Rewolucja kwietniowa. Nowe wyzwania work-life balance

Prawo pracy w praktyce

Świat HR zmienił się 26 kwietnia 2023 r. Przepisy, które miały na celu zaprowadzenie w środowisku pracy równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym pracowników, paradoksalnie spędziły sen z powiek pracodawcom i działom HR na długie tygodnie. Ustanowienie krótkiego, biorąc pod uwagę obszerność nowelizacji, bo 21-dniowego vacatio legis ustawy dodatkowo skomplikowało dostosowanie procesów funkcjonujących u pracodawców do aktualnych przepisów. Jednak upływ dwóch miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji to dobry czas na pierwsze podsumowanie funkcjonowania w nowej rzeczywistości i jednocześnie ostatni dzwonek na wprowadzenie ewentualnych korekt do przyjętych trybów działania.

Kwietniowa nowelizacja prawa pracy nie tylko wprowadziła zmiany w przepisach Kodeksu pracy, lecz także dostosowała do nowych zasad gry pragmatyki zawodowe i przepisy dotyczące zasiłków oraz pociągnęła za sobą zmiany rozporządzeń w sprawie świadectwa pracy i dokumentacji pracowniczej. Uchwalono też nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.
Oddając sprawiedliwość naszemu ustawodawcy, trzeba powiedzieć, że obowiązek wprowadzenia zmian w polskim prawie pracy wynikał z konieczności implementacji do naszego porządku prawnego dwóch dyrektyw UE. Czy jednak można było nowe przepisy wprowadzić w kształcie lepiej dopasowanym do naszych polskich warunków? Na to pytanie osoby odpowiedzialne za HR odpowiedziały sobie zapewne nie raz.
Główny przedmiot zmian w Kodeksie pracy stanowią:

 • zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • nowe uprawnienia pracowników,
 • pojedyncze przepisy dotyczące m.in. zakazu konkurencji, przerw w pracy, informowania pracowników o możliwości awansu czy obowiązkowych szkoleń.
   

Zmiany są zatem obszerne i problematyczne dla pracodawców, którzy muszą zejść z utartych ścieżek działania i podążyć drogą wyznaczoną przez nowe przepisy oraz nauczyć się poruszać na tym niezbadanym terenie.

Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy 

Kwestią sprawiającą pracodawcom bodaj najwięcej trudności jest nowe oświadczenie o warunkach pracy, które pracodawca ma obowiąz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI