Autor: Karolina Kołakowska

Adwokat. Szef zespołu prawa pracy dla dużych podmiotów gospodarczych w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trzy pytania o przedwstępną umowę o pracę

Proces rekrutacyjny składa się czasami z wielu etapów i pożądanym przez pracodawców jego efektem końcowym jest zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Coraz częściej jednak zdarza się tak, że kandydaci z różnych przyczyn, tuż przed umówionym terminem rozpoczęcia pracy, informują, że zrezygnowali i nie zawrą umowy.

Czytaj więcej

Prawa autorskie w relacji pracodawca-pracownik w praktyce

Pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę twórczą, mogą być zainteresowani rozpowszechnianiem dzieł swoich pracowników i czerpaniem z tego korzyści. Aby doszło do nabycia praw autorskich do utworu pracownika, musi być spełnionych kilka warunków. Brak któregokolwiek z nich oznacza potrzebę zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Czytaj więcej

Procedura zwolnień grupowych w czterech etapach

Wszystkie konsekwencje pandemii COVID-19 są trudne do przewidzenia. Niestety, istnieje prawdopodobieństwo, że niektórzy z pracodawców będą stawać przed najtrudniejszymi decyzjami dotyczącymi restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień. Część z nich będzie zobowiązana do zastosowania procedury zwolnień grupowych, o której stanowi ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: Ustawa). Procedura ta wymaga zaplanowania i dopełnienia kilku formalności.

Czytaj więcej

Jak bezpiecznie zorganizować pracę niepełnosprawnego pracownika w zespole?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych czasami kojarzy się z koniecznością podejmowania przez pracodawcę dużego wysiłku organizacyjnego. Niesłusznie. Pracownik niepełnosprawny podlega w większości takim samym zasadom pracy, jak pracownik pełnosprawny, a udogodnienia, które przyznają mu przepisy, wiążą się przede wszystkim z organizacją czasu pracy.

Czytaj więcej

Dodatkowe wolne czy sytuacja wymagająca ochrony?

Jednym z częstszych problemów, z jakimi borykają się pracodawcy w organizacji pracy, są częste i powtarzające się nieobecności pracowników, o których przełożeni najczęściej dowiadują się w dniu rozpoczęcia zwolnienia. Dane statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzają – Polacy masowo korzystają ze zwolnień lekarskich.

Czytaj więcej

Udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy

Każdy z nas czuje się bardziej odpowiedzialny za efekty swojej pracy, jeśli miał zapewnioną możliwość podejmowania decyzji dotyczących jej organizacji, sposobu wykonania czy wykorzystania jej owoców. W polskim porządku prawnym jest kilka instytucji prawnych, które mają zagwarantować pracownikom wpływ na decyzje ich dotyczące w określonych sytuacjach. Dwie z nich bywają niedoceniane – są to przedstawiciel pracowników i rada pracowników.

Czytaj więcej

Działalność związkowa w godzinach pracy

Gdy pracodawca dostaje wniosek działacza związkowego o zwolnienie go od pracy, często nasuwa się mu pytanie: „Czy na pewno muszę go uwzględnić?”. Podpowiadamy, co wziąć pod uwagę, by odpowiedź na to pytanie była prawidłowa.

Czytaj więcej