Przeciwdziałanie mobbingowi w firmie – na co zwrócić uwagę? Case study Credit Agricole Bank Polska SA

Prawo pracy w praktyce

Mobbing jest dla wielu firm tematem tabu. Jak pokazują statystyki spraw sądowych1, w ostatnich 5 latach do sądów rejonowych wpływało każdego roku ponad 500 spraw dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za mobbing.

Zgodnie z Kodeksem pracy: „Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi” (art. 943 § 1 k.p.). W praktyce oznacza to, że każdy pracodawca powinien: 

 • sam powstrzymywać się od mobbingu,
 • przeciwdziałać powstaniu zjawiska mobbingu ze strony innych osób w organizacji (np. osób zarządzających, innych pracowników itd.),
 • eliminować mobbing, gdy to zjawisko wystąpi.

W Kodeksie pracy nie jest sprecyzowane, na czym konkretnie powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi – pozwala to pracodawcom realizować ten obowiązek według zasad, które w największym stopniu będą odpowiadać specyfice biznesowej i kulturze organizacji. Aby kompleksowo podejść do tematu prewencji, warto szczegółowo zapoznać się z regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Prawne aspekty mobbingu

Kodeks pracy definiuje w art. 943 § 2 mobbing jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.
W sensie prawnym, aby można było mówić o występowaniu zjawiska mobbingu, warunki definicyjne muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że:

 • zachowania lub działania muszą być uzewnętrznione;
 • muszą one być zarówno uporczywe, jak i długotrwałe, jednak definicja prawna nie wskazuje, jak długi okres i jaka częstotliwo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI