Dołącz do czytelników
Brak wyników

Employer branding

26 marca 2020

NR 15 (Marzec 2020)

Employer branding Has Power!

0 539

Działania employer brandingowe, które są atrakcyjne dla grupy docelowej, mogą być efektywne i przynosić realną korzyść dla organizacji. W STX Next wypracowali markę warsztatów, które zyskały miano kultowych. Wszystko dlatego, że warsztaty o wspólnym mianowniku „Has Power” są korzystne przede wszystkim dla ich uczestników.

W branży IT pozyskanie pracowników jest dużym wyzwaniem – liczba specjalistów dostępnych na rynku pracy zdecydowanie nie pokrywa zapotrzebowania na ich umiejętności. Gdy dodamy do tego mnogość technologii i języków programowania, wybór kandydatów staje się jeszcze bardziej ograniczony. W STX Next specjalizujemy się w dwóch językach programowania, Python i JavaScript, ten pierwszy natomiast jest dla nas technologią wiodącą. 
Jak wiele firm, w rekrutacji stosowaliśmy różne sposoby dotarcia do kandydatów – ogłoszenia, posty w social media, direct search, byliśmy obecni jako sponsorzy na targach pracy czy w czasie spotkań lokalnych społeczności technologicznych (meetupach). Wzrost liczby klientów i co za tym idzie – większa liczba projektów programistycznych generowały coraz większe zapotrzebowanie na rekrutację. Sprostanie temu wyzwaniu było szczególnie trudne jeszcze kilka lat temu, gdy język Python nie był zbyt popularny wśród programistów. Należało więc znaleźć nową drogę dotarcia do potencjalnych kandydatów.
Częścią kultury organizacyjnej STX Next jest dzielenie się wiedzą w ramach wewnętrznych warsztatów czy tzw. lightning talks (comiesięczne wewnętrzne wideokonferencje z 3–4 wystąpieniami na różne technologiczne tematy). Natomiast w 2014 r. jeden ze współpracowników wpadł na pomysł, by zacząć organizować inicjatywy edukacyjne również 
dla osób niewspółpracujących z STX Next i tym samym zbudować większe zainteresowanie językiem Python. Technologią najbardziej zbliżoną do Pythona jest PHP – oba języki są webowe, skryptowe i dynamicznie typowane. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na przygotowanie pierwszej edycji warsztatów dedykowanych wyłącznie programistom PHP, którzy potencjalnie najłatwiej mogliby się nauczyć nowej technologii. Tak oto powstały nasze pierwsze warsztaty – Python Has Power, a w skrócie PHP.
Wraz z rozwojem firmy, w tym nowych gałęzi biznesowych, pojawiła się potrzeba szybkich i skutecznych rekrutacji sporej liczby specjalistów na inne stanowiska niż Python Developer. W związku z tym w STX Next zdecydowaliśmy się zorganizować kolejne wydarzenia, jak JavaScript Has Power, QA Has Power, Agile Has Power, Flutter Has Power, React Native Has Power i inne. 
Co ciekawe, nazwa na tyle utrwaliła się w świadomości współpracowników, że również wewnętrzne inicjatywy zaczęły zyskiwać człon „Has Power”, jak np. Kids Has Power, czyli impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

POLECAMY

Organizacja warsztatów

Od pierwszej edycji warsztaty trwają przeciętnie osiem godzin i odbywają się w soboty. Mają bardzo praktyczną formę, gdzie część wykładowa jest jedynie wstępem do praktycznych ćwiczeń. Prowadzącymi od zawsze są współpracownicy STX Next, specjalizujący się w danej technologii. W zależności od zainteresowania i potrzeb rekrutacyjnych w jednym czasie naukę do tej pory podejmowały od jednej do czterech grup warsztatowych jednocześnie, co gromadziło w naszych murach od 6 do 30 osób.

Każdorazowo właścicielem projektu, czyli osobą organizującą dane warsztaty, jest Recruitment & Employer Branding Specialist. Odpowiada on za:

 • znalezienie osoby przygotowującej materiały i prowadzącej warsztaty,
 • zdefiniowanie grupy docelowej (według aktualnych potrzeb rekrutacyjnych),
 • przygotowanie grafik promocyjnych przy wsparciu grafików,
 • przeprowadzenie promocji wydarzenia,
 • zlecenie zakupów (napoje, catering, giftpacki itp.),
 • przeprowadzenie rekrutacji na warsztaty,
 • komunikację z uczestnikami. 

Warsztaty są poprzedzone krótką prezentacją na temat firmy, jej projektów czy też kultury organizacyjnej. Z kolei przerwa lunchowa jest świetną okazją do networkingu z uczestnikami i nieformalnej rozmowy na temat pracy w STX Next. 
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje ankietę feedbackową, w ramach której może ocenić organizację i tematykę warsztatów, prowadzącego bądź też zadeklarować chęć udziału w przyszłych rekrutacjach. Dzięki temu kontakt zdobyty poprzez wydarzenie można szybko przekuć w zwrot rekrutacyjny.

Przykład I 

QA Has Power – case study
Dwa lata temu we wrocławskim oddziale STX Next pojawiła się pilna potrzeba zrekrutowania dwóch testerów automatyzujących do nowego projektu. Oprócz tradycyjnych metod poszukiwania kandydatów lokalny zespół Recruitment & Employer Branding postanowił zorganizować warsztaty QA Has Power (QA od ang. quality assurance), aby jeszcze szybciej i precyzyjniej dotrzeć do pożądanej grupy kandydatów. Należy w tym miejscu podkreślić, że wrocławski rynek pracy IT jest wybitnie trudny – we Wrocławiu działa wiele polskich i zagranicznych firm, wynagrodzenia specjalistów są często wyższe niż w innych miejscach kraju, a tradycyjne metody rekrutacji (np. publikowanie ofert pracy w popularnych portalach pracy) są często mało skuteczne.

Postawiono cel główny – zatrudnienie dwóch doświadczonych testerów oprogramowania. Dodatkowo zdefiniowano następujące cele pośrednie:

 • liczba aplikacji – 40,
 • średnia ocena warsztatów – 4,2,
 • liczba osób zainteresowanych współpracą – 6.

Po stworzeniu agendy warsztatów rozpoczęto ich promocję za pośrednictwem social mediów, ze szczególnym uwzględnieniem grup tematycznych na portalu Facebook. Na stronie samego wydarzenia zaczęto również publikować atrakcyjne wizualnie grafiki z opisem prelegentów. Miało to na celu podkreślenie merytoryki wydarzenia i przyciągnięcie uwagi doświadczonych testerów oprogramowania, bo właśnie oni byli grupą docelową tego wydarzenia. Dodatkowo informacja o planowanych warsztatach pojawiła się w czasie spotkań lokalnych społeczności testerskich, jak „TEST:FEST – testing conference in Wrocław” oraz „WrotQA”.

Przed samymi warsztatami przygotowano dodatkowo ulotki informacyjne na temat procesu testowania w STX Next, giftpacki z gadżetami firmowymi i nagrody w postaci książek zbliżonych tematycznie do treści poruszanych w czasie wydarzenia.

Z uwagi na dość wąską grupę docelową rekrutacja na warsztaty odbywała się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza, który pozwalał szybko kategoryzować kandydatów. Osoby zainteresowane wydarzeniem musiały odpowiedzieć na kilka pytań, w tym opisać swoje dotychczasowe doświadczenia i przedstawić swoją motywację do udziału w szkoleniu. Tym sposobem spośród wielu osób zainteresowanych warsztatami udało się wyłonić tych, którzy najbardziej wpisywali się w oczekiwania organizatorów.

Liczba miejsc była ograniczona, natomiast zdecydowano się udostępnić materiały warsztatowe do samodzielnej nauki osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu.

Zainteresowanie zdecydowanie przerosło oczekiwania organizatorów – ostatecznie zgłosiło się 67 osób na 20 przewidzianych miejsc. Natomiast po zakończeniu warsztatów 11 uczestników wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w rekrutacji na stanowisko tester automatyzujący i ostatecznie udało się zapełnić oba przewidziane wakaty w założonym wcześniej czasie.

Pomijając kwestię wynagrodzeń dwóch osób prowadzących warsztat, koszt wydarzenia wyniósł 1000 zł brutto, co daje po 500 zł brutto za pozyskanie jednego doświadczonego testera automatyzującego. W tej kwocie uwzględniony jest koszt wydruku materiałów i certyfikatów, zakup giftpacków oraz zamówienie cateringu.

Tabela. 1. Zestawienie warsztatów Źródło: materiały wewnętrzne firmy.
  Założony plan Realizacja Procent realizacji
Liczba zgłoszeń na QA Has Power 40 67 168
Średnia ocena warsztatów 4,2 4,67 111
Procent osób zainteresowanych współpracą 6 11 183
Liczba zatrudnionych osób 2 2 100

Poza liczbami

Oprócz bezpośredniego zwrotu rekrutacyjnego w postaci dwóch zatrudnionych osób, należy pamiętać o pozytywnym wpływie wydarzenia na wizerunek STX Next jako pracodawcy.

 1. Kampania w social mediach dotarła do tysięcy osób – niekoniecznie związanych bezpośrednio z testowaniem oprogramowania, ale też do innych specjalistów z branży IT. Dzięki temu działania STX Next stały się bardziej widoczne dla osób zainteresowanych pracą we Wrocławiu.
 2. Z kolei przedstawienie sylwetek prowadzących warsztaty jako osób, które mają duże doświadczenie i wiedzę ekspercką, również może przyciągać osoby chcące pracować z profesjonalistami. Reasumując, udało się rozpowszechnić informację, że STX Next jest obecny we Wrocławiu i zatrudnia ludzi, z którymi warto współpracować.
 3. Dodatkowo atutem wyżej wymienionej akcji jest udostępnienie materiałów osobom, które nie zakwalifikowały się na warsztat, co jest działaniem unikatowym. Tym sposobem aż 67 osób skorzystało z kultury dzielenia się wiedzą charakterystyczną dla STX Next, mimo że była możliwość zaproszenia do biura jedynie 20 uczestników.

Zorganizowanie dodatkowego, niezapo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy