Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa Inspiracji

26 marca 2020

NR 15 (Marzec 2020)

W różnorodności siła!
Jak łączyć różnice i podkreślać ich wartość na podstawie dobrych praktyk stosowanych przez Kaufland Polska

0 620

Zadowolenie klientów jest kluczową wartością w naszej codziennej pracy. Wierzymy, że tylko pracownik, który chętnie wykonuje swoją pracę, jest doceniany i nie dotyka go żadna forma dyskryminacji, będzie w stanie przekazać zadowolenie i pozytywne emocje naszym klientom.

Kaufland to międzynarodowa sieć handlowa, która zatrudnia pracowników ponad sto różnych narodowości. Różnorodność tę można dostrzec w codziennych relacjach panujących w naszych sklepach, centrach logistycznych i siedzibie firmy. To właśnie dzięki zróżnicowanym perspektywom otrzymujemy cenne impulsy w naszej bieżącej pracy.
Niejednolity poziom doświadczenia zawodowego pracowników jest dla nas bardzo ważny. Dzięki temu możemy dzielić się zdobytą wiedzą z innymi i być na bieżąco z aktualnymi trendami. Dlatego inwestujemy w naszych następców, czyli młodą kadrę pracowników, a tym samym w przyszłość naszej firmy. Aktualnie zatrudniamy w Polsce ponad 15 tys. pracowników o różnym poziomie doświadczenia zawodowego, począwszy od osób realizujących programy praktyk i staży zawodowych, po wykwalifikowaną kadrę menedżerską. 
Wśród nas można spotkać osoby wywodzące się z różnych kultur, o różnych wyznaniach i różnej orientacji seksualnej. Każdy z naszych pracowników jest inny, barwny, wyjątkowy. 
To ogromna odpowiedzialność i przywilej pracować w tak zróżnicowanym zespole. 

POLECAMY

Różnorodność wpisana w zasady zarządzania firmy 

Jak większość firm o ugruntowanej pozycji na rynku, które skrupulatnie realizują spójną politykę personalną, mamy bardzo precyzyjnie określone zasady zarządzania. 
Nasz model zarządzania „Przybij piątkę” opiera się na trzech wartościach: efektywności, dynamice i fair play. To one determinują nasze myślenie, nasze decyzje oraz nasze działania – każdego dnia. Określają to, co dla nas jest ważne i co nas motywuje do pracy. Musimy rozumieć nasze wartości, identyfikować się z nimi oraz wcielać je w życie. Efektywność to fundament stanowiący o naszym sukcesie. Wymaga działania, ukierunkowania na cel, odwagi i zaangażowania. Dotyczy to zarówno każdego pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu. Dynamika to siła, dzięki której ulepszamy to, co dobre, i tworzymy nowe. Zakłada ona gotowość i zdolność do wprowadzania zmian oraz świadome przejmowanie odpowiedzialności. Stanowi to o naszej skuteczności w działaniu. Fair play bazuje na wzajemnym szacunku i uznaniu. Jest istotnym filarem naszej współpracy opierającej się na zaufaniu. Poprzez uczciwość konsekwentnie osiągamy nasze cele. Nasze wartości firmowe determinują nasze myślenie, decyzje oraz nasze działania – każdego dnia. Określają to, co dla nas jest ważne i co nas motywuje do pracy. Musimy rozumieć nasze wartości, identyfikować się z nimi oraz wcielać je w życie. Tylko dzięki zarządzaniu opartemu na naszych wartościach możliwe jest wprowadzanie zmian i osiąganie naszych celów. Zasady zarządzania są dla nas wsparciem. Zarządzanie ludźmi to kluczowe zadanie całej kadry menedżerskiej, które codziennie realizujemy. W Kauflandzie wszyscy dążymy do tego samego celu, niezależnie od tego, w jakim zespole pracujemy, czy jakie miejsce zajmujemy w hierarchii.
Zasady zarządzania przestają być tylko teorią, gdy pracownicy wspólnie wcielają je w życie poprzez określenie konkretnego sposobu działania. Działanie to wypracowywane jest wspólnie przez kadrę kierowniczą, która odpowiada za kaskadowanie procesu wdrożenia zarówno wartości, jak i zasad zarządzania obowiązujących w firmie. 
Model „Przybij piątkę”, powstały w wyniku realizacji międzynarodowego, interdyscyplinarnego projektu, którego idee zaszczepiane są każdemu nowo zatrudnianemu pracownikowi, jest naszą misją i jednocześnie zobowiązaniem wobec naszych pracowników. Za jego realizację odpowiada przełożony, który dysponuje kompletem narzędzi wspierających wdrożenie. 

Jedna z zasad: „Postępowanie fair i budowanie zaufania”

Nasze fair play opiera się na wzajemnym szacunku i uznaniu. Jest ważnym filarem naszej organizacji zbudowanej na zaufaniu, a jej nieodłącznym elementem jest szanowanie różnorodności. 

 1. Gwarantujemy przejrzystość.
  Komunikacja w Kauflandzie jest taka jak nasz model biznesowy – prosta i bezpośrednia. Do każdego mówimy w sposób zrozumiały, bez względu na wiek, płeć czy wyznanie. Do konfliktów podchodzimy otwarcie, reagujemy na nie na bieżąco oraz rozwiązujemy je konstruktywnie. Rozmawiamy ze sobą jak partnerzy. W tym celu powołaliśmy do życia stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych, którego zadaniem jest troska o dobrą atmosferę pracy, mediowanie w spornych sytuacjach, bezstronne doradzanie i wskazywanie najlepszych rozwiązań oraz wspieranie wszystkich projektów personalnych. W firmie obecnie zatrudnionych jest osiem takich osób, a każdy pracownik ma możliwość skontaktowania się z nimi w dogodnym dla siebie momencie.
  Efektywność naszych pracowników to czynnik decydujący o naszym sukcesie. Z tego względu elementarnym zadaniem naszych menedżerów jest rozwijanie potencjału każdego pracownika w jak najlepszy sposób. Mocne strony naszych współpracowników i ich rozwój w całym przedsiębiorstwie są miernikiem, według którego oceniamy sami siebie. Jako wsparcie w procesie zarządzania potencjałem nasi menedżerowie mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia technologiczne wspomagające ocenę kompetencji oraz ich rozwój (e-learning). Proces ten jest ustrukturyzowany i angażuje zarówno pracownika, jak i przełożonego. Pracownik ma możliwość dokonania samooceny oraz współtworzy swój własny plan rozwoju.
 2. Budujemy zaufanie.
  Menedżerowie naszej firmy traktują każdego z estymą oraz bez uprzedzeń. Szanujemy zróżnicowane typy osobowości naszych pracowników i ich umiejętności. Szacunku wobec innych oczekujemy również od naszych ludzi. Budujemy kulturę, w której pracownik ma odwagę iść również nową drogą, co oznacza, że wspieramy job rotation w strukturach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Błędy postrzegamy jako szansę na naukę i rozwój, dlatego standardem w naszej codziennej pracy jest konstruowanie środków zaradczych, a nie koncentrowanie się na szukaniu winnych. Ważne jest dla nas wdrażanie działań naprawczych, by uniknąć błędów w przyszłości. Tym samym tworzymy atmosferę pracy, w której każda osoba w zespole daje z siebie to, co najlepsze.
 3. Jesteśmy wzorem do naśladowania.
  Myślimy i działamy odpowiedzialnie, co ma odzwierciedlenie w bieżącej ofensywie kosztowej, która towarzyszy wszystkim pracownikom. Pomysły na oszczędności generowane są przez samych pracowników, dotyczą ich obszaru działania i są przez nich wdrażane.
  Pracownicy chętnie angażują się w optymalizacje naszej pracy, ale przede wszystkim we wszelkie działania proekologiczne. Dzięki takim pomysłom całkowicie zrezygnowaliśmy chociażby ze spożywania wody mineralnej w plastikowych butelkach na rzecz filtrowanej wody kranowej. 

W tym kontekście szanowanie różnorodności jest bardzo ważne. Nasi menedżerowie wiedzą, jak ważne jest bycie wzorem do naśladowania, dlatego jakiekolwiek przejawy dyskryminacji nie są tolerowane. Przekaz ten wzmacniany jest w codziennych procedurach od rekrutacji po rozstanie z pracownikiem (ankieta exit interview). Elementami wspierającymi przeciwdziałanie dyskryminacji są m.in. wewnętrzna polityka zapobiegania zjawiskom niepożądanym, komisja antymobbingowa, opisane wyżej stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych. Narzędzia te dostępne są dla każdego pracownika, a ich przestrzeganie jest absolutnym obowiązkiem każdego z nas. 

Kreatywność i innowacyjność 

Nasza codzienna praca opiera się na wprowadzaniu optymalizacji, które pozwolą naszym klientom zrealizować idealne zakupy. Każdy obszar wymagający poprawy czy udoskonalenia jest dla nas wyzwaniem. To szansa na realizację projektu, do którego zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów działania. Różnorodne zespoły otwierają przestrzeń do wypracowywania innowacyjnych rozwiązań, które dostarczą naszym klientom najwyższą jakość obsługi.

Przykład I 

Przykładem takiego działania jest zapobieganie marnowaniu żywności. Rozwiązania i pomysły na racjonalne podejście do zarządzania nadmiarami jedzenia zostały wykreowane w wyniku zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z osób reprezentujących różne obszary, którego pracę koordynował dział odpowiedzialny za CSR.

Czerpiemy z tego, że wśród nas pracują przedstawiciele różnych pokoleń. Dzięki temu zyskujemy wiele opinii i szeroki punkt widzenia. 

Przykład II 

Kolejnym przykładem jest rozpoczęty niedawno autorski projekt „Eko Od Dziecka”. Wielopokoleniowa grupa przedstawicieli z różnych działów pochyliła się nad tematem bycia eko, co zaowocowało uruchomieniem projektu „Eko Od Dziecka”. Twarzą projektu jest grupa wolontariuszy – naszych pracowników, która odwiedza wybrane przedszkola na terenie kraju, aby w formie warsztatowej wspólnie z dziećmi zastanowić się, jak dbać o środowisko naturalne.

Jednym z elementów programu warsztatów jest segregacja śmieci. Każde dziecko ma możliwość namalowania na tekstylnej torbie wielokrotnego użytku swojego wyobrażenia na temat tego, jak można dbać o środowisko.

Różnorodność potrzeb 

Dbamy o to, aby nasi pracownicy otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie w oparciu o obiektywne kryteria, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy inne czynniki. Benefity dostosowujemy do różnych potrzeb naszych pracowników, bo rozumiemy, że na każdym etapie życia ważne są inne aspekty. Szanujemy różne style życia i zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy ma swój własny system wartości i potrzeb, który go motywuje do działania. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i pragnieniom pracowników, by wszyscy mogli realizować się zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. 

 Zdj. 1. Warsztaty „Eko od dziecka”
Źródło: materiały własne Kaufland Polska.
 Zdj. 2. Warsztaty „Eko od dziecka”
Źródło: materiały własne Kaufland Polska.
 Zdj. 3. Prace dzieci wykonane na warsztatach „Eko od dziecka”
Źródło: materiały własne Kaufland Polska.

Pracownicy centrali mogą pracować w elastycznym czasie pracy, skorzystać z wewnątrzfirmowego klubu fitness, zjeść w firmowej restauracji dofinansowywanej przez pracodawcę czy przyjść do pracy z dzieckiem, gdzie obowiązki zawodowe będą wykonywali w specjalnie przygotowanym pokoju dla rodzica. Ponieważ ważna jest dla nas ekologia, umożliwiamy naszym pracownikom wypożyczenie elektrycznego samochodu służbowego do celów prywatnych.
Pracownicy centrów logistycznych mogą skorzystać z gabinetu fizjoterapeutycznego na terenie firmy, który oferuje terapię manualną oraz indywidualny tok ćwiczeń. 
W sprzedaży natomiast istnieje wiele benefitów finansowych, takich jak dodatek motywacyjny. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na elastyczny grafik.
Zarządzanie różnorodnością w tym obszarze jest szczególnie trudne przy tak licznej grupie pracowników. Z uwagi na to, że dla każdego ważne są inne aspekty życia, staramy się dopasowywać korzyści materialne do indywidualnych oczekiwań. Wiemy, że aby dobrze poznać różnorodne potrzeby naszych pracowników, ważny jest systematyczny i otwarty dialog, dlatego utworzyliśmy Dział Relacji Pracowniczych. Jego przedstawiciele mają za zadanie m.in. dbanie o poziom zadowolenia pracowników oraz budowanie pozytywnej atmosfery poprzez bezpośrednią komunikację z pracownikami na terenie całego kraju. 
Nie boimy się trudnych tematów i mamy odwagę konstruktywnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy