Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa Inspiracji

26 września 2022

NR 30 (Wrzesień 2022)

Dbałość o emocje pracowników podstawą budowania biznesu. Na przykładzie PwC

0 195

Dbałość o dobrostan pracowników to nasz priorytet biznesowy. Wynika naturalnie z wartości PwC i przyjętej strategii dotyczącej kapitału ludzkiego. Świadomie koncentrujemy się na budowaniu pozytywnych doświadczeń naszych zespołów, by zapewnić im sprzyjające środowisko pracy, a w konsekwencji możliwość pełnej realizacji własnego potencjału.

Dobrostan pracowników postrzegamy jako sumę doświadczeń z pracodawcą, które przekładają się na finalne samopoczucie naszych ludzi. Dbając o dobre emocje w miejscu pracy, działamy wielokierunkowo, uwzględniając perspektywę kultury organizacyjnej, środowiska pracy, które tworzymy, jak również rozwoju, który oferujemy pracownikom w ich codziennej pracy.

POLECAMY

Kultura organizacyjna

Kulturę organizacyjną PwC budują m.in. takie wartości, jak troska (care) i praca zespołowa (work together), wyrażające się w naszym modelu przywództwa zorientowanym na ludzi i ich bezpieczeństwo psychologiczne, a także w sposobie, w jaki budujemy relacje, współpracujemy i działamy na co dzień. 
Codzienną pracę opieramy na partnerstwie, dzięki któremu nasi pracownicy wiedzą, że mogą swobodnie dzielić się swoim zdaniem, niezależnie od pozycji zajmowanej w firmie. Ich głos jest słyszany i brany pod uwagę zarówno w projektach biznesowych, jak i przy realizacji programów budowanych na potrzeby wewnętrzne firmy.
Partnerstwo z pracownikami oznacza dla nas pytanie nie o opinię, a o oczekiwania, oraz prototypowanie razem z pracownikami wdrażanych rozwiązań. W corocznym badaniu Global People Survey zbieramy informacje pomagające wyznaczyć naszej organizacji kierunek zmian, a w dzisiejszych czasach ciągła transformacja i doskonalenie procesów to konieczność. 
Korzystamy również z kwartalnego, autorskiego badania PwC o nazwie People Happiness Assessment, które pozwala zmierzyć poziom szczęśliwości naszych pracowników (happiness index), a także ich satysfakcję, zaangażowanie, work-life balance, ocenę kultury organizacyjnej czy przyjętego modelu pracy hybrydowej. Dzięki temu możemy sprawnie reagować na pojawiające się potrzeby i lepiej dbać o pozytywne emocje w miejscu pracy.
Zorientowanie na relacje pozwala zachować równowagę między realizacją celów a sposobem, w jaki do nich dochodzimy. Role związane z zarządzaniem projektami łączymy z rolami liderów zespołów i wyznaczonych osób dbających o dobre wdrożenie i samopoczucie nowych kolegów i koleżanek.
Świadomi szybko zmieniających się warunków biznesowych i modyfikacji na rynku pracy, w PwC w Polsce w naszej kulturze organizacyjnej stawiamy na wysoką otwartość na zmiany oraz promowanie postaw empatii i nastawienia na wzrost (z ang. growth mindset wobec fixed mindset). Poprzez zachowanie elastyczności oraz umiejętności dostosowywania się efektywniej zarządzamy oczekiwaniami naszych ludzi.
Dodatkowo w PwC dajemy sobie przestrzeń na ekspresję, czyli wyrażanie siebie, własnych uczuć i emocji. Jesteśmy świadomi tego, że różnorodność naszych zespołów nas wzbogaca i daje wielość perspektyw naszym klientom oraz długoterminową wartość, a nasi pracownicy mają przestrzeń i komfort pracy w pełnej zgodzie z samym sobą. 
 

Wymiary budujące doświadczenia pracowników:
 • Kultura organizacyjna
  Wartości, misja, sposoby komunikacji, atmosfera tworzona przez styl zarządcy liderów.
 • Środowisko pracy
  Wellbeing, różnoorodność, elastyczny system czasu pracy i miejsca pracy, autonomia działań, kultura innowacji, docenienia, badanie szczęścia i zaangażowania pracowników.
 • Rozwój
  Rozumiany jako ścieżki rozwoju i kariery, poczucie sensu i wpływu w codzienniej pracy, przyrost wiedzy merytorycznej adekwatny do stanowiska.


Środowisko pracy

Wellbeing
Ten obszar jest jednym ze strategicznych priorytetów związanych z kwestiami pracowniczymi w PwC. Cele z obszaru work-life balance zostały ujęte w katalogu celów biznesowych stawianych wszystkim liderom zespołów i pracownikom firmy w zamyśle wspólnego kształtowania kultury zdrowego miejsca pracy. 
Dla naszych ludzi mamy przygotowaną kompleksową ofertę wsparcia i rozwoju w obszarze wellbeing, z której mogą korzystać w zależności od swoich potrzeb. Są to m.in.:

 • wellbeing mentoring ukierunkowany na pracę nad własnymi celami z obszaru wellbeingu oraz work-life balance,
 • konsultacje psychologiczne, sesje medytacyjne mindfulness, life coaching ukierunkowany na zdrowie i dobre samopoczucie, w tym radzenie sobie ze stresem i depresją, relacje oraz spełnienie w życiu, zarządzanie energią, odpornością psychiczną czy wypaleniem zawodowym,
 • wydarzenia w biurze zorientowane na zdrowie fizyczne pracowników i budowanie świadomości w tym zakresie,
 • tematyczne webinary dotyczące szeroko pojętego dobrostanu pracowników, m.in. budowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego i depresji, wellbeing finansowy, radzenie sobie ze stresem, pomaganie innym itp.,
 • treningi w ciągu dnia, które można wykonać w warunkach biurowych.

Flex@PwC
Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo zdrowotne i elastyczne formy pracy podjęliśmy na długo przedtem, zanim stały się postpandemicznym standardem. 
Pracownikom PwC oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy pozwalające dostosować obowiązki zawodowe do życia prywatnego,
 • wolniejsze piątki (tzw. slow Fridays) pozwalające odsapnąć przed weekendem (zalecamy nieplanowanie spotkań wewnętrznych w piątkowe popołudnia), czy też krótkookresowe elastyczne rozwiązania w okresie letnim,
 • przyjęcie optymalnego modelu pracy hybrydowej uwzględniającego trzy perspektywy (klienta, zespołu, stronę osobistą),
 • wo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy