Rekruter i pracodawca- analiza SWOT metody crowdstaffingowej

Współpraca z partnerami

Rekrutacja jest zjawiskiem polegającym na znalezieniu synergii, stworzeniu ekosystemu, w którym nastąpi wielostronna i wielopoziomowa wymiana potrzeb i zasobów. Taki konstrukt jest często chaotyczny, utrudnia przepływ informacji między interesariuszami i właśnie dlatego rośnie znaczenie crowdstaffingu w rekrutacji.

Platformy umożliwiają natychmiastowy przepływ informacji i bezpośrednie ukierunkowanie działań w obszary najbardziej potrzebujące uwagi. Przeniesienie procesów rekrutacyjnych do sfery cyfrowej daje ogromne możliwości tak rekruterom, jak pracodawcom. Warto przyjrzeć się szansom, zagrożeniom, wadom i zaletom tego rozwiązania po obu końcach tego, złożonego procesu, który, jako rekruterzy upraszczamy i automatyzujemy na platformie crowdstaffingowej ReX Recruitment Exchange.

Pracodawca

Szanse jakie stwarza crowdstaffing w kontekście pozyskania kandydatów do procesów rekrutacyjnych są właściwie nieograniczone. Ilu rekruterów, tyle dostępnych indywidualnych baz kandydatów, sfer wpływów i pomysłów na ich pozyskanie. Jest to w teorii wprawdzie źródło wyczerpywalne w kontekście poszukiwanych kompetencji, jednak kreatywność rekruterów nie zna granic, a wielość rozwiązań oferowanych kandydatom, form i stylów współpracy pozwala na zróżnicowane podejście do każdej rekrutacji. Tak w kontekście geograficznym jak językowym czy czasowym. Raport Antal „Trendy w zakresie rekrutacji specjalistów i menedżerów„ pokazuje, że najczęściej crowdstaffing wykorzystywany jest do rekrutacji na stanowiska z obszaru SSC- finansów i księgowości (34%), administracji (29%) oraz IT (28%). Dziedziny te w dużej mierze pozwalają na pracę zdalną i są w stanie skorzystać z pełni potencjału jaki stwarza dla nich crowdstaffing.

Zagrożenia związane ze skokiem na głęboką crowdstaffingową wodę najczęściej wynikają z braku znajomości zasad działania narzędzi i systemów oraz założeń działania konkretnej platformy. Jeśli pracodawca oczekuje konsultingu i raportowania czy gwarancji usługi, a znajdzie się w sytuacji posiadania 30 rekomendacji, które trzeba przeprocesować, może to stanowić realne zagrożenie dla jego wizerunku i powodzenia samej rekrutacji. Platforma jest źródłem zainteresowanych, zbriefowanych i przescreenowanych kandydatów - wyższa forma researchu. Po stronie pracodawcy natomiast jest zabezpieczenie zasobów ludzkich i czasu na selekcję, weryfikację i przeprocesowanie kandydatów. W ReX jest możliwość wykupienia usługi KAMa, która oferuje takie wsparcie jednak w podstawowej usłudze nasza rola, jako ReX rekruterów kończy się po dostarczeniu kandydatów. „Pól usługi za pół ceny” to rozwiązanie na czasy niedostatku zainteresowanych, gdy chcemy dotrzeć do jak największego potencjału profilowych kandydatów. Z raportu Antal wynika, że pracodawcy są świadomi tych zagrożeń i zlecają do crowdstaffingu najczęściej rekrutacje na stanowiska regular (49%), a najmniej na stanowiska menedżerskie (30%), które czasami wymagają wystandaryzowanego podejścia czy najwyższego stopnia poufności, co oznacza kontaktowanie jak najmniejszej ilości kandydatów.

Wady rozwiązania crowdstaffingowego różnią się w zależności od wybranej platformy i przyjętego modelu biznesowego. Wspólną dla wszystkich jednak jest to, że istnieje taka możliwość, iż żaden freelancer nie podejmie się zlecenia. Na platformie ReX mamy tylko doświadczonych, wyselekcjonowanych rekruterów, którzy są świadomi rynku kandydata i pracodawcy. Możemy wystawić projekt za niebotyczne success-fee, ale jeśli według ich fachowej oceny jest niewykonalny, nie podejmą się go wiedząc, że każde wejście na projekt wiąże się ze zobowiązaniem dostarczenia profilowych kandydatów. Za to, gdy ktoś już podejmie się projektu mamy 85% szans na zamkniecie go z sukcesem.

Zalety są trzy: cena, czas realizacji i efektywność o czym wie już ponad 40% ankietowanych profesjonalistów HR. Po przekroczeniu bariery poznawczej i wyjściu ze sfery, w której rekrutacja to pełna obsługa i doradztwo, po przedefiniowaniu crowdstaffingu na ulepszone źródło kandydata, które oprócz CV daje wiedzę o oczekiwaniach finansowych, okresie wypowiedzenia czy motywacji kandydata, który jest zainteresowany ofertą pracy, crowdstaffing staje się wygodnym narzędziem pozwalającym sięgać, gdzie inni nie sięgają za rozsądną cenę i w krótkim czasie. Wielu klientów ReX zwraca szczególną uwagę na płatność dopiero po rozpoczęciu pracy przez kandydata, ze względu na różnorodność doświadczeń czują się bezpiecznie z tym rozwiązaniem.

Rekruter

Niekwestionowaną szansą dla profesjonalistów budujących społeczność crowdstaffingową jest  bycie częścią „tłumu”, a więc możliwość rozwoju kompetencji, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk czy dyskusji na temat najnowszych trendów rynkowych. Rekruter – freelancer nie musi być wolnym strzelcem pozostawionym samym sobie w zawiłych meandrach niezamykalnych projektów rekrutacyjnych – ReX Leaderzy zadbają o to, aby dołączając do społeczności ReX czuł się zaopiekowany oraz otrzymał realne wsparcie w tych trudniejszych chwilach. Ponadto crowdstaffing to również realna szansa bezproblemowego przekraczania granic państw w realizacji procesów rekrutacyjnych dla europejskich czy azjatyckich klientów z bezpiecznego miejsca w fotelu przy własnym biurku. Dla rekruterów lubiących wyzwania to szansa na sprawdzenie się bez żadnych konsekwencji w naprawdę wymagających, pełnych wyzwań projektach przy nieustającym wsparciu ekspertów zaangażowanych do współpracy przy platformie ReX.

Zagrożenia pojawiające się w przyadku decyzji o dołączeniu do jednego z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku rekrutacyjnym to przede wszystkim obawa o brak projektów dopasowanych do doświadczenia oraz sieci kontaktów, jaką posiada Rekruter. ReX Leaderzy dbają o to, aby sukcesywnie na platformie pojawiały się zupełnie nowe procesy, aby kolejne branże otwierały się na crowdstaffing, ale również umożliwiają sprawdzenie się na nieznanych dotąd wodach rekrutacyjnych. Umożliwiają dostęp do atrakcyjnych szkoleń, które są wsparciem w przypadku swoistego przebranżowienia się. Znaczącym zagrożeniem jest również pojawiająca się trudność w postaci dopilnowania wszystkich formalności, dokumentów, zgód RODO – wielu rekruterom spędza sen z powiek niezapowiedziana kontrola z GIODO. W przypadku platformy ReX za wszystkie rozliczenia i formalności odpowiada ReX Leader, a zautomatyzowany system dba o zgodność dokumentacji – Rekruter nie musi martwić się tymi zawiłościami, a skupić się na tym, co naprawdę sprawia mu przyjemności, czyli wyszukiwaniu perełek na rynku.

Wada rozwiązania może szczególnie dotknąć doświadczonych profesjonalistów, ponieważ zazwyczaj opcje oferowane na platformie ograniczają dostęp lub kontakt z Hiring Managerem, klientem, czyli faktycznie osobą, która będzie decydować o tym, czy przedstawiony przez rekrutera kandydat otrzyma propozycję pracy. Z drugiej strony Partner w crowdstaffingu unika konieczności zaangażowania w żmudny etap procesowania ubiegających się o zatrudnienie osób – umawiania spotkań, negocjacji. Ponadto do odpowiedzialności ReX Leaderów należy przed uruchomieniem projektu na platformie skrupulatne zbadanie potrzeb klienta, zebranie informacji na temat profilu kandydata oraz potwierdzenie realności chęci zatrudnienia oraz motywacji do jak najszybszego zamknięcia projektu. Rekruter otrzymuje więc gotowe zlecenie i znów może oddać się tym zajęciom, które faktycznie sprawiają mu frajdę. Dobra zabawa w realizacji założonych celów jest przecież gwarantem sukcesu.

Zalety są dość łatwe do wskazania – przede wszystkim to dostęp do licznych projektów u zweryfikowanych, zbriefowanych wcześniej klientów, z potwierdzoną motywacją do znalezienia właściwego człowieka na wyznaczoną pozycję. Oferta ReX trafia również do dużych graczy, znaczących firm czy marek na rynku, do których dotarcie dla pojedynczego rekrutera mogłoby by być niezwykle uciążliwą ścieżką obarczoną licznymi kłodami w postaci działów prawnych i sztywnych regulacji korporacyjnych. To możliwość realizacji projektów dla partnera, o którym freelancer marzył przez większą część swojego zawodowego życia. Współpraca w oparciu o crowdstaffing to odpowiedź na współczesne zapotrzebowanie wśród pracowników na realną elastyczność kooperacji – realizacja projektów odbywa się w 100% zdalnie, a samodzielność działania, a co za tym idzie dostępność do wykonywania zadań i praca na własnych zasadach jest na najwyższym poziomie. Nikt nie kontroluje i nie nadzoruje w jaki sposób się pracujesz - liczy się efekt!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI