Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sourcing is king
Jak korzystać z nowoczesnych form pozyskiwania kandydatów

Artykuły z czasopisma | 7 marca 2018 | NR 2
0 2096

O rynku kandydata i trudnościach związanych z pozyskaniem nowych pracowników słyszymy niemal codziennie. Tymczasem jednak większość organizacji w kraju korzysta ciągle z dość ograniczonych metod pozyskiwania pracowników. Wobec trudności związanych z dotarciem do kandydatów warto więc rozważyć bardziej nowoczesne rozwiązania rekrutacyjne, a wśród nich sourcing.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest skuteczność tradycyjnych form pozyskiwania kandydatów i co Cię czeka, jeśli nadal będziesz im wierny?
 • Czym jest sourcing i jak stosować tę metodę w praktyce?
 • Jakie są ulubione narzędzia sourcerów oraz w jaki sposób skutecznie z nich korzystać?

 

POLECAMY

Metody rekrutacji pracowników można podzielić według wielu różnych kryteriów. Na rynku funkcjonuje m.in. podział na metody tradycyjne i nowoczesne, choć warto zaznaczyć, że bywa on mylący. Wiele metod rekrutacji zaliczanych do nowoczesnych to jedynie delikatnie zmodyfikowane formy rekrutowania pracowników znane już od dawna. Moim zdaniem najwłaściwszy jest podział opierających się na kanałach komunikacji z potencjalnym pracownikiem:

 1. Rekrutacja poprzez ogłoszenia o pracy

Stosowanie ogłoszeń o pracy charakteryzuje się stosunkowo niskim nakładem pracy, z drugiej jednak strony, po zamieszczeniu ogłoszenia, rekruter ma niewielką kontrolę nad przebiegiem procesu. 

 1. Rekrutacja poprzez działania online

Działania online wiążą się nie tylko z publikowaniem treści w internecie, w tym w social mediach. Obecność kandydatów w sieci sprawia, że możliwe jest dotarcie do nich bezpośrednio. Takie działania wymagają oczywiście specjalistycznej wiedzy dotyczącej stanowisk, na które prowadzimy rekrutację, ale też znajomości platform online i metod wyszukiwania informacji. 

 1. Rekrutacja poprzez działania offline

Choć nie stanowią zasadniczej rewolucji, działania prowadzone offline zyskały w ostatnich latach ogromną popularność na polskim rynku. Często prowadzone są w ramach szerszej strategii wizerunkowej, mogą jednak równie skutecznie pomóc w realizacji bieżących celów rekrutacyjnych. Przykłady takich działań to organizacja meetupów, udział w targach pracy, czy konferencjach branżowych.

 1. Rekrutacja poprzez współpracę z agencją

Koszt zatrudnienia pracownika dzięki agencji wydaje się na pierwszy rzut oka wysoki, z drugiej jednak strony pozwala często uniknąć inwestowania dodatkowych środków w mniej skuteczne rozwiązania.

Czym jest sourcing

Rosnące problemy z pozyskiwaniem pracowników, w szczególności tych o konkretnych, socjalistycznych umiejętnościach, sprawiają, że dział HR powinien skupić się na pozyskiwaniu kandydatów pasywnych. Jak dotrzeć do pracowników, którzy aktualnie nie szukają pracy? Odpowiedzią jest sourcing.

 

Sourcing, nazywany inaczej aktywnym wyszukiwaniem kandydatów, to metoda bezpośredniego dotarcia do kandydatów za pomocą informacji dostępnych w sieci. 

 

Dzięki wbudowanym wyszukiwarkom profili, portale takie jak LinkedIn czy GoldenLine pozwoliły wielu rekruterom skutecznie docierać do kandydatów dostępnych wcześniej wyłącznie dzięki współpracy z agencjami.  

Zasadniczo jednak sourcing opiera się przede wszystkim na umiejętności wyszukania informacji o kandydatach za pomocą wyszukiwarki, np. Google. Przy użyciu zaledwie kilku podstawowych komend i operatorów, sourcerzy mogą zawęzić wyniki wyszukiwania tak, by odnaleźć interesujące treści w jak najkrótszym czasie.

 

Podstawowe operatory

Operator

Efekt

Przykład

AND lub spacja

Wyszukiwanie dwóch lub więcej słów-kluczy

programista AND Java    

OR lub |

Wyszukiwanie jednego z wielu słów-kluczy

Kraków OR Warszawa

NOT lub –

Wykluczenie słów-kluczy z wyników wyszukiwania

programista NOT starszy

„”

Wyszukiwanie konkretnej frazy

„starszy programista Java”

 

Podstawowe komendy

Komenda

Efekt

Przykład

site:

Przeszukiwanie konkretnej domeny

site:linkedin.com

inurl:

Wyszukiwanie wewnątrz linku URL

inurl:profile

intitle:

Wyszukiwanie w tytule strony

intitle:Kraków

filetype:

Wyszukiwanie dokumentów

filetype:pdf

 

Operatorami można posłużyć się zarówno w wyszukiwarkach internetowych, jak i konkretnych bazach danych, np. wewnętrznym systemie zarządzania aplikacjami kandydatów. Nie wszystkie bazy danych oferują taką możliwość, a inne pozwalają na użycie operatorów spoza znajdującej się powyżej listy. Planując wdrożenie działań sourcingowych, należy więc koniecznie sprawdzić, czy używane w firmie narzędzia zapewniają taką możliwość.

 

Gdzie znaleźć wiedzę z zakresu sourcingu?

 • Poland Sourcing Community – to największa polska grupa, której członkowie na co dzień dzielą się wiedzą z tego zakresu, prowadzona w języku polskim.
 • Secret Sourcing Group – to grupa zrzeszająca rekruterów z całego świata poświęcona wspólnemu rozwiązywaniu sourcingowych wyzwań.
 • SourceCon – to jedno z największych repozytoriów wiedzy sourcingowej dostępne w języku angielskim w formie bloga.

 

Nieco bardziej zaawansowane możliwości wyszukiwania stwarza użycie komend. To właśnie jedna z komend umożliwia prowadzenie tzw. X-ray search, czyli wyszukiwania informacji znajdujących się w konkretnej domenie.

Ze względu na opisane powyżej elementy, sourcing jest ciągle traktowany jako specjalizacja w rekrutacji wymagająca pewnej wiedzy technicznej. W rzeczywistości jednak podstawowe komendy i operatory wystarczą, by rozpocząć działania. Kluczowa dla rozwoju umiejętności w sourcingu jest ciekawość: zasady wyszukiwania informacji w sieci, a także mechanizmy mediów społecznościowych nieustannie ulegają zmianie. Wiedza zdobyta przez sourcerów szybko się dezaktualizuje, wobec czego muszą być w stanie samodzielnie śledzić zachodzące zmiany – w innym wypadku zespół będzie wymagał regularnych szkoleń.

Proces sourcingowy

Częstym błędem popełnianym przez początkujących sourcerów jest przystąpienie od razu do wyszukiwania kandydatów w sieci. Tymczasem jest to tylko jeden z elementów procesu sourcingowego.Tak jak praca rekrutera nie zaczyna się na etapie publikacji ogłoszenia o pracy, tak praca sourcera wymaga odpowiedniego przygotowania. Odpowiednio przeprowadzona analiza stanowiska będzie w znacznej mierze decydować o sukcesie całego procesu, dlatego należy upewnić się, że sourcer ma dostęp do wszystkich potrzebnych do tego informacji. Najskuteczniejszy jest w tym wypadku udział w spotkaniu z menedżerem zlecającym rekrutację, a także rozmowa z innymi pracownikami firmy zajmującymi podobne stanowiska.

Najważniejsze rezultaty analizy stanowiska:

 • Identyfikacja słów-kluczy związanych ze stanowiskiem.

Przykład: Dla programisty Java mogą to być słowa klucze takie jak Hibernate czy JPA. Jeśli ta terminologia brzmi zupełnie obco, polecam serdecznie narzędzie Glossary Tech, które proponuje i objaśnia słowa klucze z branży IT.

 • Zrozumienie grupy docelowej pod kątem obecności w sieci.

Przykład: Czy poszukiwany programista spędza czas na portalach profesjonalnych, czy raczej branżowych, jak Meetup? Czy chętnie porozmawia
z rekruterem na platformie społecznościowej takiej jak Facebook?

 • Zrozumienie specyfiki pracy na danym stanowisku i/lub przy konkretnym projekcie.

Przykład: Czy stanowisko jest w pełni samodzielne, czy wymaga współpracy z innymi osobami w zespole lub innymi działami w firmie? Jaką część pracy pochłonie udział w spotkaniach, a ile czasu programista będzie mógł przeznaczyć na pisanie kodu? 

Ten ostatni element okaże się niezbędny na etapie komunikacji z kandydatami. Jedną z najczęstszych skarg z ust kandydatów jest właśnie brak zrozumienia specyfiki stanowiska ze strony rekrutera. W niektórych organizacjach sourcerzy postrzegani są jako młodsi specjaliści ds. rekrutacji i nie mają bezpośredniego kontaktu z menedżerami, jednak ze względu na powodzenie procesu takie podejście stanowi często błąd.

Wyszukiwanie 

Kolejny etap procesu to przygotowanie do wyszukiwania. Na tym etapie sourcer dokonuje wyboru platform sourcingowych spośród dostępnych w firmie, a także pozostałych darmowych źródeł. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą „wyszukiwania testowego” w Google, które ma na celu zweryfikowanie najpopularniejszych w danej branży portali. 

Warto pamiętać, że platformy służące do identyfikacji kandydatów nie muszą pokrywać się z platformami służącymi do komunikacji. Przykładowo, podczas wyszukiwania kandydatów na Facebooku można zdecydować się na kontakt za pomocą wiadomości e-mail, ze względu na prywatny charakter zamieszczanych na Facebooku treści. Nie wszystkie platformy oferują zresztą możliwość wysłania wiadomości wewnętrznej, i tak np. popularny wśród programistów GitHub nie pozwala wysłać kandydatom wiadomości wewnątrz platformy.

 

 

 

Plan komunikacji 

Po dobraniu odpowiednich platform do identyfikacji kandydatów i do komunikacji z nimi nadchodzi czas na przygotowanie planu komunikacji. Różne metody komunikacji z kandydatem mogą wymusić jej formę, np. wiadomości na konkretnych platformach mogą zawierać tylko określoną limitem liczbę znaków. Warto więc, by sourcer przygotował dla wybranych przez siebie metod odpowiednie elementy wiadomości, takie jak informacje dotyczące:

 • stanowiska pracy,
 • firmy,
 • projektu lub zespołu.

Choć nie zawsze wskazane jest przekazywanie wszystkich tych szczegółów już w trakcie pierwszego kontaktu z kandydatem, ich przygotowanie pozwoli oszczędzić czas w wypadku, gdy zainteresowany stanowiskiem kandydat poprosi o przesłanie dodatkowych informacji.

Profil kandydata 

Dopiero na tym etapie można rozpocząć wyszukiwanie profili kandydatów. W zależności od specyfiki branży, można zorganizować go na kilka różnych sposobów, rozpoczynając od tych źródeł, które:

 • przynoszą najszybsze efekty,
 • wymagają najwięcej czasu.

 

Niewielki nakład czasu

Średni nakład czasu

Wysoki nakład czasu

 • wewnętrzna baza danych
 • zewnętrzne bazy CV
 • portale profesjonalne (np. LinkedIn, GoldeLine)
 • portale społecznościowe
 • zaawansowane wyszukiwanie w sieci, np. poprzez blogi branżowe

 

Wiele firm nie posiada narzędzi, które pozwalają zapisywać wyniki wyszukiwania kandydatów. Oznacza to, że sourcerzy nieustannie wyszuku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy