Development Centre. Narzędzie do zwiększenia efektywności procesów rozwojowych

Strefa Inspiracji Otwarty dostęp

Efektywność procesów rozwojowych rozpoznajemy po tym, jak bardzo trwała jest zmiana zachowań, które były przedmiotem doskonalenia. Sprawdzonymi sposobami na wzmacnianie efektywności są różnicowanie metod pracy oraz projektowanie procesów rozwojowych rozłożonych w czasie. Coraz częściej organizacje inwestują w metody zaawansowane, takie jak Development Centre, aby zmniejszyć ryzyko wdrożenia nieadekwatnych rozwiązań, które generują koszty, a nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Dvelopment Centre (Centrum Rozwoju) jest jednym z narzędzi stosowanych do oceny kompetencji oraz potencjału pracowników. Jest to metoda, która za pomocą kompleksowego opisu, wynikającego z obserwacji pracowników przez wykwalifikowanych asesorów, pozwala na określenie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych pracownika. Uczestnicy DC świadomie poddają się serii ćwiczeń i symulacji mających odzwierciedlić ich naturalne lub pożądane środowisko pracy (Woodruffe 2003, s. 11–13). Zadania są tak skonstruowane, aby ich rozwiązanie wymagało wykazania się różnymi kompetencjami.

REKLAMA

Podstawowe różnice między Assessment Centre i Development Centre

Procedura Assessment Centre (AC) początkowo była stosowana głównie w celach selekcji i rekrutacji. Z czasem organizacje zaczęły wykorzystywać metodologię AC do oceny potencjału menedżerskiego pracowników, ich poziomu umiejętności, możliwej efektywności oraz do określenia potrzeb rozwojowych pracowników i całych organizacji. W skrócie, DC to wykorzystanie metodologii AC w celach rozwojowych (Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur, s. 15). Szczegółowe różnice pomiędzy AC i DC zostały przedstawione w tabeli 1 poniżej.
 

Tab. 1. Aspekty różnicujące DC i AC.
Development Centre Assessment Centre
Metoda stosowana do oceny pracownika, aby na jej podstawie stworzyć Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) Metoda stosowana do oceny kandydata do pracy, 
aby na jej podstawie wybrać najbardziej odpowiednią
osobę na dane stanowisko
Końcowa ocena jest opisowa, wskazuje luki kompetencyjne, mocne strony, potencjał długoterminowy, rekomendowane metody rozwoju Końcowa ocena jest zero-jedynkowa 
(kandydat nadaje się na dane stanowisko lub nie)
Koncentruje się na potencjale rozwojowym Koncentruje się na obecnych kompetencjach i kwalifikacjac
Pracownik bierze aktywny udział w formułowaniu ostatecznej oceny poprzez samoocenę Samoocena ma zdecydowanie mniejszy wpływ na ocenę końcową

Źródło: opracowanie własne.
 

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI