Dołącz do czytelników
Brak wyników

Employer branding

28 stycznia 2020

NR 14 (Styczeń 2020)

Skuteczny employer branding w branży IT
Przykład działań podejmowanych przez Atos

0 969

W branży IT trwa walka o talenty. Coraz trudniej znaleźć odpowiednie osoby do pracy, a stosowane dotychczas metody dotarcia do potencjalnych kandydatów nie wystarczają. Jak z tym problemem radzi sobie firma Atos? Przeczytaj o działaniach, które powodują, że otwarte wakaty są zapełniane. 

Firma Atos jest międzynarodową firmą informatyczną. W Polsce działa od 2000 r. W Bydgoszczy pracowało wówczas 6 osób. Dziś firma ma swoje oddziały w kilku miastach Polski (Bydgoszcz, Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź i Opole), gdzie zatrudnia około 5 tys. osób. Firma zapewnia wsparcie IT dla klientów na całym świecie. Tak dynamiczny wzrost organizacji powoduje nieustanne zapotrzebowanie na kandydatów do pracy. Poszukiwani są specjaliści z wielu obszarów, m.in. bezpieczeństwa IT, zarządzania sieciami, serwerami, aplikacjami, projektami i procesami, a także serwisami w chmurze oraz pracownicy pierwszej linii wsparcia dla klientów. Firma ma świadomość, że skuteczna rekrutacja wynika przede wszystkim ze zbudowanego wizerunku pracodawcy oraz stworzonej marki Atos. Dlatego oprócz standardowej komunikacji z rynkiem i promowania Atos jako przyjaznego miejsca pracy podejmowane są liczne inicjatywy zachęcające do rozwoju, napędzające rozwój kariery w kierunku IT. 

POLECAMY


Współpraca ze środowiskiem akademickim 


Absolwenci i studenci są coraz lepiej przygotowani do pracy w środowisku międzynarodowym i pracy zdalnej. Potrafią pracować z użyciem nowoczesnych technologii, znają języki obce. Brakuje im czasem praktycznych umiejętności, które często nie są przekazywane w trakcie studiów. Atos podejmuje wiele inicjatyw w celu podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży IT. Firma współpracuje z wybranymi uczelniami w całej Polsce, koncentrując się głównie na miastach, gdzie ma swoje oddziały. Współpraca z uczelniami jest permanentna i trwa od bardzo dawna. Z instytucjami, z którymi realizowanych jest wiele cyklicznych projektów, podpisywane są umowy o partnerstwie, co znacznie ułatwia przeprowadzanie różnego rodzaju inicjatyw. Firma Atos nie boi się być pierwszym pracodawcą, a działania prowadzone w środowiskach akademickich koncentrują się głównie na wymianie wiedzy i doświadczeń, a także stwarzaniu długofalowych perspektyw rozwoju dla studentów. 


1. Jednym z projektów dedykowanych studentom są spotkania i warsztaty prowadzone przez inżynierów z firmy. Na początku każdego roku akademickiego tworzony jest harmonogram możliwych spotkań. Tematyka ustalana jest zawsze indywidualnie dla danej uczelni, tak aby zainteresować jak najszersze grono osób. W roku 2019 zorganizowanych zostało 40 spotkań, m.in. „Znajomość języków obcych a praca w Atos”, „Filolog w IT – kariera w ATO”, „Na co komu PAM?” czy z obszaru SAP, w trakcie których o firmie usłyszało prawie tysiąc osób. Jest to świetna okazja, aby zobaczyć, jak wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie studiów może być wykorzystana w praktyce. Każde spotkanie jest promowane zarówno przez uczelnię, jak i przez firmę. „Największą niewiadomą jest jednak zawsze frekwencja, która zależy od wielu czynników. Były spotkania, w których brało udział kilka osób, ale i takie, gdzie trzeba było dostawiać miejsca siedzące” – mówi Katarzyna Juszkiewicz, Employer Branding Specialist. Mimo tej ogromnej loterii, firma Atos cały czas inwestuje w tego typu aktywności, starając się, aby spotkania i poruszana tematyka były jak najbardziej interesujące dla potencjalnych odbiorców. 

2. Poza spotkaniami organizowanymi na terenie uczelni firma organizuje także wizyty studyjne, zapraszając tym samym grupy studentów do swojej siedziby. Tego typu wizyty są dość dużym wyzwaniem organizacyjno-logistycznym ze względu na obowiązujące w firmie zasady bezpieczeństwa. Organizowane są zatem sporadycznie, w zależności od potrzeb rekrutacyjnych, a także zainteresowania tego typu aktywnościami zaprzyjaźnionych uczelni wyższych. Każde odwiedziny wiążą się ze szkoleniem lub prezentacją z wybranego obszaru tematycznego, organizatorzy dbają także o dodatkowe atrakcje, takie jak spacer po firmie czy pokaz w demo center, gdzie można zobaczyć, jak wygląda praca na konkretnych stanowiskach. Każdy z uczestników otrzymuje także prezent-niespodziankę. Budowana w ten sposób relacja powoduje, że studenci interesują się firmą, ofertami pracy oraz inicjatywami im dedykowanymi. 

Jedną z takich inicjatyw jest Atos IT Challenge. To międzynarodowy projekt dedykowany studentom, który daje szansę na dobrą zabawę przy wykorzystaniu umiejętności IT. Studenci z całego świata podejmują wyzwanie stworzenia innowacyjnego pomysłu, w roku 2019 związanego z Cooperative Artificial Intelligence. W pierwszym etapie, który trwał do 30 listopada 2019 r., należało zarejestrować swój zespół i zgłosić swój pomysł. W połowie grudnia 2019 r. jury ogłosiło listę 15 najlepszych konceptów, a ich autorzy zaproszeni zostali do drugiej części konkursu – stworzenia działającej aplikacji. Na rozwój swojego rozwiązania zespoły mają czas do kwietnia. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w maju 2020 r., a w czerwcu nagrodzeni w Paryżu. Do wygrania są wspaniałe nagrody – zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody pieniężne – odpowiednio: 10 tys., 5 tys. i 3 tys. euro – aby wspomóc wprowadzenie ich aplikacji na rynek. 

3. Studia podyplomowe to kolejny z realizowanych projektów. Firma angażuje się tutaj w dwojaki sposób – jest partnerem/konsultantem merytorycznym studiów podyplomowych na wybranych uczelniach wyższych w regionie, a także współtworzy wraz z wybranymi uczelniami nowe, innowacyjne kierunki. Bez względu na wybraną formę współpracy w tego typu projekty zaangażowane są osoby z biznesu, które odpowiadają za merytorykę i ekspertyzę. Stawia się tutaj na praktyczne aspekty, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Spotkania prowadzone są także przez ekspertów z firmy Atos, co powoduje, że zajęcia można w łatwy sposób przełożyć na realną pracę. Projekt ten jest złożony, czasochłonny i wymaga dużego zaangażowania ze strony firmy. Atos podejmując jednak ten wysiłek, w konsekwencji kształci swoich potencjalnych pracowników. Dodatkowo benefitem dla osób, które ukończą studia podyplomowe pod patronatem firmy Atos, jest zwrot poniesionych kosztów, jeśli po zakończeniu nauki podejmą pracę w Atos i pomyślnie przejdą okres próbny. 
 

 Ryc. 1. Plakat promujący Hackhaton Atos. Źródło: materiały wewnętrzne firmy.

 

W roku 2019 firma Atos zdecydowała się także po raz pierwszy zorganizować Hackathon. Event odbył się 22 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i skierowany był zarówno do studentów, jak i osób pracujących. Wydarzenie podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna odbyła się w formie interaktywnego wykładu oraz ćwiczenia. W drugiej części przedsięwzięcia uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a każdy zespół otrzymał do rozwiązania zadanie z obszaru ServiceNow. Każdy z zespołów prezentował swoje rozwiązanie, a jury konkursu wyłoniło najlepsze grupy, które zostały nagodzone. Największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu była jego promocja i dotarcie do osób zainteresowanych określoną technologią. Firma Atos ma nadzieję, że wraz z kolejnymi edycjami zainteresowanie tego typu eventami będzie coraz większe. 
 

 Zdj. 1. Strefa relaksu na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Źródło: materiały wewnętrzne firmy.

 

Nie samą nauką student żyje. Firma Atos również ma tego świadomość, dlatego na wybranych uczelniach tworzy strefy relaksu. W tych dedykowanych kącikach znaleźć można, m.in.: pufy, leżaki, stoliki, piłkarzyki oraz fototapety, które sprawiają, że oczekiwanie na kolejne zajęcia mija w zdecydowanie przyjemniejszej atmosferze. Znaleźć tam można także materiały promocyjne firmy, które mogą stanowić ciekawy materiał do kawy. „Strefy relaksu powstają w porozumieniu z władzami uczelni, a jedynym wyzwaniem podczas ich tworzenia są relatywnie wysokie koszty” – mówi Katarzyna Juszkiewicz. – „Niejednokrotnie poza zakupem odpowiedniego sprzętu, musimy zadbać także o przygotowanie przestrzeni pod fototapety, co wiąże się z pracami remontowymi. Dzięki temu jednak mamy pewność, że efekt, który uzyskamy, będzie zadowalający”. Strefy relaksu spotykają się z pozytywnym odbiorem, wzmacniając pozytywny wizerunek firmy, dlatego też firma realizuje ten projekt na uczelniach wyższych, z którymi podpisane zostało partnerstwo, a także prowadzonych jest wiele wspólnych inicjatyw.

Zdj. 2. Strefa relaksu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Źródło: materiały wewnętrzne firmy.

Aby wzmocnić swoją obecność na uczelniach wyższych, firma stworzyła Program Ambasadorów Atos. Jest to prestiżowy projekt dla najlepszych studentów, który daje możliwość poznania specyfiki pracy w branży IT. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe w różnych obszarach, m.in. z employer brandingu, rekrutacji czy marketingu. Współpracują z władzami uniwersyteckimi i biurami karier, działając jako przedstawiciele Atos na swoich uniwersytetach w trakcie roku akademickiego. Ambasadorzy wspierają wszystkie projekty dedykowane studentom. Promują Akademię Atos, Atos IT Challenge, oferty pracy dla studentów i wiele innych, m.in. poprzez promocję w social mediach, mailingi czy dystrybucję plakatów. Organizują również spotkania i warsztaty z przedstawicielami firmy oraz stoiska promocyjne. W wyniku ich obserwacji firma wie, jakie działania są podejmowane na ich uczelniach, dzięki czemu może się angażować w te najciekawsze projekty. Ambasadorzy zatrudniani są na okres roku akademickiego i poza wynagrodzeniem otrzymują ciekawy pakiet benefitów – m.in. komputer służbowy i dofinasowanie do karty miejskiej. Każdego roku największym wyzwaniem dla firmy Atos jest znalezienie osób o odpowiednich kompetencjach – otwartych, kontaktowych, dobrze zorganizowanych i zainteresowanych tematyką brandingu i/lub marketingu, które będą potrafiły się odnaleźć w roli Ambasadora Atos. Z racji coraz większej konkurencji na rynku pracy oraz nieustającej walki o talenty, firma Atos poszła o krok dalej i postanowiła szukać potencjalnych kandydatów do pracy w szkołach średnich i technikach. 

W myśl zasady – wykształćmy swoich potencjalnych kandydatów do pracy, poza organizowaniem spotkań i warsztatów, w Bydgoszczy stworzona została klasa partnerska Atos w Zespole Szkół Elektronicznych. W projekt zaangażowały się dwa duże działy firmy – Big Data & Security oraz Network DataCenter & Communication Services. Eksperci z tych działów uczestniczyli w tworzeniu programu nauczania, planowane są także wizyty studyjne w siedzibie firmy, spotkania warsztatowe z uczniami, praktyki i staże, konsultacje kariery, konkursy z nagrodami dla najlepszych uczniów i wiele innych atrakcji, dzięki którym uczniowie będą rozwijać zarówno umiejętności techniczne oraz językowe, jak i kompetencje miękkie, takie jak praca w grupie, komunikacja czy radzenie sobie ze stresem. 

Klasa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w tegorocznym procesie rekrutacji. Większość przyjętych to osoby posiadające świadectwa z wyróżnieniem, spore grono stanowią laureaci i finaliści olimpiad. „Zaczynając ten projekt, nie przypuszczaliśmy, że spotkamy się z tak dużym odzewem, jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działania! Czujemy dużą radość i ekscytację oraz odpowiedzialność za tych zdolnych młodych ludzi, którzy zdecydowali się wybrać klasę pod naszym patronatem. Jest to dopiero początek tego długofalowego projektu. Dużo pracy i wyzwań przed nami”...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy