Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia i wdrażanie

12 grudnia 2022

NR 31 (Listopad 2022)

Wolontariat pracowniczy szyty na miarę

0 269

Wolontariat pracowniczy jest jednym z działań podejmowanych w ramach ESG (E – environmental, S – social, G – governance), czy jeszcze do niedawna mocno promowanej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które firmy chętnie wdrażają, rozwijając swoje zaangażowanie społeczne. Może być realizowany w sposób długofalowy lub jako pojedyncza inicjatywa.

Wybierając podejście długofalowe i budując program wolontariatu pracowniczego, warto, aby wpisywał się on w realizację konkretnych celów. Przed jego wdrożeniem istotne jest zaplanowanie, jaki obszar miałby wspierać i na jaki aspekt zostanie położony nacisk. Warto zdecydować, czy firma skupi się na celach HR-owych czy może na budowaniu relacji z interesariuszami i lokalnymi społecznościami. Często jest to kwestia wdrażania założeń globalnej strategii danej organizacji. 

POLECAMY

Wolontariat w świetle przepisów prawa

Wolontariat zakłada świadome, dobrowolne i bezpłatne zaangażowanie na rzecz innych, które wykracza poza relacje rodzinno-koleżeńskie. Z perspektywy polskiego prawodawstwa i zapisów „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” wolontariusz to osoba fizyczna, „która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”1. W samej treści ustawy nie ma precyzyjnej definicji, czym jest wolontariat. Reguluje ona natomiast kwestie, na rzecz kogo wolontariusze mogą wykonywać świadczenia. 
Wolontariat można więc realizować na rzecz różnych podmiotów, np. fundacji i stowarzyszeń, szkół, bibliotek, domów kultury czy szpitali.
Co ciekawe, ustawa stawia wymagania przed samym wolontariuszem, jasno określając, że „powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń (…)”2. Ważne jest, aby w zachętach do aktywności wolontariackiej nie pomijać więc obowiązków, które na wolontariuszach spoczywają. Warto budować przekaz tak, aby pracownicy nie tylko wiedzieli o korzyściach płynących z tej aktywności, lecz także mieli poczucie roli, jaką przyjmuje na siebie osoba angażująca się w wolontariat. 

Rola i odpowiedzialność pracodawcy

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy