#DziękiTobie! Budowanie kultury doceniania w Saint-Gobain

Strefa Inspiracji

W ciągu ostatnich dwóch lat 2020–2022 w corocznym badaniu zaangażowania w Grupie Saint-Gobain w Polsce odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Czy czuję się doceniany i uznany w pracy?” wzrósł o 4 punkty procentowe. Ten wynik jest konsekwencją systematycznej i konsekwentnie prowadzonej akcji #DziękiTobie! Związane z nią działania niosą za sobą pozytywny przekaz o tym, że docenianie nie jest trudne i powinno być na stałe wpisane w kulturę organizacyjną.

Grupa Saint-Gobain jest światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, która tworzy i produkuje materiały oraz oferuje usługi dla rynku budowlanego oraz przemysłowego. Działania Grupy wyznacza cel nadrzędny „Making the world a better home”, którego realizacja polega na dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla lekkiego budownictwa, jak również w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu. Cel nadrzędny przejawia się również w podejściu do tworzenia dobrego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. W Polsce 
Grupa Saint-Gobain zarządza 20 wiodącymi markami produktowymi oraz zatrudnia ok. 7 tys. osób w 24 zakładach produkcyjnych rozsianych po całym kraju. Kultura organizacyjna Saint-Gobain opiera się na wartościach określonych w „Pryncypiach Zachowania i Postępowania”. Postępowanie zgodnie z nimi jest warunkiem przynależności do Grupy. Stąd każdy pracownik ma obowiązek poznać je w pierwszych dniach po przyjęciu do pracy. Chodzi o takie wartości, jak szacunek, lojalność, prawość, solidarność, zaangażowanie zawodowe, poszanowanie środowiska czy przestrzeganie prawa. Dzięki nim wzajemne zaufanie, autonomia oraz współpraca mogły stać się filarami kultury organizacyjnej Grupy.
 

REKLAMA

Działania Grupy wyznacza cel nadrzędny „Making the world a better home”
Źródło: opracowanie własne.


Docenianie jako część kultury organizacyjnej

Docenianie stanowi konsekwencję jednej z wyznawanych przez nas wartości – szacunku do drugiej osoby. Z tego względu jest ono obecne na różnych poziomach organizacji, począwszy od oficjalnych, cyklicznych spotkań prowadzonych przez kadrę zarządzającą na różnych poziomach naszych spółek w Polsce...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI