Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa Inspiracji

17 stycznia 2023

Jak zorganizować akcję zwiększającą samoświadomość zdrowotną pracowników na przykładzie Mega Service Plus Sp. z o.o.

0 94

Każdy wie, że bez ludzi nie ma organizacji. To człowiek jest motywatorem, inicjatorem. Funkcjonowanie człowieka w formalnych lub nieformalnych strukturach to wytworzony ewolucyjnie mechanizm. Człowiek jest istotą społeczną, tworzenie grup, wspólnot, społeczeństw to sposób na realizację przez ludzi potrzeby funkcjonowania interakcji międzyludzkich (możliwość rozwijania się, tworzenie tradycji, obyczajów, reguł zachowania). Każdy chce i poszukuje pracowników zaangażowanych i lojalnych, którzy w tych trudnych i niepewnych czasach są chętni do pomocy, przejmują inicjatywę, dobrowolnie podejmują działania, które pozwolą przetrwać organizacji.

Założenia projektu:

POLECAMY

„Dotykam i wygrywam życie- różowy październik dla Kasi i Eli” – to akcja zainicjowana w naszej firmie od 2020 roku, która była odpowiedzią na informację, że u koleżanek w firmie wykryto raka piersi. Propagatorka akcji chciała nie tylko wesprzeć chore koleżanki, ale także zwiększyć świadomość na temat profilaktyki onkologicznej u pozostałych pracowników.

Cele projektu:

Najważniejszym celem było zaangażowanie pracowników w akcję społeczną, przełamanie tematu tabu związanego z rakiem, a także uświadomienie kobietom w każdym wieku, jak bardzo ważne jest samobadanie piersi i noszenie dobrze dobranego biustonosza. Dodatkowym celem było nakłonienie kolegów z pracy do rozmów ze swoimi partnerkami na temat ich ostatniego badania piersi.

Przebieg projektu:

Dzięki owocnej współpracy z fundacją Wsparcie na starcie w projekcie „Dotykam = wygrywam” otrzymaliśmy plakaty i ulotki, które zostały rozmieszczone w dwóch punktach w województwie śląskim (centrala i odział), a także rozdano ulotki z instrukcją samobadania piersi. Informacja na temat całej akcji została również wysłana droga mailową. Przeprowadzono także zbiórkę biustonoszy do recyklingu, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, które zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz dla Fundacji „Wsparcie na starcie”, która prowadzi edukację poprzez programy profilaktyczne. Wśród 70 kobiet udało się zebrać ok. 200 staników.

Rezultaty projektu:

Po zakończeniu zbiórki przeprowadzono anonimową ankietę z następującymi pytaniami:

  • Czy wzrosła Twoja świadomość na temat samobadania i raka piersi? - twierdząco odpowiedziało 100 % RESPONDENTEK;
  • Czy udałaś się do lekarza w celu przeprowadzenia badania? - twierdząco odpowiedziało 70% respondentek.

Co więcej, z przeprowadzonych rozmów z pracownikami firmy wynika, że niektóre z nich poddały się także badaniom cytologicznym. Dołączenie do akcji fundacji Wsparcie na starcie w projekcie „Dotykam= wygrywam” - było pierwszą akcją społeczną w firmie Mega Service. Przedsięwzięcie spotkało się z pozytywną reakcją pracowników. Uczestniczki bardzo chętnie zrobiły porządki w swoich szafach i oddały niepotrzebne staniki, a przy okazji mogły skorzystać z usług brafitterki, by kupić profesjonalnie dobraną bieliznę. Spora liczba Pań doszła do wniosku, że dawno nie była u ginekologa. Był to dla nich kolejny impuls, aby poddać się badaniom kontrolnym.

W 2021 akcja ruszyła na większa skalę i z większą mocą. Pracownice same upomniały się o możliwość zaangażowania się w kolejną edycję przedsięwzięcia – co jest bardzo budujące. Dzięki owocnej współpracy z fundacją Wsparcie na starcie firma otrzymała niezbędne materiały promujące profilaktykę onkologiczną, które rozpowszechniono w oddziałach.

W 2022 wspólnie po raz kolejny przygotowujemy się do październikowej ogólnopolskiej akcji „Dotykam = wygrywam”.

Ogromnie wdzięczne były nasze koleżanki, które zachorowały, ta akcja dała im również wsparcie mentalne ze strony naszej firmy. Podkreśliły, że bardzo ważne jest wsparcie ze strony pracodawcy, które dało im poczucie bezpieczeństwa w zmaganiu się z chorobą.

Dzięki wspólnym działaniom mogliśmy aktywnie wprowadzić w życie ruch zero waste, ale przede wszystkim edukować i zachęcać kobiety nie tylko z naszej firmy by dbały o swoje zdrowie. Zarząd zdecydował również, że Panie mogły udać się na badania w czasie pracy.

Jesteśmy dumni jako cała firma, że wzięliśmy udział w tym wydarzeniu − nieświadomie nawet wprowadziliśmy działania CSR i OCB (z j. ang. Organizational Citizenship Behavior).

Cieszymy się, że mogliśmy jako zespół i firma uświadomić najbliższych i uratować chociażby jedno życie. Liczymy, że będziemy inspiracją jako pracodawca dla innych firm.  Największy przekaz nie zawsze mają media a najbliższe osoby z Twojego otoczenia.

Przejawianie zachowań wykraczających poza zakres obowiązków może być dla pracownika źródłem satysfakcji i zadowolenia, jednak z innej perspektywy niedostrzeganie takich zachowań przez menedżerów i organizacje może stać się dla pracownika źródłem rozczarowań, poczucia niedocenienia i zbytniego angażowania się w kwestie związane z pracą.  Niektóre organizacje kreują zachowania obywatelskie pracowników jako pożądany wzór zachowań, co może przyciągnąć i zatrzymać w firmie pracowników ceniących i przejawiających OCB. Obserwując rynek należy również zauważyć, że niektóre organizację mogą wykorzystywać to w negatywny sposób – bez zachowania zdrowego rozsądku. OCB jest formą budowania przewagi konkurencyjnej jako element employer branding, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek w działaniach. Należy pamiętać, że działania OCB nie są nastawione na zysk - choć przynoszą go w dłuższej perspektywie, nie jest to celem samym w sobie. Każde działania i zachowania mają swoje dobre i złe strony, co nie zmienia faktu, że takie działania w waszych organizacjach rodzące się z potrzeby serca są bezcenną wartością, która buduje zaangażowanie danej firmy. Nie musisz pracować w dużej korporacji, aby działać. Badaj się życie masz tylko jedno.

Przypisy