Design Thinking w HR

W jaki sposób HR może korzystać z bogactwa narzędzi Design Thinking?

Strefa Inspiracji

Design Thinking pozwala pracować nad skomplikowanymi wyzwaniami organizacji w pewien unikalny sposób, który zapewnia wiele korzyści. Przede wszystkim zaczynamy pracę od zgłębienia potrzeby i problemu klienta, a nie od pomysłu. Dzięki temu obniżamy ryzyko tego, że zrealizujemy pomysł, produkt lub usługę, która nie jest nikomu potrzebna. Możemy sobie tylko wyobrażać, ile wysiłku i pieniędzy kosztuje realizacja nietrafionego w potrzeby rozwiązania.

Z  artykułu  dowiesz  się:

 • Na czym polega i z jakich etapów się składa metoda Design Thinking?
 • Czy można z sukcesem wykorzystać Design Thinking w różnych HR-owych wyzwaniach?
 • Jakie kroki można podjąć, chcąc natychmiast zacząć pracować metodą Design Thinking?

 

Design Thinking to popularna metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań w oparciu o odkrycie i głębokie zrozumienie potrzeb i problemów klientów. Koncentracja na końcowym odbiorcy jest kluczowym elementem metody, która składa się z kilku etapów: 

 • Empatia – polega na wejściu w buty naszego klienta lub odbiorcy, dogłębnym poznaniu jego świata i perspektywy, by projektować rozwiązania w oparciu o realną potrzebę, a nie już wymyślony pomysł. Etap ten dostarcza również inspirację i niespodziewane obserwacje, które są paliwem dla innowacyjnych pomysłów.
 • Definiowanie potrzeb – to etap analityczny, podczas którego analizujemy materiał zebrany podczas fazy empatii i definiujemy główną potrzebę lub problem naszego klienta.
 • Generowanie i selekcja pomysłów – jak sama nazwa wskazuje, polega na stworzeniu jak największej liczby pomysłów i wybraniu tych z największym potencjałem. 
 • Prototypowanie – na tym etapie materializujemy wybrane wcześniej pomysły za pomocą różnego rodzaju narzędzi, które umożliwiają szybkie i tanie zaprototypowanie pomysłu, by można było go przetestować. Prototypować można nie tylko fizyczne produkty, pomysły, lecz także procesy i interakcje między ludźmi. 
 • Testowanie – polega na przetestowaniu prototypu z końcowym odbiorcą, by sprawdzić, czy nasze rozwiązanie zaspokaja zdefiniowaną przez nas potrzebę. W oparciu o informacje zwrotne od odbiorcy i nasze własne obserwacje udoskonalamy prototypy aż do momentu pełnej satysfakcji klienta. 
 • Wdrożenie – polega na zaimplementowaniu rozwiązania w proces organizacji lub wprowadzeniu rozwiązania na rynek. 

Łącząc różne perspektywy  pracowników z różnym doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami, dajemy szansę na pojawienie się innowacyjnych,  nieszablonowych pomysłów zrodzonych z twórczego i konstruktywnego konfliktu. 

Jest to tylko skrótowy zarys poszczególnych etapów metody Design Thinking. Jednak warto pamiętać, że DT to nie tylko same etapy ułożone w logicznej kolejności, lecz także narzędzia i sposób myślenia, który towarzyszy pracy. W Design Thinking chodzi przede wszystkim o koncentrację na końcowym odbiorcy przez cały czas pracy projektowej. 

Ta koncentracja jest wspomagana przez takie narzędzia, jak persona lub mapa empatii, które przedstawiają w sposób wizualny naszego odbiorcę i pozwa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI