sałatek czy zielonych koktajli

Źródło:  Opracowanie własne.

 

Tab. 2. Analiza typu „Kobieta Nieustanna Sztafeta”
Nazwa czynnika Dlaczego to jest ważne? „Kobieta 
Superżyleta"
„Kobieta 
Nieustanna Sztafeta"
„Kobieta 
Prawie Żyleta"
SEN 
powyżej 6 godzin
Osoby, które nie śpią wystarczająco długo (7–9 godzin), doświadczają m.in. spadków nastroju, kłopotów z koncentracją, 
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy