Jak bezpiecznie zorganizować pracę niepełnosprawnego pracownika w zespole?

Prawo pracy w praktyce

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych czasami kojarzy się z koniecznością podejmowania przez pracodawcę dużego wysiłku organizacyjnego. Niesłusznie. Pracownik niepełnosprawny podlega w większości takim samym zasadom pracy, jak pracownik pełnosprawny, a udogodnienia, które przyznają mu przepisy, wiążą się przede wszystkim z organizacją czasu pracy.

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1. 

Ustawowe reguły zatrudniania osób niepełnosprawnych mają zastosowanie, o ile niepełnosprawność pracownika została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem o:

 • zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół orzekający o niepełnosprawności do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki),
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.
 1. Przesłanką zakwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności jest naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy albo na tyle ograniczona zdolność do pracy, że możliwa jest jedynie w warunkach pracy chronionej. Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, ponieważ jest niezdolna do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że taka osoba nie może bez pomocy innych osób zaspokoić swoich życiowych potrzeb, takich jak poruszanie się czy komunikacja.
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany jest naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnością do pracy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI