Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Strategia i rozwój , Artykuły z Czasopisma

10 lutego 2020

Millenium TFI zapewnia wsparcie dla firm w zakresie obsługi PPK. Po Prostu Korzystnie

20

Możliwość zawarcia umowy online o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, łatwa integracja z własnym systemem informatycznym przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, mobilny dostęp do śledzenia stanu zgromadzonych środków dla każdego pracownika – to tylko kilka korzyści dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się wdrożyć PPK wspólnie z Millennium TFI.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zostało objętych blisko 20 tysięcy firm zatrudniających między 50 a 250 pracowników. Stoją one przed wyzwaniem dokonania wyboru instytucji zarządzającej PPK i zawarcia umowy o zarządzenie do 24 kwietnia tego roku.
 

Pracownicze Plany Kapitałowe to ważna inicjatywa, wspierająca regularne oszczędzanie Polaków, z celem wykorzystania środków na emeryturze. Aczkolwiek pracownik ma prawo wypłacić zgromadzone oszczędności wcześniej, pod pewnymi warunkami – zaznacza Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

Współpraca z Grupą Banku Millennium w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych daje Pracodawcom gwarancję kompleksowego wsparcia, obsługę dedykowanego opiekuna, a przede wszystkim jedne z najniższych na rynku opłat za zarządzanie subfunduszami. Do końca 2020 roku opłata za zarządzanie wynosi 0%, zaś w dalszym okresie opłata te będzie kształtować się na relatywnie niskim poziomie od 0,25% do 0,45% w skali roku, w zależności od cyklu życia funduszu, profilu ryzyka i jego horyzontu inwestycyjnego. Współpraca z Grupą Banku Millennium oznacza również możliwość korzystania z wygodnych oraz bezpłatnych narzędzi systemowych do integracji z PPK. Jednym z nich jest Comarch PPK, oferowane przy współpracy z firmą Comarch. Korzystając z tego narzędzia, Millennium TFI zapewnia bezkosztową integrację PPK z systemem pracodawcy.
W tym przypadku dane zaktualizują się automatycznie, np. wysokość wynagrodzenia czy wartość procentowa składek. Dodatkowo, aplikacja Comarch PPK współpracuje również z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Przedsiębiorcy, którzy już korzystają  z systemów ERP/HR firmy Comarch, również skorzystają na tym rozwiązaniu.


Z punktu widzenia firmy możliwość integracji systemów kadrowo-płacowych eliminuje konieczność angażowania dodatkowych zasobów do obsługi procesów związanych z PPK i redukuje koszty oraz ryzyko związane z błędami w transferze danych – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI.

Grupa Banku Millennium oferuje przedsiębiorstwom możliwość integracji systemów finansowo-księgowych z systemami banku, dotyczy to również systemów ERP firmy Comarch. Decyzja spółki z grupy Banku Millennium o rozszerzeniu współpracy z partnerem o PPK była więc naturalną odpowiedzią na potrzeby naszych klientów – zaznacza Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millenium.

Podsumowując – korzyści dla przedsiębiorcy, który nawiąże współpracę z Millennium TFI w zakresie PPK, są następujące:
 

  • umowę o zarządzanie PPK z Millennium TFI można zawrzeć online, za pośrednictwem strony www.millenniumt..pl/ppk ,lub poprzez aplikację Comarch PPK,
  • deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek są przekazywane bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa do systemu Millennium TFI,
  • obsługa procesów związanych z PPK jest realizowana bez konieczności przesyłania jakichkolwiek plików,
  • w przypadku przedsiębiorstw posiadających już aplikację Comarch ERP/HR dane w aplikacji Comarch PPK zaktualizują się automatycznie, np. wysokość wynagrodzenia czy wartość procentowa składek,
  • aplikacja Comarch PPK współpracuje również z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów, przedsiębiorca nie musi angażować dodatkowych zasobów do obsługi PPK, co oznacza dla niego oszczędności.


Istotne są też korzyści dla pracowników:

  • obsługa w sieci blisko 800 oddziałów Banku Millennium, gdzie pracownicy zostaną obsłużeni lub otrzymają stosowne informacje, jak samodzielnie zarządzać swoim kontem PPK,
  • dostęp do informacji o stanie środków oraz możliwość składania dyspozycji poprzez aplikację online,
  • atrakcyjna oferta Banku Millennium dla pracowników firm, które podpiszą umowę o zarządzanie z Millennium TFI.


Wdrożenie PPK z Millennium TFI jest po prostu korzystne dla pracodawcy i pracownika – podkreśla Krzysztof Kamiński. Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu PPK, Millennium TFI przygotował specjalne materiały, które można znaleźć pod wskazanym adresem: www.millenniumtfi.pl/ppk


Millennium TFI S.A. posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami i znajduje się w pierwszej dziesiątce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na rynku pod względem wartości aktywów na rynku kapitałowym, zgodnie ze stanem na październik 2019 r.  W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte, jak i produkty oferowane w ramach III filaru systemu emerytalnego. Od 2004 roku zarządza programami emerytalnymi IKE zaś od 2019 roku jest instytucją uprawnioną do zarządzania aktywami w ramach PPK. Aktualnie Millennium TFI obsługuje ponad 130 tys. klientów.


Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Millennium TFI) jest licencjonowaną instytucją finansową działającą na rynku polskim od 2001 roku, jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Millennium TFI jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce, w skład której wchodzą jeszcze Millennium Leasing i Millennium Dom Maklerski. Wraz z Bankiem należymy do Grupy Millennium BCP operującej na rynkach międzynarodowych.

Zapewniamy nowoczesne rozwiązania finansowe i dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządzających, starając się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. W gronie naszych inwestorów są również duże instytucje finansowe.

Obecnie w ofercie Millennium TFI znajduje się dwanaście subfunduszy otwartych oraz jeden fundusz inwestycyjny zamknięty. W ramach świadczonych usług oferujemy Indywidualne Konto Emerytalne a dla inwestorów preferujących systematyczne oszczędzanie zapewniamy atrakcyjne programy oszczędnościowe. Towarzystwo, jako jedno z pierwszych instytucji zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach PPK wpłaty uczestników są inwestowane w dedykowane fundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty. Więcej informacji o oferowanych produktach znajduje się na www.millenniumtfi.pl.

Przypisy