Działalność związkowa w godzinach pracy

Prawo pracy w praktyce

Gdy pracodawca dostaje wniosek działacza związkowego o zwolnienie go od pracy, często nasuwa się mu pytanie: „Czy na pewno muszę go uwzględnić?”. Podpowiadamy, co wziąć pod uwagę, by odpowiedź na to pytanie była prawidłowa.

Działalność związkowa, co do zasady, jest działalnością społeczną członków organizacji. Przyjmują oni na siebie dodatkowe zobowiązania, reprezentując prawa osób wykonujących pracę i broniąc ich. Jednak nie zawsze pracę na rzecz związku można wykonać w czasie wolnym i pogodzić ją z pracą zawodową. Z tego względu ustawa o związkach zawodowych1 przyznaje członkom organizacji związkowej szczególne prawa, umożliwiające im korzystanie ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Istotne jest przy tym, że o konieczności udzielenia zwolnienia nie decyduje swobodne uznanie związku zawodowego, a wystąpienie określonych okoliczności, które powodują, że prawo do zwolnienia zyskuje nadrzędny charakter wobec interesów pracodawcy. W działalności zakładowych organizacji związkowych w grę wchodzą dwa rodzaje zwolnień – „godziny związkowe” („urlopy związkowe”)2 i budzące zdecydowanie więcej wątpliwości – czynności doraźne3.

Musisz udzielić urlopu związkowego, jeśli spełnią się jego warunki

Prawo do „urlopu związkowego” przysługuje wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • organizacja związkowa złoży wniosek o udzielenie zwolnienia;
  • wniosek związku zawiera wszystkie potrzebne informacje;
  • osoba, której wniosek dotyczy, jest członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;
  • nie zostały przekroczone limity osób uprawnionych do korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie z obowiązku pracy na czas kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej jest inicjowane przez związek zawodowy, k...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI