Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierunek rozwój

7 marca 2018

NR 2 (Styczeń 2018)

Jak skutecznie wdrażać w organizacji
Doświadczenia firmy Bocian Pożyczki

0 1031

Według najbardziej aktualnych prognoz Eurostatu, po 2024 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w strukturze ludności naszego kraju przekroczy 20%. Nasze społeczeństwo starzeje się i nie pozostaje to bez znaczenia dla rynku pracy. Tymczasem mariaż biznesu i nowoczesnych rozwiązań cyfrowych kwitnie w najlepsze i nie ma wątpliwości, że biznesowe aplikacje przyszłości będą obsługiwane przez pracowników różnych pokoleń – nie tylko tych najmłodszych.
 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie znaczenie ma tempo rozwoju technologii w każdej gałęzi biznesu oraz dla pracowników różnych pokoleń współczesnych organizacji?
 • Jakie są trzy reguły wdrażania e-zmiany do świadomości i codziennej pracy Twoich pracowników?
 • Jak skonfrontować hasła współczesnej mody biznesowej z rzeczywistymi potrzebami Twojej organizacji w zakresie rozwiązań e-learningowych?

 

POLECAMY

Współczesny HR business partnering to nie tylko wdrażanie znanych i sprawdzonych narzędzi i rozwiązań, ale również, a może przede wszystkim, kreatywne docieranie do świadomości pracowników wszystkich pokoleń na rynku pracy – potrzeba ta szczególnego znaczenia nabiera w kontekście wsparcia we wdrażaniu e-rozwiązań w biznesie.

Poza standardowymi e-rozwiązaniami HR-owymi, którymi współczesne działy personalne zarządzają (e-learning, systemy rekrutacyjne, grywalizacja itp.), z całą pewnością w najbliższych latach działom HR przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem wsparcia biznesu we wdrażaniu wszelkich rozwiązań, udogodnień i zmian, które biznes wprowadza, aby zarządzać informacją i usługami w sposób jeszcze dokładniejszy, bardziej dopasowany do klienta i zdecydowanie szybszy. Ważną i skuteczną rolę w tym obszarze jako partner biznesu odegrają te działy HR, które zdefiniują swoją rolę jako odpowiedzialnych za docieranie do pracowników, przekonywanie i wspieranie wdrażania tych rozwiązań w organizacjach. 

Skupię się na dwóch obszarach e-wyzwań w organizacjach:

 • wdrażania nowoczesnych technologii i aplikacji do obsługi klienta w wielopokoleniowej i rozproszonej strukturze pracowników spółki Everest Finanse SA (właściciela marki Bocian Pożyczki),
 • ulegania współczesnym modom e-learningowym, czyli jak rozpoznać, które rozwiązania są rzeczywiście dobre dla mojej organizacji, i jak skutecznie zaszczepiać je w biznesie. 

Nowoczesne technologie w biznesie

Spółka, której działem HR zarządzam, zatrudnia niespełna 1500 doradców klienta, z których niemal połowa przekroczyła już 40. rok życia, a nie brakuje pracowników ze starszych pokoleń. Jest to więc ogromne wyzwanie i wielki poligon doświadczalny dla wszystkich działów spółki, aby rozproszoną po całej Polsce strukturę pracowników przekonać i nauczyć pracować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie zarówno obsługi klienta, jak i e-szkoleń.

Zwiększający się udział w rynku pracy osób w wieku powyżej 40. roku życia, a także zmniejszające się zasoby pracowników wchodzących na rynek pracy, są jednym z wielu przejawów znanej w biznesie reguły, że jedynym pewnikiem jest zmiana. Do problemu tego można podejść negatywnie: poszukując „winnych” zbliżającej się zmiany lub utyskując nad niekorzystnymi jej konsekwencjami. Patrząc z punktu widzenia biznesu, warto jednak przypomnieć znaną maksymę, mówiącą o tym, że jeśli nie możesz wygrać – to się przyłącz. Biznes nie posiada narzędzi ani środków mogących oddziaływać w krótkiej perspektywie czasu na zmiany społeczne w obszarze omawianego stanu. Trzeba więc być świadomym, że jedynym skutecznym działaniem, jakie biznes może podjąć wobec tego wyzwania, jest dopasowanie.

 

Ważne

Filary sukcesu wdrażania e-zmiany w organizacji:

 1. Zmiana nigdy się nie kończy – wciąż poszukujemy nowych rozwiązań.
 2. Zmiana zawsze jest efektem pracy wielu zespołów i działów firmy.

 

Powinno się ono przejawiać w tworzeniu środowiska pracy, które będzie przyjazne dla osób ze starszych pokoleń, również w wymiarze nowoczesnych technologii. Z całą pewnością jednym z przejawów takiego dopasowania jest tworzenie aplikacji do obsługi klientów lub innych aktywności firmy z uwzględnieniem struktury pracowników ze starszych pokoleń. Wsparciem ułatwiającym wdrożenie tych narzędzi do ich pracy mogą być np. intuicyjny interfejs czy obrazkowe ikony, które nawet osobom nieobytym z nowoczesnym sprzętem łatwo będzie obsłużyć.
Należy jednak pamiętać, że we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do biznesu, w tym również w obszarze HR, źródłem trudnego do przełamania oporu mogą być pracownicy pokoleń nie tylko starszych, lecz także tych, które obecnie uznawane są za młode na rynku pracy. Trudno bowiem jednoznacznie przewidzieć, jak na zmiany sposobu pracy zareagują pracownicy młodszych pokoleń. Ci starsi bowiem szczególne trudności napotykają w zrozumieniu zasad obsługi i funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi. Ci drudzy, otwarci na nowe technologie w życiu prywatnym, w życiu zawodowym nie zawsze chętnie zmieniają przyzwyczajenia i mają większą łatwość w kontestowaniu rozwiązań wdrażanych przez pracodawców. Choć nie ulega wątpliwości, że ci już przekonani do nowej formy pracy lub ci, którzy innej formy pracy nie znali, błyskawicznie zaadaptują się do pracy z e-rozwiązaniami. 

I w końcu pracownicy będący na rynku już od kilku lub kilkunastu lat – już nie młodzi, ale jeszcze nie reprezentują starszego pokolenia. 
Każdy pracownik jest wyzwaniem w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań, do każdego należy znaleźć sposób i język dotarcia, dopasować komunikację, przedstawić znaczenie, pokazać korzyści i skutecznie wdrożyć e-rozwiązanie. Oto zadanie współczesnych działów HR, pretendujących do roli HR Business Partnerów.

E-rozwiązania w biznesie

Reprezentanci działów HR, dzisiaj już często nazywanych działami HC (human capital) lub bardziej futurystycznie, ale jakże prawdziwie HB (human being), nie mogą mieć nadziei, że biznes potraktuje ich jako swoich partnerów, jeżeli nie będą potrafili na nowo zdefiniować swojej roli i zadań, wśród których za priorytet przyjąć należy wsparcie biznesu w przekonywaniu i upowszechnianiu nowoczesnych technologii. 
Tempo wdrażanych zmian technologicznych w biznesie jest tak duże, że wszelkiego typu książkowe opisy skutecznych procesów będą tylko teoretycznym rozważaniem. Coś, co sprawdziło się bowiem w jednej firmie, wcale nie musi sprawdzić się w drugiej. Poniżej przedstawiam kilka reguł, do których stosowaliśmy się w naszych działaniach w Everest Finanse, większość z nich wypracowując intuicyjnie i udoskonalając w kolejnych zmianach. A i tak mimo wielu doświadczeń, jeszcze dziś zdarzają nam się błędy, które mobilizują do dalszej nauki. A oto i trzy reguły:

Reguła 1: Komunikować skutecznie, wskazywać korzyść i wykorzystać magię małych liczb

Po pierwsze, należy dotrzeć do każdego pracownika z przekazem, który wskaże mu jego osobiste korzyści. Argumentowanie znaczeniem zmiany dla całej organizacji wydaje się tu być nietrafione. Pracownicy w pierwszej kolejności szukają bowiem własnych korzyści, a widząc własną korzyść, chętniej angażują się w zmianę i łatwiej racjonalizują jej znaczenie również dla swoich klientów, kolegów z pracy i całej firmy, stając się jej nieświadomymi ambasadorami. 

W zakresie nowoczesnych technologii spółka Everest Finanse wykorzystuje do obsługi swoich klientów w ich domach mobilne urządzenia nowej generacji w postaci tabletów, a udzielając pożyczek, współpracuje z jednym z  polskich banków w zakresie kart przedpłaconych, na których sprzedaje swoje produkty. 

I choć korzyści są łatwo dostrzegalne – znaczne zmniejszenie liczby druków, bezpieczeństwo doradców, dostęp do danych klienta online, zarządzanie terminami wizyt u klientów itp. – nie można pominąć znaczenia dobrej komunikacji tych korzyści, z konsekwencją i wielokrotnie, poprzez szkolenia stacjonarne i e-learningowe, a przede wszystkim codzienną pracę menedżerów z podwładnymi. To właśnie przełożony jest głównym ogniwem w przekazie pozytywnych treści dotyczących nowoczesnych rozwiązań. I to od wskazania mu jego korzyści warto rozpocząć ten proces.

 

Jeżeli na wizytę u jednego klienta przed wprowadzeniem e-zmiany musiałeś zabrać 10 stron dokumentów, a dziennie odwiedzałeś 10 klientów, to nosiłeś przy sobie 100 stron każdego dnia, co oznacza, że w ciągu tygodnia pracy zużyłeś i przeniosłeś wielką ryzę papieru – teraz masz to wszystko w mobilnym urządzeniu ważącym kilkaset gram i mieszczącym się w kieszeni!

 

Można wykorzystywać również tzw. magię małych liczb, tzn. uświadamiać przez porównanie i zabawne historyjki oczywiste prawdy, z których pracownik nie zdawał sobie do tej pory sprawy, np. takie jak poniżej:

Reguła 2: Zastępować stare nawyki

Niechęć do nowoczesnych rozwiązań w pierwszej kolejności nie jest kontestowaniem rozwiązań pracodawcy, ale oporem przed zmianą, zmuszającą do rezygnacji z tego, co znane i wykorzystywane w pracy codziennie, nawykowo. 

 

Poza standardowymi e-rozwiązaniami HR-owymi, którymi współczesne działy personalne zarządzają (e-learning, systemy rekrutacyjne, grywalizacja itp.), z całą pewnością w najbliższych latach działom HR przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem wsparcia biznesu we wdrażaniu wszelkich rozwiązań, udogodnień i zmian, które biznes wprowadza, aby zarządzać informacją i usługami w sposób jeszcze dokładniejszy, bardziej dopasowany do klienta i zdecydowanie szybszy. 

 

Odwołując się jednak do wiedzy psychologicznej, należy pamiętać, że nawyków się nie wykorzenia, ale je zastępuje. Innymi słowy, zabierając możliwość pracowania w dotychczasowy sposób, należy pokazać jak i nauczyć nowego sposobu wykonywania dotychczasowych zadań. Jest to naturalna konsekwencja argumentowania korzyściami. Po tym, kiedy wytłumaczymy: „po co?”, komunikujemy: „jak”, „co w zamian”.

Reguła 3: Dać czas

Biznes przekonany do korzyści wynikających z e-zmiany chciałby, aby jak najszybciej wdrożyć nowe rozwiązania. Nie ma wątpliwości co do tego, że należy zmiany planować i wdrażać je konsekwentnie, warto jednak również dać pracownikom czas na oswojenie się z nimi. 

Łatwo można zrozumieć to na przykładach niektórych banków, które chcąc ulepszać swój system i rozwiązania na e-panelach klientów, tworzą coś w rodzaju okresów przejściowych, pozwalając klientowi wypróbować nową wersję aplikacji i jeszcze przez jakiś czas korzystać ze starej. Z doświadczenia wiem, że polecenia typu: „Masz pracować teraz w nowy sposób” – nie zawsze działają. Sztuką nie jest nakazać, ale pozyskać serca i umysły pracowników do stosowania nowych rozwiązań, zaczynając konsekwentnie od dwóch pierwszych reguł.

 

Każda organizacja ma swój czas, w którym „dojrzewa” do zastosowania konkretnych rozwiązań, a zasada ta dotyczy szczególnie mobilnego uczenia – e-learningu.  

 

E-zdobywanie kompetencji 

Pracując w działach HR dużych firm, jako konsultant biznesu w sektorze MSP (małych i średnich przedsiębiorstw), często przekonywałem się o tym, że rozwiązania z powodzeniem stosowane w jednej organizacji, wcale nie sprawdzają się w drugiej. Zasada ta w pełni odnosi się do e-learningu.

Większość konferencji branżowych nie może dzisiaj odbyć się bez zagadnień nowoczesnego uczenia – e-learningu, mobile learningu czy blended learningu, najlepiej ze wspomaganiem w postaci gamifikacji. Mam wrażenie, że wielu uczestników tych konferencji, którzy jeszcze nie zastosowali wspomnianych rozwiązań, wychodzi ze spotkań tylko z jedną myślą: muszę jak najszybciej wprowadzić te narzędzie w swojej organizacji!

Opowieści o nowych formach uczenia brzmią tak przekonująco, że mogą sprawiać wrażenie, jakby poza światem e-szkoleń nie istniało już żadne inne, równie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy