Onboarding nie taki straszny, jak go malują

Jak uczynić wejście do organizacji bardziej efektywnym?

Stare wyzwania, nowe podejście Otwarty dostęp

Onboarding – proces, który istnieje w każdej organizacji, a jednak nieustannie budzi wiele emocji. Dlaczego? Bo choć z pozoru nieskomplikowany, źle działający może spowodować w firmie znaczące szkody. Z drugiej strony zaś przemyślany i dobrze dopasowany do potrzeb nowych pracowników zapewnia wymierne korzyści przekładające się zarówno na poprawę employee experience, jak i bezpośrednie wsparcie celów biznesowych.

Na rynku funkcjonuje wiele definicji onboardingu. Większość z nich zamknąć możemy w stwierdzeniu, że onboardingiem (adaptacją) pracownika nazywamy okres od zaakceptowania przez niego oferty, aż do osiągnięcia przez niego samodzielności w obszarze wykonywanych zadań oraz odnalezienia się i zrozumienia kultury organizacyjnej. Aby usystematyzować proces adaptacji pośród pozostałych procesów HR-owych, warto umieścić go na Human Experience Map. 
Human Experience Map to mapa doświadczeń kandydata oraz pracownika zawierająca w sobie wszelkie punkty styku człowieka z firmą. Pierwowzorem mapowania doświadczeń w HR były tzw. Customer Journey Maps, czyli matryce tworzone przez marketingowców, dzięki którym mogli oni przewidzieć punkty zapalne, zrozumieć uczucia klientów w stosunku do ich produktów czy poprawić jakość usług. 
Gdzie zatem znajdziemy onboarding na Human Experience Map? Dobrze zaplanowany proces adaptacji rozpoczyna się już na koniec procesu rekrutacji, a kończy dopiero na etapie zatrzymania pracownika. 
Dobre zmapowanie onboardingu jest istotne ze względu na świadomość, w jakich ramach czasowych i na jakim etapie tworzącej się relacji z organizacją nowy pracownik potrzebuje wsparcia. Zdarza się, że adaptacja utożsamiana jest tylko z pierwszym dniem pracy (induction day) lub kończy się po pierwszym tygodniu, kiedy de facto nowy pracownik nie jest jeszcze w pełni samodzielny i gotowy do podjęcia wszystkich obowiązków, co może zrodzić frustrację i spadek motywacji już od pierwszych dni rozpoczęcia nowej pracy. Dlaczego jeszcze do planowania procesu onboardingu warto podejść kompleksowo?

 Ryc. 1. Human Experience Map
Źródło: materiały własne.
  • 20% zatrudnionych osób odchodzi w ciągu pierwszych 45 dni w nowej pracy1.
  • W organizacjach o ustrukturyzowanym i mocnym procesie onboardingu produktywność nowo zatrudnionych zwiększa się o ponad 70%2.
  • 69% nowych pracowników jest skłon...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI