Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł partnerski

11 czerwca 2019

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w Warszawie i regionie

219

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa  zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku
i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym dla Warszawy i województwa mazowieckiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Działający już w ponad 150 krajach system jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za  granicą.

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym Warszawy i całego województwa mazowieckiego. – Województwo mazowieckie jest jednym z najbardziej rozwijających się gospodarczo regionów w Polsce. Region Mazowsza ma bardzo rozwinięte potrzeby w kontekście pozyskiwania pracowników w wielu branżach – od biznesu, przez przemysł, aż do innowacji i start-upów. Aby region mógł się dynamicznie rozwijać, potrzebna jest otwartość na te wymogi rynku. Zintegrowany System Kwalifikacji wychodzi naprzeciw potrzebom regionu – w skali mikro i makro. Wspieramy kwalifikacje, które wywodzą się z potrzeb rynkowych. W systemie znajdują się np. kwalifikacje związane z nowymi technologiami, jak choćby „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, czy z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi – mówi Agnieszka Orzechowska, Doradczyni Regionalna ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jak zaznacza Agnieszka Orzechowska, w każdym z województw aktywnie działają doradcy regionalni, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym.
– Naszym zadaniem jest kooperacja z pracodawcami, organizacjami branżowymi oraz administracją publiczną. Jako doradczyni regionalna udzielam maksymalnie dużo informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę. Co istotne, prace nad naszym systemem odbywają się zarówno na poziomie centralnym przy wsparciu ministerstw, jak i lokalnym – dodaje Orzechowska.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, ażeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

– Istotne jest, by potencjalni pracownicy, także z Mazowsza, potwierdzali swoje kwalifikacje. Certyfikat z numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji to klarowna informacja na temat kompetencji kandydata. Ten fakt wpływa pozytywnie na skrócenie czasu oraz trafność rekrutacji. Jest także swoistym drogowskazem dla samego kandydata, który w ten sposób może sprecyzować, czego już się nauczył, a co nadal pozostaje do dopracowania. ZSK pełni zatem także funkcję systemowego doradcy zawodowego – mówi Piotr Ciepliński, Doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy.  Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu formalnie swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. – Niektóre zawody zanikają, a z drugiej strony jest wiele specjalistycznych stanowisk, na których wciąż bardzo brakuje pracowników. Rynek pracy jest bardzo mobilny. Ważne, by wpatrywać się w jego potrzeby i odpowiadać na nie szybko i efektywnie. ZSK jest właśnie taką odpowiedzią – komentuje Piotr Ciepliński.

Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

//www.kwalifikacje.edu.pl/

Doradcy regionalni:

Agnieszka Orzechowska
e-mail: a.orzechowska@ibe.edu.pl
573 444 592

Piotr Ciepliński
e-mail: p.cieplinski@ibe.edu.pl
573 444 599

Instytut Badań Edukacyjnych to instytut badawczy  prowadzący interdyscyplinarne  badania naukowe  nad funkcjonowaniem i  efektywnością systemu edukacji w  Polsce. Instytut uczestniczy w  krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. IBE współpracuje z centralną administracją publiczną i przedstawicielami samorządów. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zdecydował się przyznać Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A. Wysoko ocenił osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz praktyczne efekty działalności naukowej IBE. Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika „EDUKACJA".

Kontakt dla mediów:

Grzegorz Maryniec
rzecznik prasowy
e-mail: g.maryniec@ibe.edu.pl
tel. +48  22 24 17 166
tel. kom. +48 695 371 636

Przypisy