Dołącz do czytelników
Brak wyników

Stare wyzwania, nowe podejście

26 września 2022

NR 30 (Wrzesień 2022)

Chcesz COŚ z ALDI?

0 191

Wszystkie działania, które podejmujemy w ALDI, służą temu, aby optymalnie rozwijać i wykorzystać potencjał naszych pracowników, zwiększać efektywność organizacji i tym samym podnosić jej konkurencyjność. Bo my w ALDI mamy przecież to COŚ. Z artykułu dowiesz się, jak budować kulturę przedsiębiorczości w firmie, jak tworzyć społeczność pracowników oraz jak rozwijać przedsiębiorczych liderów i Talenty.

Chcesz COŚ z ALDI? To nasze hasło reklamowe, które pojawiło się pod koniec ubiegłego roku, w ramach nowej kampanii marketingowej. Za jego pomocą chcieliśmy umocnić wizerunek sklepu przyjaznego klientom, w którym zawsze znajdzie się coś świeżego, coś w supercenie, coś na obiad, coś dla każdego i na każdą okazję. Bo w ALDI każdy może znaleźć to COŚ dla siebie. Sklep ALDI dzisiaj to zupełnie inny sklep, niż jeszcze kilka lat temu. Jako organizacja mówimy wspólnym głosem i jesteśmy spójni w swoim działaniu. Dlatego dbamy o to, aby wszystkie ważne dla nas przekazy wybrzmiały w każdym obszarze funkcjonowania firmy.
Od ponad 2 lat jesteśmy w procesie intensywnych zmian i rozwoju – na wielu płaszczyznach. Rośnie liczba naszych sklepów, dopasowujemy nasze placówki do potrzeb klientów, mierzymy się z silną konkurencją. Rynek retail dzisiaj jest bardzo wymagający, szczególnie w Polsce, gdzie nasycenie placówkami handlowymi jest największe w Europie. Dlatego w ALDI stawiamy na przedsiębiorczość.

POLECAMY

Niech rządzi nami prostota!

Zacznę krótko od historii. ALDI jest organizacją z bogatą, bo ponad 100-letnią historią. Wszystko zaczęło się już w 1913 r., gdy ojciec naszych późniejszych założycieli – Theo i Karla Albrechtów – uruchomił małą piekarnię w Essen w Niemczech. Po wojnie, w 1945 r., bracia przejęli rodzinny biznes, a potem wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Dzisiaj ALDI to jeden z najmocniejszych graczy na rynku handlu detalicznego i siódma największa firma na świecie. Wydaje się, że w branży handlowej nie ma drugiej firmy z takimi tradycjami i doświadczeniem. Przede wszystkim ALDI to twórca formatu dyskontu – model biznesowy dyskontu został zapoczątkowany właśnie przez braci Albrecht na bazie ich obserwacji i elastycznego dostosowania się do potrzeb klientów i rynku. Ten sposób działania – pełen odwagi, innowacji i przedsiębiorczości – jest z nami od zawsze. I wtedy, i dzisiaj działamy na podstawie naszych trzech kupieckich wartości – prostocie, niezawodności i odpowiedzialności. I to one są kluczem do naszego sukcesu. Jak popatrzymy na świat, to dzisiaj na znaczeniu zyskuje prostota, która jest ściśle powiązana z ideą dyskontu. Żeby to lepiej zobrazować, przywołam klasyczne badanie z 2000 r., 
którego autorami są Sheena S. Iyengar z Uniwersytetu Columbia i Mark R. Lepper z Uniwersytetu Stanford. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły samego eksperymentu, można z niego wywnioskować, że większy wybór nie zawsze jest lepszy. Nadmierny wybór nie tylko prowadzi do rezygnacji z zakupu (badani byli bardziej skłonni do zakupu, gdy mieli wybrać produkt z 6 proponowanych, niż z 24–30), ale może też obniżać satysfakcję z zakupu. Bo przecież nie wiadomo, czy wybrało się ten najlepszy. To tzw. paradoks wyboru. Dlatego to właśnie prostota stała się naszym mottem przewodnim, czymś, co chcemy cały czas dostarczać naszym klientom we wszystkich obszarach naszej działalności: asortymencie, sklepie czy komunikacji. 
 

Zdj. 1. Organizujemy również konkursy angażujące pracowników
Źródło: Opracowanie własne


Po wielu latach działania ALDI w Polsce nastąpił moment, kiedy postanowiliśmy podkreślić mocniej nasze korzenie. Zaczęliśmy mówić głośno o prostocie i przedsiębiorczości. Patrząc nie tylko na wyzwania, przed jakimi stanęła firma, lecz także na liczbę nowych osób, które w ostatnim czasie dołączyły do ALDI, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu inicjatywy ALDI DNA. Naszym celem jest świadome budowanie kultury przedsiębiorczości, opartej właśnie na prostocie.
ALDI DNA wskazuje kulturę organizacyjną jako ten element, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji strategii i dalszego rozwoju marki. Zależy nam na tym, aby każdy pracownik ALDI patrzył na naszą firmę okiem właściciela, czyli: 

 • miał świadomość biznesową, 
 • był zorientowany w sytuacji rynkowej i konkurencyjnej, 
 • rozumiał wizję rozwoju i strategię, 
 • rozpatrywał podejmowane działania w kategorii wartości dodanej,
 • działał na rzecz #teamALDI.

Kulturę przedsiębiorczości budujemy na pięciu filarach:

 • przywództwo,
 • nastawienie na rozwój,
 • bliżej klienta,
 • wyznaczanie trendów,
 • #teamALDI. 

Napędzają nas ludzie, po prostu

I oczywiście nic nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi pracownicy. Dlatego ważne jest dla nas tworzenie społeczności, naszego #teamALDI. „Napędzają nas ludzie, po prostu” – to hasło towarzyszy nam każdego dnia. Jest naszym głównym przesłaniem w komunikacji z rynkiem pracy oraz naszymi pracownikami. To hasło nawiązuje przede wszystkim do pracowników ALDI i tego, co napędza nas do działania. Kierujemy je także do osób, które zapraszamy do współpracy. Naszą zespołowość budujemy na wiele sposobów. Przede wszystkim mamy swoją aplikację pracowniczą ALDI AtoM, której nazwa jest skrótem hasła: ALDI to My. Jest to z jednej strony miejsce, gdzie można przeczytać AtoMowe newsy, czyli dowiedzieć się, co dzieje się w firmie. Z drugiej strony to miejsce integracji, m.in. poprzez zakładkę #teamALDI, gdzie każdy pracownik może się wypowiedzieć dosłownie na każdy temat – podzielić się wątpliwościami, zadać pytanie, ale i wrzucić zdjęcie z wakacji. Organizujemy również konkursy angażujące pracowników – w aplikacji, np. na przepis kulinarny z naszymi produktami, ale i poza nią. Ostatnio odbył się ALDI QUIZ. Konkurs stanowił część wydarzenia, które zrealizowaliśmy przy okazji wdrożenia nowego dostawcy usług medycznych. Z jednej strony była to zabawa, ale z drugiej budowanie świadomości na temat m.in. benefitów i zachęcanie pracowników do skorzystania z naszej oferty. Inną formą budowania społeczności i integracji jest akcja #teamALDI Razem możemy więcej. Dwa razy w roku, w okresach przedświątecznych, pracownicy biurowi udają się do sklepów, aby tam pomóc koleżankom i kolegom m.in. w zatowarowaniu naszych sklepów przed świętami – tak aby nasi klienci mieli wszystko, czego potrzebują, a pracownicy, niezależnie od pełnionej funkcji, byli zawsze blisko klienta. 
Naszych pracowników zapraszamy też do działań wizerunkowych, dzięki którym tworzymy społeczność naszych przyszłych pracowników. I tu towarzyszy nam jedna ważna zasada – autentyczność. Pokazujemy naszą firmę i pracę na różnych stanowiskach w taki sposób, jak wygląda ona w rzeczywistości, w sposób szczery i autentyczny. Przykładem może być akcja Gwiazdy ALDI. Pracownicy biorą udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych i nagraniach, a materiały, które powstają w ten sposób, wykorzystujemy m.in. w kampaniach employerbrandingowych, emitowanych w różnych kanałach i punktach styku z kandydatami i pracownikami. Pracownik może również pełnić czasowo funkcję Ambasadora ALDI w mediach społecznościowych. Rola ta polega na dzieleniu się informacjami o swojej pracy i pokazywaniu, jak na co dzień pracuje się w ALDI. Z naszą komunikacją docieramy do nowych grup docelowych. Również tych najmłodszych – ostatnio dla dzieci naszych pracowników zorganizowaliśmy konkurs plastyczny, który miał pokazać pracę ich rodziców w ALDI. Przy tej okazji pojawił się Miś ALDIŚ, który opowiedział o pracy w ALDI i wywołał dużo dobrych emocji.
 

Ryc. 2. Model kompetencji składa się z trzech obszarów
Źródło: Opracowanie własne.


Z rozwojem nam do twarzy

A skoro rozwija się nasza sieć, muszą rozwijać się również nasi pracownicy. Nasz model kompetencji składa się z trzech obszarów:

 • Ja, czyli co mnie charakteryzuje jako pracownika?
 • Mój zespół, czyli jak współpracuję z innymi?
 • Dla ALDI, czyli jak mogę pomóc ALDI się rozwijać?
   
Ryc. 3. Miś ALDIŚ
Źródło: Opracowanie własne.


Każdy z tych obszarów zawiera trzy kompetencje, których firma potrzebuje u swoich pracowników, aby skutecznie działać na rynku. Ważne jest dla nas to, aby pracownik rozwijał się we wszystkich trzech obszarach: 

 • Po pierwsze, jako człowiek, który potrafi działać samodzielnie, planować swój czas pracy, działać elastycznie w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i działać dla klienta – zewnętrznego i wewnętrznego. 
 • Po drugie, jako członek zespołu, który potrafi komunikować się efektywnie i współpracować z innymi. 
 • I wreszcie po trzecie, jako pracownik ALDI, który działa na rzecz firmy – ma świadomość biznesową, wie, jak ten biznes działa i jaki jest jego wkład w rozwój ALDI.

W liderach chcemy rozwijać kompetencje przywódcze. Umiejętności te rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. I tak nasze przywództwo oparte jest na trzech filarach:

 • Ludzie.
 • Strategia.
 • Działanie. 

Filar Ludzie oznacza dla nas, że nasi liderzy potrafią budować zaangażowanie, wzbudzają zaufanie i kierują się na co dzień naszymi wartościami. Już nasi założyciele byli przekonani co do tego, że lider musi być po prostu wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o działanie zgodne z wartościami. 
Filar Strategia to szeroka perspektywa – chcemy, aby nasi liderzy widzieli szerzej, więcej, głębiej. To również myślenie celami – nie chcemy rozdrabniać się na drobne, ale wytyczać jasne punkty do osiągnięcia i je konsekwentnie realizować. 
Ostatni filar – Działanie oznacza, że stawiamy klienta w centrum uwagi. Działanie to też umiejętność podejmowania decyzji i ciągłe uczenie się. 
Na bazie tego modelu kompetencji prowadzimy raz w roku rozmowy okresowe. Rozmowa okresowa nie jest dla nas zwykłą oceną na skali albo informacją zwrotną po roku pracy, bo ta powinna być przekazywana na bieżąco. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby rozmowa okresowa była okazją do dialogu między pracownikiem a przełożonym o wynikach, kompetencjach i potencjale. Aby było to podsumowanie wspólnego roku pracy i zaplanowanie działań na kolejne miesiące. Jeżeli mówimy o wynikach, to mamy na myśli realizację celów – w ALDI stawiamy naszym pracownikom cele, zgodnie z metodą SMART. Mogą to być cele ilościowe lub jakościowe, w zależności od stanowiska i realizowanych zadań. Cele mogą być postawione na miesiąc, kwartał lub rok – w zależności od potrzeb. Istotne jest dla nas to, aby zapewnić realizację celów całej organizacji. Dlatego kaskadujemy cele – to nasz pierwszy krok, który podejmujemy w procesie ich stawiania. Kaskadowanie polega na tym, że rozbijamy cele strategiczne, ustalone dla ALDI w Polsce, na kolejne poziomy w hierarchii organizacji. Cele dla każdego pracownika są pochodną celów jego przełożonego. W ten sposób każdy pracownik ALDI ma wpływ na realizację celów ogólnofirmowych. 
 

Zdj. 4. Pokazujemy naszą firmę i pracę na różnych stanowiskach w sposób autentyczny
Źródło: Opracowanie własne.


Napędza nas cel, do którego zmierzamy

Dzisiejszym światem szarpią raz po raz kryzysy. Duża nieprzewidywalność, duża zmienność, coraz większa złożoność i kompleksowość. Świat po prostu wymusza na nas ciągłe zmiany. W tym wszystkim ważna jest jedna rzecz – wspólny cel, a ten jest dla nas jasny: nowoczesny, przynoszący zyski dyskont. Jesteśmy zdania, że każdy lider musi znać nasz cel i zmierzać w jego kierunku, niezależnie od obszaru biznesowego, w jakim pracuje. Dlatego powstał program rozwojowy Leading the Way. Drogę dla swojego zespołu każdy lider wytycza sam, ale jest kilka punktów wspólnych, i są to m.in. prostota i przedsiębiorczość.
Program Leading the Way ma kilka celów. Przede wszystkim chcemy:

 • wzmocnić kompetencje przywódcze,
 • dopasować rolę lidera w ALDI do wyzwań, jakie stoją przed firmą,
 • wzmocnić kulturę przedsiębiorczości.
Ryc. 5. Logo programu rozwojowego
Źródło: Opracowanie własne.


W tym programie liderzy wymieniają się też doświadczeniami i pe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy