Komunikacja wewnętrzna – przestrzeń dialogu. Case study CEMEX

Strategia i wdrażanie

Komunikacja wewnętrzna jest istotna w każdej firmie, ponieważ wpływa na zaangażowanie pracowników, ale również na wizerunek firmy. Warto budować ją na dialogu, dlatego w CEMEX nie obowiązuje sztywny podział ról na tworzących komunikację i jej odbiorców. Pracownicy angażują się w komunikację w dwóch rolach: są nie tylko odbiorcami, lecz także twórcami treści.

Wiarygodna i autentyczna komunikacja wewnętrzna wymaga zaangażowania możliwie dużej liczby pracowników. Pracujemy nad tym, by jej istotą był dialog, a nie jednostronne komunikaty przełożonych kierowane do podwładnych. W naszej firmie pracownicy są nie tylko potencjalnymi odbiorcami, lecz także aktywnymi twórcami treści – dotyczy to zarówno zarządu i menedżerów, jak i osób zatrudnionych na innych stanowiskach. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że komunikacja w firmie pozwala pracownikom pozyskiwać wiedzę na temat realizowanych projektów czy odgrywa rolę we wspieraniu działań biznesowych firmy. Ale również, że w pełni i skutecznie doinformowany pracownik, który wie, jak działa firma, może być jej ambasadorem na zewnątrz, wspierając osobistymi, pozytywnymi opiniami działania naszej firmy, w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.
Ważną rolę w budowaniu kultury komunikacji opartej na dialogu odgrywają liderzy, którzy potrafią wysłuchać, zrozumieć i docenić pracownika. Taka postawa premiuje otwartość i chęć wspólnego rozwiązywania problemów lub doskonalenia poszczególnych rozwiązań. 
Jak to działa w praktyce? Przykładem jest program VFL (z ang. Visible Felt Leadership), w ramach którego przedstawiciele kierownictwa firmy regularnie odwiedzają wszystkie zakłady. Stałym elementem takich wizyt są rozmowy z pracownikami na tematy związane z bezpieczeństwem pracy. Podczas bezpośrednich spotkań pracownicy mają okazję do zwrócenia uwagi na kwestie, które wymagają poprawy lub szczególnej troski. Zależy nam na tym, by pracownicy widzieli sens w angażowaniu się w tego rodzaju komunikację, dlatego wnioski z rozmów są analizowane podczas spotkań pionów biznesowych i owocują realnymi zmianami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko dzięki codzienn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI