Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa Inspiracji

19 sierpnia 2022

NR 29 (Sierpień 2022)

Powroty do biura po pandemii nie muszą być trudne. Case study Sabre Polska

0 134

Pandemia sprawiła, że codzienna organizacja oraz tryb pracy wielu firm musiały zostać zmienione, w wielu przypadkach właściwie z dnia na dzień. Potrzeba przejścia z zatrudnienia stacjonarnego na hybrydowe lub zdalne, przeformułowanie planu działania i zadań pracowniczych, przygotowanie nowych narzędzi pracy – to modyfikacje, które wprowadzono, by dostosować się do trudnej rzeczywistości. Niektóre organizacje bardzo sprawnie poradziły sobie z epidemicznym wyzwaniem w kontekście reorganizacji pracy biura oraz powrotu do pierwotnego modelu zarządzania zespołami w okresie postpandemii.

Sabre Poland Global Capability Center z siedzibą w Krakowie, zatrudniające prawie 1,3 tys. osób, należące do dużej międzynarodowej korporacji Sabre Corporation, w okresie wybuchu pandemii umożliwiło wybór modelu pracy zatrudnionym. Jednocześnie stworzyło wszelkie warunki pracownikom do wykonywania przez nich obowiązków zawodowych w trybie zdalnym. Firma z branży IT, działająca dla klientów z sektora podróży i tworząca oraz rozwijająca produkty przy użyciu nowoczesnych rozwiązań, jakimi są machine learning, artificial intelligence czy data analytics, była dobrze przygotowana do ewentualnej sytuacji kryzysowej – pod względem nie tylko organizacyjnym, lecz także technologicznym, a nawet merytorycznym. 
O transformacji modelu pracy w okresie pandemii, preferencjach zarówno firmy, jak i pracowników związanych z kwestią wyboru trybu zatrudnienia, o wdrażaniu rozwiązań polegających na bezpiecznym powrocie do biura oraz funkcjonowaniu firmy w czasie postpandemii i jej planach na najbliższą przyszłość mówi w imieniu Sabre Polska Anna Stach – Director People Business Partner, członek zarządu.    

POLECAMY

Polityka przyjaznego środowiska pracy zdała egzamin w sytuacji kryzysowej

Sabre Polska od wielu lat tworzy środowisko pracy w ramach różnych pozytywnych działań realizowanych przez przez dział People Team. Elastyczność w podejściu do potrzeb pracowników i tym samym pogodzenie zatrudnienia z życiem prywatnym to priorytet. Dla naszej firmy wybuch pandemii nie oznaczał diametralnych zmian, a jedynie dostosowanie istniejącego modelu pracy do sytuacji kryzysowej, która nastała zupełnie niespodziewanie. Okazało się, że elastyczność w trybie pracy, którą pracownicy już dysponowali, bardzo pomogła w tym trudnym czasie. Działania te zaowocowały utrzymaniem efektywności oraz płynności pracy zespołów.
Według badania „Jak w czasie pandemii pracowały firmy w Polsce”, przeprowadzonego na zlecenie EY przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS), większość z badanych firm w Polsce delegowała swoich pracowników do realizacji ich zadań w systemie pracy hybrydowej lub zdalnej. Wyniki badania wskazują również, że w firmach z przynajmniej częściowym kapitałem zagranicznym oraz zatrudniających ponad 300 osób podczas pandemii dominował model pracy hybrydowej1. Decyzje Sabre Polska w okresie pandemii co do kwestii zatrudnienia wpisują się więc w przedstawione trendy.
Wprowadziliśmy hybrydowy model pracy, a dodatkowo – aby pomóc pracownikom lepiej przystosować się do nowej, trudnej sytuacji i tym samym pracy zdalnej – firma dała możliwość wypożyczenia do domu krzeseł biurowych, monitorów oraz innych niezbędnych sprzętów. Zatrudnieni otrzymali również bonus finansowy na wyposażenie domowego biura. Te zabiegi były nie tylko przejawem troski o dobrą aklimatyzację wszystkich pracowników do pracy zdalnej, lecz także składową przemyślanej polityki zarządzania zespołami w sytuacji kryzysowej.

Systemowe wsparcie liderów i pracowników w okresie pandemicznym okazało się skuteczne

Sabre Polska, jako jedna z pierwszych organizacji na rynku krakowskim, dało możliwość stałego wykonywania pracy z domu do ośmiu dni w ciągu miesiąca. Do tego wprowadziła elastyczny czas pracy, co w sposób oczywisty ułatwiło wykonywanie obowiązków zawodowych wielu członkom zespołów.
Podczas pandemii pracownicy mieli dostęp do szeregu materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz motywujących do zaangażowania zawodowego. COVID-19 to przecież nie tylko zmiany w organizacji pracy, to także związany z nimi stres, a czasem nawet lęk, spadek indywidualnych zdolności do produktywnego działania, np. poprzez obniżenie nastroju, samopoczucia. Nasza firma miała świadomość różnych zagrożeń wynikających z pandemii, dlatego przeciwdziałała na bieżąco pojawiającym się problemom, również na poziomie edukowania liderów. Team liderom udostępniono szkolenia w formie online, które nauczyły ich na co mają zwracać szczególną uwagę w sytuacji kryzysowej, w tym jak zarządzać zdalnie zespołem przy dostępie do istniejących narzędzi – aplikacji, nowoczesnego oprogramowania, internetu i innych urządzeń.
 

Mając narzędzia i procesy do wykonywania pracy zdalnej w czasie pandemii, Sabre Polska położyło nacisk głównie na dwa obszary w ramach zarządzania zatrudnieniem podczas sytuacji kryzysowej:
  • zrozumienie potrzeb pracowników i pomoc liderom w zdalnym zarządzaniu zespołem, 
  • stworzenie globalnego modelu pracy z domu i przygotowanie się na powrót do biura.


Niedługo po nastaniu pandemii Sabre Polska ogłosiło program Work From Anywhere (WFA), który miał na celu usystematyzowanie pracy z domu. W porozumieniu z menedżerem pracownik mógł wybrać najbardziej odpowiadający mu model pracy (stacjonarny, hybrydowy, zdalny). WFA stawia na elastyczność i daje możliwość członkowi zespołu wyboru trybu pracy w zależności od jego potrzeb i sytuacji życiowej. Program wspiera też odpowiedzialne decyzje w ramach „samozarządzania zespołowego” – dlatego, że to zespół wraz z liderem wybierają najefektywniejszy dla nich model pracy, a potem weryfikują go w praktyce i modyfikują w razie potrzeb. 

Wypracowanie globalnego modelu pracy z domu pomogło w powrocie do biur

Kiedy sytuacja pandemiczna się polepszyła i złagodzono rządowe obostrzenia, zdecydowaliśmy się na częściowe otwarcie biura. Było to podyktowane przede wszystkim jednoznacznie sprecyzowanymi oczekiwaniami członków naszego zespołu. Niektórzy z nich zgłaszali chęć pracy z biura tylko w pewnym wymiarze godzinowym w ramach etatu. Przyjęliśmy zasadę dobrowolności. Każdy miał możliwość wykonywania pracy z domu lub z biura. Wiązało się to oczywiście z koniecznością przygotowania przestrzeni biurowej do wymogów zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników. Zajął się tym zespół Facility, na co dzień czuwający nad właściwym funkcjonowaniem biura, a w trakcie pandemii dbający również o przestrzeganie zasad sanitarnych.
Okres izolacji wykorzystaliśmy m.in. na dostosowanie biura do potrzeb post-pandemii. Przy tym w lutym 2020 roku zmieniliśmy naszą siedzibę. Dlatego łatwiej było nam dostosować nowe przestrzenie do oczekiwań pracowników. Prosiliśmy naszych członków zespołu o przesyłanie swoich opinii, dotyczących tego jakie warunki pracodawca powinien spełnić po ich powrocie do stacjonarnego zatrudnienia. Dzięki tej informacji mogliśmy uwzględnić sugestie pracowników na etapie planowania i urządzania wnętrz. Niektóre informacje zwrotne, podkreślały fakt, że nie ma potrzeby inwestowania w pojedyncze biurka. W zamian członkowie zespołów Sabre Polska chcieli dysponować miejscem, w którym mogą się spotykać w większych grupach. Dlatego stworzyliśmy powierzchnie co-workingowe w pełni wyposażone m.in. w nowoczesne narzędzia, które pozwalają na rozwój kreatywnej pracy zespołowej.

Otwarcie biura oznacza organizację nowych aktywności dla pracowników

Na początku kwietnia bieżącego roku miało miejsce ponowne pełne otwarcie biura. Było to dla nas ważne wydarzenie. Radość mieszała się z ekscytacją, a nawet wzruszeniem. Pierwszy raz od przeszło dwóch lat mieliśmy okazję spotkać się w biurze w szerszym gronie, zwłaszcza w ramach zespołów, w których pracujemy. Od marca 2020 roku zatrudniliśmy wielu nowych specjalistów, dla których była to zarówno jedna z pierwszych możliwości poznania osobiście swoich koleżanek i kolegów, jak i pracy stacjonarnej w Sabre. 
Dodatkowo, organizujemy wydarzenia technologiczne, takie jak np. Go...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy