Dołącz do czytelników
Brak wyników

Stare wyzwania, nowe podejście

7 marca 2018

NR 2 (Styczeń 2018)

Diversity hiring
sposób na strategię rekrutacyjną, która łamie stereotypy

W odpowiedzi na rynek pracownika jednym z coraz częściej stosowanych narzędzi jest tzw. metoda diversity hiring, która z założenia próbuje łamać dotychczasowe stereotypy dotyczące wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Z artykułu dowiesz się:

  • Diversity hiring – czy to jedynie wymysł współczesności, czy niezbędne narzędzie w rękach rekruterów na rynku kandydata?
  • Jak skutecznie wdrożyć diversity hiring do codziennych działań rekruterów i jak przekonać do tego menedżerów?
  • Kiedy wdrożenie diversity hiring może się nie udać i w jakim środowisku pracy ma ono największe szanse przetrwania?

 

POLECAMY

W dobie dynamicznego rozwoju lokalnego rynku pracy (zwłaszcza sektora BPO/SSC) pracownicy działów HR niemal codziennie mierzą się z wyzwaniem dotyczącym pozyskiwania kandydatów spełniających kryteria progowe, wpisujących się w kulturę oraz przyjętą politykę personalną danej firmy. Mimo popularyzacji kierunków studiów związanych z informatyką czy finansami, na rynku wciąż brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Podobne braki odczuwalne są na szczeblu kadry menedżerskiej. Sytuacja na rynku pracy skłania rekruterów do wdrażania metody diversity hiring, dzięki której firmy zyskują dostęp do szerszego grona kandydatów oraz udostępniają własnym pracownikom bardziej wszechstronne możliwości rozwoju zawodowego. Jednym z głównych wyzwań stojących przed rekruterami przy wdrażaniu metodologii diversity hiring staje się przekonanie dyrektorów operacyjnych do nowego spojrzenia na swój dział i przedefiniowania dawno utartych ścieżek. Czy nie jest jednak prawdą, że to nasza różnorodność napędza rozwój tego świata? A fakt, że każdy z nas myśli i postrzega rzeczywistość na swój sposób, prowadzi do sytuacji, w których zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy to, co dobre, nie może być lepsze?

Zanim zastanowimy się nad tym, czy i jak wdrażać diversity hiring w naszą strategię rekrutacyjną, powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co rozumiemy poprzez różnorodność.

Kobiety do komputerów!

Jednym z najbardziej oczywistych czynników definiujących naszą różnorodność w miejscu pracy jest płeć. Przez lata w naszym społeczeństwie panował wyraźny podział na zawody męskie oraz żeńskie, co ma do tej pory swoje odzwierciedlenie chociażby w sferze lingwistycznej, gdzie utarły się konkretne formy nazw stanowisk; przykładowo: informatyk czy kadrowa. Za formy nienaturalne, czy wręcz niepoprawne, uznalibyśmy nazwy informatyczka czy kadrowy. Firmy z branży IT jako jedne z pierwszych zauważyły potrzebę zdywersyfikowania mocno męskiego środowiska. Zapoczątkowało to wiele działań prowadzących do zachęcenia kobiet do pracy w IT. Obecnie większość z liczących się na tym rynku graczy ma szeroko rozwinięte programy typu „Women in IT”, począwszy od szkoleń pomagających w przekwalifikowaniu się, a skończywszy na dostosowaniu miejsca pracy i benefitów do potrzeb np. młodych matek. 

 

Sytuacja na rynku pracy skłania rekruterów do wdrażania metody diversity hiring, dzięki której firmy zyskują dostęp do szerszego grona kandydatów oraz udostępniają własnym pracownikom bardziej wszechstronne możliwości rozwoju zawodowego.

 

Bez granic 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie niezmiernie dynamicznym rozwojem międzynarodowych firm w naszym kraju, nasz rynek pracy uzyskał status rynku międzynarodowego czy też globalnego. Mimo że nasze stawki wciąż odbiegają od zachodnich, atrakcyjność ofert pracy oraz stale podnoszący się standard życia w Polsce coraz częściej przyciągają młodych i wykwalifikowanych specjalistów z niemalże całego świata. Międzynarodowe firmy nieraz stawiają na budowanie wewnętrznych działów diversity, które oprócz promowania samej idei, mają na celu wsparcie w obejmowaniu kluczowych ról w przedsiębiorstwie, osób o różnym pochodzeniu etnicznym. Dane zebrane na przykładzie 16 firm z prestiżowego grona Fortune 500 wykazują, że 80% zarządu składa się z mężczyzn, z czego 72% to mężczyźni rasy białej. Każda ze wspomnianych firm zaznacza, że mimo braku wymiernych danych z poprzednich lat, ostatnie trzy dekady przyniosły znaczący wzrost wskaźników diversity.

Czy to tyle – diversity of thought?

Patrząc zatem na aspekt płci i pochodzenia etnicznego, powstaje pytanie, czy diversity hiring należy traktować w kategoriach kolejnego kryterium rekrutacyjnego, czy też narzędzia w rękach rekrutera, które może nie tylko przynieść wymierne korzyści dla firmy, lecz także wpłynąć pozytywnie na szansę pozyskania właściwego kandydata. Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, czy czynnik diversity traktujemy jako wymóg, czy jako szansę. Oczywiście, jeżeli postawimy sobie za nadrzędny cel zrekrutowanie osoby, która oprócz wielu kompetencji jest reprezentantem konkretnej płci, automatycznie bardzo mocno ograniczymy możliwość powodzenia. Dlatego też diversity hiring nabiera mocy w rękach rekrutera dopiero wtedy, gdy zostaje wykorzystane jako narzędzie do łamania stereotypów. 

Tak naprawdę jednym z głównych założeń (a zarazem korzyści) diversity hiring jest stworzenie środowiska, w którym problem czy zagadnienie analizowane są przez osoby o odmiennych perspektywach, niejednakowych umiejętnościach i życiowych doświadczeniach, pochodzących ze środowisk o innych uwarunkowaniach kulturowych czy socjologicznych, co z kolei napędza merytoryczną dyskusję i daję szansę na kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Płeć i rasa to tylko najbardziej namacalne cechy definiujące naszą różnorodność, ale przecież na sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości pracowników wpływa znacznie więcej elementów, jak chociażby kierunek studiów (czy też sama uczelnia), poprzednie miejsca pracy, wiek, status społeczny, sytuacja rodzinna czy orientacja seksualna. Ile razy w trakcie rozmów z Hiring Managerami słyszymy, że idealny kandydat studiował X, na uczelni Y i pracował trzy lata w firmie Z. To nieustanne dążenie do szukania trendów i podobieństw sprawia, że często otaczamy się szeroko pojętymi stereotypami, które w bardzo znacznym stopniu ograniczają nasze możliwości na rynku pracy. 

Poprzez odpowiednie korzystanie z diversity hiring, rekruter zyskuje możliwość rozbioru stanowiska na czynniki pierwsze i wyodrębnienia niezbędnych kompetencji, które – jak często się okazuje – nie są wcale typowe dla naszej dotychczasowej grupy docelowej. Nie szukając daleko, jakże często okazuje się, że osoby z doświadczeniem w sprzedaży stają się świetnymi rekruterami, doświadczeni HR-owcy zarządzają projektami biznesowymi, a lingwiści z powodzeniem budują swoje ścieżki kariery w finansach. 

 

 

Jak zbudować proces rekrutacyjny

1. Planowanie zasobów ludzkich
Aby odpowiednio przygotować się do wdrożenia jakiejkolwiek metodologii czy strategii, musimy oczywiście zrozumieć istotę i skalę zagadnienia, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Dlatego w przypadku implementowania diversity hiring niezmiernie istotne jest to, by przedstawiciel działu HR był obecny na etapie planowania zatrudnienia na najbliższy rok lub więcej. To już na tym etapie powinna zapaść decyzja, czy i w jaki sposób wprowadzać różnorodność do zatrudnienia.

2. Szkolenia budujące świadomość
Jest to budowanie podwalin pod zmiany, jakie mają zajść w procesie rekrutacyjnym. To niezmiernie ważny, ale i wrażliwy moment. Niejednokrotnie przyjdzie nam odwołać się do założeń z tychże szkoleń w momencie, gdy na późniejszych etapach rekrutacji przedstawiciele biznesu będą chcieli działać po staremu. Dlatego też szczególnie istotne jest nie tyle upewnienie się, że wiedza, którą próbujemy przekazać, jest zrozumiana, ile to, że wśród członków zarządu panuje przekonanie, iż jest to właściwy kierunek, którym firma chce podążać, umacniając budowaną markę. Jeśli pozwala na to budżet, warto rozważyć także zaangażowanie firm lub konsultantów zewnętrznych, którzy pomogą wzmocnić przekaz działu HR oraz obiektywnie przedstawią zarządowi perspektywę rynkową.

3. Definicja zakresu obowiązków i wymagań
Kiedy już udało nam się przeszkolić zarząd oraz kadrę menedżerską, która odpowiada za udział w rekrutacji, przechodzimy do realizacji naszego planu zatrudnienia. Jak przystało na każdy rzetelnie zrealizowany projekt rekrutacyjny, jednym z kluczowych elementów jest omówienie zakresu obowiązków. W przypadku diversity recruitment ten element nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ wiedza pozyskana na tym etapie pozwoli nam na kwestionowanie wymogów i stereotypów narzuconych przez Hiring Managera. Oczywiście nikt nie wymaga od rekrutera specjalistycznej wiedzy finansowej czy IT, ale nie da się ukryć, że zrozumienie branży oraz dociekliwa natura będą tutaj niezmiernie pomocne. Błędem, którego należy się szczególnie wystrzegać na tym etapie, jest poświęcanie zbyt dużej uwagi wymaganiom, kosztem rozmowy na temat powierzonych obowiązków. Wszak to kompleksowość i złożoność zadań definiuje zakres wymaganych kompetencji, a nie na odwrót.

4. Identyfikacja Fungible Skills – punkt zapalny!
Kiedy byłem odpowiedzialny za wdrożenie diversity hiring, zdefiniowałem trzy punkty zapalne. Są to momenty, w których może pojawić się największa różnica zdań między biznesem a działem HR. Identyfikacja uniwersalnych kompetencji jest pierwszym z nich. Kiedy już dogłębnie poznamy zakres obowiązków oraz wyzwania, jakie stawia dane stanowisko, musimy przeprowadzić analizę, gdzie oprócz dotychczasowych źródeł kandydatów możemy znaleźć wymagany zakres kompetencji. Od razu zaznaczam, że nie zawsze będzie to możliwe i wymagania twarde, jak znajomość JAVA czy płynne posługiwanie się językiem francuskim, będą obszarami nie do przeskoczenia. Równie często jednak okaże się, że ścisły analityczny umysł matematyka bardzo szybko odnajdzie się w dziale księgowym, zdolności organizacyjne oraz umiejętność zjednywania sobie ludzi bez wątpienia pomogą HR-owcowi w byciu efektywnym Project Managerem, a sprzedawca ubezpieczeń, ze swoją ekstrawertyczną naturą i łatwością w nawiązywaniu kontaktów, będzie świetnym rekruterem. 

5. Marketing stanowiska
Kiedy po nierzadko burzliwych negocjacjach uda nam się poszerzyć zakres kandydatów, jakich będziemy rozpatrywać, należy uwzględnić to w naszym podejściu employerbrandingowym. Dotyczy to zarówno kanałów, których użyjemy do promowania naszego wakatu, jak i samej treści ogłoszenia. Analizując naszą ofertę pracy, należy skupić się na zniwelowaniu elementów odpychających i uwydatnieniu treści przyciągających potencjalnego kandydata. W praktyce oznacza to, że powinniśmy uszczuplić listę naszych wymagań do obszarów absolutnie niezbędnych dla danego stanowiska. Sekcję poświęconą oferowanym benefitom należy natomiast rozbudować o obszary, które mogą przyciągnąć do nas zróżnicowanych kandydatów. Dla przykładu, oferty skierowane do programistów coraz częściej zawierają treści istotne z punktu widzenia młodych matek, a firmy poszukujące księgowych budują swoją ofertę tak, by do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, oprócz finansistów, zachęcić również lingwistów czy matematyków.

6. Analiza CV
Po efektywnie zaplanowanych działaniach employerbrandingowych i sourcingowych, przyszedł czas na zmierzenie się z kolejnym punktem zapalnym, czyli analizą zgromadzonych kandydatur. Na tym etapie ponownie możemy doświadczyć tego, że nasz Hiring Manager będzie wracał do swoich starych przyzwyczajeń i utartych wzorców postępowania, a na rozmowę kwalifikacyjną wybierze tylko osoby z dobrze znanych mu firm czy uczelni, stawiając naszą strategię diversity pod znakiem zapytania. W takiej chwili kluczem do sukcesu jest odpowiednio zrównoważone podejście rekrutera. Przecież nie chcemy powiedzieć naszemu Hiring Managerowi, że wszystkie osoby, które zatrudnial...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy