Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierunek rozwój

7 marca 2018

NR 2 (Styczeń 2018)

Jak skutecznie wdrażać w organizacji
Doświadczenia firmy Bocian Pożyczki

0 262

Według najbardziej aktualnych prognoz Eurostatu, po 2024 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w strukturze ludności naszego kraju przekroczy 20%. Nasze społeczeństwo starzeje się i nie pozostaje to bez znaczenia dla rynku pracy. Tymczasem mariaż biznesu i nowoczesnych rozwiązań cyfrowych kwitnie w najlepsze i nie ma wątpliwości, że biznesowe aplikacje przyszłości będą obsługiwane przez pracowników różnych pokoleń – nie tylko tych najmłodszych.
 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie znaczenie ma tempo rozwoju technologii w każdej gałęzi biznesu oraz dla pracowników różnych pokoleń współczesnych organizacji?
 • Jakie są trzy reguły wdrażania e-zmiany do świadomości i codziennej pracy Twoich pracowników?
 • Jak skonfrontować hasła współczesnej mody biznesowej z rzeczywistymi potrzebami Twojej organizacji w zakresie rozwiązań e-learningowych?

 

Współczesny HR business partnering to nie tylko wdrażanie znanych i sprawdzonych narzędzi i rozwiązań, ale również, a może przede wszystkim, kreatywne docieranie do świadomości pracowników wszystkich pokoleń na rynku pracy – potrzeba ta szczególnego znaczenia nabiera w kontekście wsparcia we wdrażaniu e-rozwiązań w biznesie.

Poza standardowymi e-rozwiązaniami HR-owymi, którymi współczesne działy personalne zarządzają (e-learning, systemy rekrutacyjne, grywalizacja itp.), z całą pewnością w najbliższych latach działom HR przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem wsparcia biznesu we wdrażaniu wszelkich rozwiązań, udogodnień i zmian, które biznes wprowadza, aby zarządzać informacją i usługami w sposób jeszcze dokładniejszy, bardziej dopasowany do klienta i zdecydowanie szybszy. Ważną i skuteczną rolę w tym obszarze jako partner biznesu odegrają te działy HR, które zdefiniują swoją rolę jako odpowiedzialnych za docieranie do pracowników, przekonywanie i wspieranie wdrażania tych rozwiązań w organizacjach. 

Skupię się na dwóch obszarach e-wyzwań w organizacjach:

 • wdrażania nowoczesnych technologii i aplikacji do obsługi klienta w wielopokoleniowej i rozproszonej strukturze pracowników spółki Everest Finanse SA (właściciela marki Bocian Pożyczki),
 • ulegania współczesnym modom e-learningowym, czyli jak rozpoznać, które rozwiązania są rzeczywiście dobre dla mojej organizacji, i jak skutecznie zaszczepiać je w biznesie. 

Nowoczesne technologie w biznesie

Spółka, której działem HR zarządzam, zatrudnia niespełna 1500 doradców klienta, z których niemal połowa przekroczyła już 40. rok życia, a nie brakuje pracowników ze starszych pokoleń. Jest to więc ogromne wyzwanie i wielki poligon doświadczalny dla wszystkich działów spółki, aby rozproszoną po całej Polsce strukturę pracowników przekonać i nauczyć pracować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie zarówno obsługi klienta, jak i e-szkoleń.

Zwiększający się udział w rynku pracy osób w wieku powyżej 40. roku życia, a także zmniejszające się zasoby pracowników wchodzących na rynek pracy, są jednym z wielu przejawów znanej w biznesie reguły, że jedynym pewnikiem jest zmiana. Do problemu tego można podejść negatywnie: poszukując „winnych” zbliżającej się zmiany lub utyskując nad niekorzystnymi jej konsekwencjami. Patrząc z punktu widzenia biznesu, warto jednak przypomnieć znaną maksymę, mówiącą o tym, że jeśli nie możesz wygrać – to się przyłącz. Biznes nie posiada narzędzi ani środków mogących oddziaływać w krótkiej perspektywie czasu na zmiany społeczne w obszarze omawianego stanu. Trzeba więc być świadomym, że jedynym skutecznym działaniem, jakie biznes może podjąć wobec tego wyzwania, jest dopasowanie.

 

Ważne

Filary sukcesu wdrażania e-zmiany w organizacji:

 1. Zmiana nigdy się nie kończy – wciąż poszukujemy nowych rozwiązań.
 2. Zmiana zawsze jest efektem pracy wielu zespołów i działów firmy.

 

Powinno się ono przejawiać w tworzeniu środowiska pracy, które będzie przyjazne dla osób ze starszych pokoleń, również w wymiarze nowoczesnych technologii. Z całą pewnością jednym z przejawów takiego dopasowania jest tworzenie aplikacji do obsługi klientów lub innych aktywności firmy z uwzględnieniem struktury pracowników ze starszych pokoleń. Wsparciem ułatwiającym wdrożenie tych narzędzi do ich pracy mogą być np. intuicyjny interfejs czy obrazkowe ikony, które nawet osobom nieobytym z nowoczesnym sprzętem łatwo będzie obsłużyć.
Należy jednak pamiętać, że we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do biznesu, w tym również w obszarze HR, źródłem trudnego do przełamania oporu mogą być pracownicy pokoleń nie tylko starszych, lecz także tych, które obecnie uznawane są za młode na rynku pracy. Trudno bowiem jednoznacznie przewidzieć, jak na zmiany sposobu pracy zareagują pracownicy młodszych pokoleń. Ci starsi bowiem szczególne trudności napotykają w zrozumieniu zasad obsługi i funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi. Ci drudzy, otwarci na nowe technologie w życiu prywatnym, w życiu zawodowym nie zawsze chętnie zmieniają przyzwyczajenia i mają większą łatwość w kontestowaniu rozwiązań wdrażanych przez pracodawców. Choć nie ulega wątpliwości, że ci już przekonani do nowej formy pracy lub ci, którzy innej formy pracy nie znali, błyskawicznie zaadaptują się do pracy z e-rozwiązaniami. 

I w końcu pracownicy będący na rynku już od kilku lub kilkunastu lat – już nie młodzi, ale jeszcze nie reprezentują starszego pokolenia. 
Każdy pracownik jest wyzwaniem w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań, do każdego należy znaleźć sposób i język dotarcia, dopasować komunikację, przedstawić znaczenie, pokazać korzyści i skutecznie wdrożyć e-rozwiązanie. Oto zadanie współczesnych działów HR, pretendujących do roli HR Business Partnerów.

E-rozwiązania w biznesie

Reprezentanci działów HR, dzisiaj już często nazywanych działami HC (human capital) lub bardziej futurystycznie, ale jakże prawdziwie HB (human being), nie mogą mieć nadziei, że biznes potraktuje ich jako swoich partnerów, jeżeli nie będą potrafili na nowo zdefiniować swojej roli i zadań, wśród których za priorytet przyjąć należy wsparcie biznesu w przekonywaniu i upowszechnianiu nowoczesnych technologii. 
Tempo wdrażanych zmian technologicznych w biznesie jest tak duże, że wszelkiego typu książkowe opisy skutecznych procesów b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy