Trzy pytania o przedwstępną umowę o pracę

Prawo pracy w praktyce

Proces rekrutacyjny składa się czasami z wielu etapów i pożądanym przez pracodawców jego efektem końcowym jest zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Coraz częściej jednak zdarza się tak, że kandydaci z różnych przyczyn, tuż przed umówionym terminem rozpoczęcia pracy, informują, że zrezygnowali i nie zawrą umowy.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie elementy musi zawierać przedwstępna umowa o pracę, aby była wiążąca?
  • Czy można zastrzec karę umowną na wypadek, gdyby kandydat wycofał się z rekrutacji?
  • W jakiej formie zawrzeć umowę przedwstępną?

 

Dla pracodawcy może to być równoznaczne ze stratą wielu tygodni poświęconych na rekrutację, a czasem też pieniędzy, jeśli w proces byli zaangażowani np. zewnętrzni rekruterzy. W tej sytuacji pracodawcy są zainteresowani poszukiwaniem narzędzi, które nie tyle „przymuszą” kandydata do pracy (bo od takiego pracownika trudno byłoby się spodziewać zaangażowania), co być może skłonią do bardziej odpowiedzialnego przyjmowania na siebie zobowiązań ze składanych deklaracji co do gotowości podjęcia pracy. Rozwiązaniem może być przedwstępna umowa o pracę. 

Co to jest umowa przedwstępna i czy jej zawarcie jest w prawie pracy możliwe?

Umowa przedwstępna to umowa, w której jedna ze stron lub obie (pracownik i pracodawca) zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, tzw. umowy przyrzeczonej, np. umowy o pracę. 

Kodeks pracy nie przewiduje takiej umowy, regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego. Nie stanowi to jednak przeszkody w jej zawarciu, ponieważ w art. 300

Kodeks pracy pozwala we wszelkich nieuregulowanych sprawach odpowiednio korzystać z przepisów Kodeksu cywilnego, pod warunkiem jednak że nie będzie to sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Możliwość zawarcia przedwstępnej umowy o pracę jest n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI